Aktualności

Informacja

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu wprowadza od 22 listopada do 26 listopada 2021 roku nauczanie w formie mieszanej (hybrydowej) tj. stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Decyzja o zawieszeniu zajęć i przejściu na tryb nauki zdalnej dotyczy uczniów z trzech oddziałów: klasy V, VI i VIII.

Nauka tych klasach będzie odbywała się zgodnie z zamieszczonymi na stronie szkoły zasadami zdalnego nauczania. Oddziały przedszkolne i pozostałe klasy będą realizowały kształcenie stacjonarne z uwzględnieniem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

ZARZĄDZENIE NR 18/2021/2022 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu i wprowadzenia nauczania mieszanego (hybrydowego).


11 listopada - Święto Niepodległości

Dnia 10 listopada 2021 o godz. 11.11 odbędzie się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Uczniów obowiązuje strój galowy.

Dnia 11 listopada 2021 w imieniu Burmistrza Brześcia Kujawskiego zapraszamy do działu w uroczystych obchodach upamiętniających 103 rocznicę odzyskania niepodległości:

  • 9.00 - uroczysta Msza Św. - kościól prafialny pw. Św. Stanisława BM
  • 10.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Władysława Łokietka - Skwer Miejski
  • 17.00 - koncert pt." DROGI DO WOLNOŚCI" - BCKiH Wahadło

Dzień 12 listopada 2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VIII. Dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w tym dniu, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze - o takiej potrzebie prosimy poinformować wychowawców klas.

Oddziały przedszkolne w dniu 12 listopada 2021 funkcjonują bez zmian.


Akcja charytatywna "Kornel dla Nadziei"


LISTA POTRZEBNYCH ARTYKUŁÓW

Informacja - jednorazowa zmiana w kursie autobusu szkolnego w dniu 20.10.2021r.

Dnia 20 października 2021r. (środa) zmianie ulegną godziny odwozu autobusem szkolnym.

DOWÓZ UCZNIÓW - bez zmian

ODWÓZ UCZNIÓW

I kurs po 4 lekcji (po obiedzie), ok. godz. 11.50
Słone 11.55, Machnacz II 12.00, Machnacz I 12.05, Wieniec Zdrój 12.10, Wieniec Zalesie II 12.15, Wieniec Zalesie I 12.20, Lipiny 12.25, Morelowa 12.30, Sadowa 12.35, Polówka 12.40

II kurs o godz. 13.00
Słone 13.05, Machnacz II 13.10, Machnacz I 13.15, Wieniec Zdrój 13.20, Wieniec Zalesie II 13.25, Wieniec Zalesie I 13.30, Lipiny 13.35, Morelowa 13.40, Sadowa 13.45, Polówka 13.50

INFORMACJA - KONSULTACJE DLA RODZICÓW

W dniu 21 października 2021 r. (czwartek) w godz.16.30 - 17.30 na terenie szkoły odbędą się indywidualne konsultacje RODZICÓW przedszkolaków i uczniów klas I-VIII z nauczycielami. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, maseczka).

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2021 ogodz. 10.00 odbędzie się Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka oraz akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniów obowiązuje strój galowy.

Dni 14 i 15 października 2021 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VIII. Dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w tych dniach, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze - o takiej potrzebie prosimy poinformować wychowawców klas.

Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.

 

Centrum Mistrzostwa Informatycznego w naszej szkole

Z radością informujemy, iż nasza szkoła otrzymała grant w ogólnopolskim projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI) na prowadzenie zajęć z algorytmiki, robotyki i programowania dla uczniów klas 4-6 w roku szkolnym 2021/2022.

CMI to projekt, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie poprzez rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów z zakresu algorytmiki i programowania. Nasza szkoła w ramach CMI współpracuje z Politechniką Gdańską. Pomysłodawcą, opiekunem projektu i prowadzącym zajęcia jest p. Anna Wojtczak.

Uczestnicząc w projekcie nauczyciel i uczniowie zwiększą swoją wiedzę z zakresu: matematycznych podstaw algorytmiki, języka programowania, narzędzi programistycznych, tworzenia algorytmów oraz programowania robotów.

Dzięki uzyskanym funduszom na terenie naszej placówki:
  • zostanie przeprowadzony cykl zajęć z algorytmiki, robotyki i programowania dla uczniów klas 4-6,
  • nasza szkoła otrzyma edukacyjny zestaw trzech robotów programowalnych, które uatrakcyjnią zajęcia,
  • do szkolnych robotów LOFI ROBOT CODEBOX zostaną dokupione zestawy rozszerzające z wyświetlaczem LED Codebox TV,
  • nauczyciel prowadzący koło informatyczne uczestniczy w 2-semestralnym, certyfikowanym kursie organizowanym przez Politechnikę Gdańską, przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania,
  • uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych CMI.
Zapraszamy uczniów klas 4-6 do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach w formie kółka informatycznego.

Projekt CMI współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Bezpłatne zajęcia z robotyki i programownia oraz języka angielskiego z LPP

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z dodatkowej bezpłatnej oferty edukacyjnej:

  • zajęcia z języka angielskiego (klasy 1-6)
  • zjęcia z robotyki i programowania (klasy 7-8)

Poniżej zmieszczamy formularze zgłoszeniowe, które można składać w szkolnym sekretaricie (są to te same druki, które otrzymali Państwo podczas zebrań z rodzicami).

Zapisy na zajęcia można zgłaszać telefonicznie 54 252 68 93 lub u wychowawcy klasy prze e-dziennik Librus.

Zajęcia rozpoczną się w październiku: język angielski w naszej szkole, robotyka co 2 tygodnie w BCKiH w Brześciu Kujawskim.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski pod numerem 54 231 63 16 oraz pod adresem e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING .

Zajęcia będą realizowane w ramach programu społecznego "LPP Brześć Kujawski w Centrum Uwagi" we współprcy z Urzędem Miejskim, Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, Szkołą Języków Obcych Oxford School z Włocławka oraz Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku.


Informacje o szczepieniach uczniów, którzy ukończyli 12 rok życia

Szanowni Państwo,


poniżej zamieszczamy informacje dotyczące organizacji szczepień uczniów, którzy ukończyli 12 rok życia. Prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi MEiN. Do materiałów dołączamy wzór deklaracji oraz kwestionariusza wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Prosimy o  przyniesienie na zebranie z rodzicami w dniu 8 września wypełnionej deklaracji dzieci, które będą  się szczepić. Wzór deklaracji można również pobrać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy. Szczepienia organizowane przez szkołę odbędą się po 15 września.

Załączniki:

Zebranie z Rodzicami

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu serdecznie zapraszają Rodziców na zebranie związane z organizacją roku szkolnego 2021/2022, które odbędzie się według poniższego harmonogramu:

Oddziały przedszkolne oraz klasy I-III - wtorek, 7 września 2021 r. godz. 17.00

Klasy IV-VIII - środa, 8 września 2021 r. godz. 17.00

SPOTKANIE RADY RODZIÓW - środa, 8 września 2021 r. godz. 18.00

WAŻNE: Z uwagi na zachowanie zasad reżimu sanitarnego, prosimy o przyjście na spotkanie tylko jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz o zabranie ze sobą maski ochronnej i długopisu. Przed wejściem na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.