Aktualności


 

Zebranie Rady Rodziców

W środę 23 września br. jak co roku w naszej szkole odbyło się wspólne zebranie Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej. Podobnie jak w ubiegłym roku pracowano nad uchwaleniem Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, Programu Poprawy Efektów Kształcenia oraz Planu Pracy Szkoły. Efekty tych obrad wkrótce w dokumentacji szkoły.


Dopalacze

W dniu 7 września w naszej szkole odbyła się pogadanka na temat dopalaczy. Rozmowę  z uczniami przeprowadzili przedstawiciele Komisariatu Policji w Brześciu Kujawski, którzy poinformowali o skutkach zażywania dopalaczy. Przedstawili konkretne przykłady młodych osób, którzy po ich zażyciu trafili do szpitala lub popadli w konflikt z prawem. Podkreślili również, że dopalacze różnią się od narkotyków, ale mają podobne działanie psychoaktywne. Przedmiotowe spotkanie ukazało nam powagę oraz skalę problemu jakim jest uzależnienie.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

We wtorek 01 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Uczniowie oraz przedszkolaki o godzinie 9:00 spotkali się na sali, aby wziąć udział w uroczystym rozpoczęciu, następnie wszyscy wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.


Informacja dla dojeżdżających:

Dnia 01 września br. autobus wyjeżdża spod szkoły o godz. 7:50 powrót po rozpoczęciu roku szkolnego o godz. 10:00.

Od miesiąca września do szkoły z dowozów korzystać mogą również dzieci z miejscowości Słone oraz Kąty.

 


 

Oddziały przedszkolne 3/4latków oraz 5latków od dnia 01 września br. funkcjonują w godzinach 6:30-16:30.


Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 we wtorek 01 września br. o godzinie 9:00

Additional information