Aktualności

Zgodnie z decyzją MEN od 1 czerwca uruchamiamy konsultacje dla uczniów szkoły podstawowej.

HARMONOGRAM KONSULTACJI OD 1 CZERWCA 2020

W przykadku dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem prawdzącym zajęcia.


Z okazji Dnia Mamy i Taty

Zapraszamy do obejrzenia filmiku od wszystkich Uczniów dla Rodziców.


Kangur Matematyczny 2020 – przez Internet

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Z uwagi na możliwości serwerów obsługujących konkurs zostanie on przeprowadzony oddzielnie dla każdej z czterech kategorii (terminarz poniżej). Aby umożliwić przećwiczenie nowej formuły konkursu, przed konkursem właściwym przeprowadzony będzie konkurs próbny. Uczestnicy konkursu otrzymali już od szkolnego koordynatora konkursu instrukcję oraz loginy i hasła dostępu do Platformy dzwonek.pl.

Instrukcja dla uczestnika konkursu

Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:


Rozporządzenie MEN przedłuża ograniczenie funkcjonowania szkół do 7 czerwca 2020 roku i umożliwia realizację określonych zajęc

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2020 poz. 871

Zgodnie z decyzją MEN od 18 maja przywracamy organizację zajęc rewalidacyjnych i zajęc wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od 25 maja przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej oraz uruchamiamy konsultacje dla uczniów klas 8, natomiast od 1 czerwca uruchamiamy konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkoły podstawowej.


Wstępne wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Uprzejmie informujemy, iż lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 zostalazamieszczona na szkolnej tablicy informacyjnej.

Informacja o wstępnych wynikach rekrutacji zostanie przekazana również przez e-dziennik Librus lub telefonicznie.

Zgodnie z harmonogramem czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym, uprzejmie prosimy o potwierdzenie przez Rodziaców kandydatów woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w postaci przesłania na adres mailowy szkoły pisemnego oświadczenia.

Wzór oswiadczenia woli do pobrania

Termin przesyłania oświadczeń woli: 11-13 maja 2020 r.

Adres mailowy szkoły: JLIB_HTML_CLOAKING


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją MEN przerwa w nauczaniu stacjonarnym została przedłużona do 24 maja 2020 roku. Przypominamy jednocześnie, że zajęcia dydaktyczne odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Termin główny egzaminu ósmoklisisty:

język polski16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00


Życzenia Wielkanocne


Na podstawie opublikowanego rozporządzenia MEN, przerwa w nauczaniu stacjonarnym

zostaje przedłużona o kolejne dwa tygodnie – do 26 kwietnia.

Od 15 marca kontynuujemy nauczanie zdalne. Egzamin ósmoklasisty zostaje także przesunięty w czasie. Na chwilę obecną nie znamy konkretnej daty - termin zostanie ogłoszony na 3 tygodnie przez jego realizacją.


Additional information