Aktualności

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, nie odbędą się tradycyjne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. Odbiór świadectw szkolnych, dyplomów i nagród odbędzie się w trybie indywidulanym zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami).

Uczniowie i rodzice przychodzący po odbiór świadectw zobowiązani są do zasłonięcia ust i nosa (maseczka lub przyłbica). Przypominamy o obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szkoły. Automatyczny dyspenser znajduje się przy wejściu do szkoły.

W celu pisemnego potwierdzenia odbioru świadectwa, każdy uczeń przynosi własny długopis.

25.06.2020 - ZAKOŃCZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2019/2020

Odbiór dyplomów ukończenia oddziału przedszkolnego oraz rzeczy osobistych dzieci odbędzie się w trybie indywidualnym zgodnie z harmonogramem:

Sówki godz. 8.00- 9.00 oraz dzieci dojeżdżające
Żabki godz. 9.00 -10.00
Misie godz. 10.00 – 11.00

Dowóz dzieci (których rodzice zadeklarowali taką potrzebę) na zakończenie nauki w oddziale przedszkolnym rozpocznie się od godz.7.30 w Wieńcu Zdroju, odwóz ze szkoły o godzinie 8.15

25.06.2020 - ZWROT TABLETÓW w godz. 12.00 – 14.00

26.06.2020 - ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Odbiór świadectw szkolnych oraz rzeczy osobistych uczniów odbędzie się w trybie indywidualnym zgodnie z harmonogramem:

Sala gimnastyczna

godz. 8.00 - 9.00 klasa I

godz. 9.00- 10.00 klasa II

godz. 10.00 – 10.30 klasa III

godz. 10.30  – 11.00 klasa IV

godz. 11.00  – 11.30 klasa V

godz. 11.30 -  12.00 klasa VI

godz. 12.00 – 12.30 klasa VII

Sala nr 21

godz. 9.00 – 9.30 uczniowie dojeżdżający

godz. 10.00 – 11.00  klasa VIII

Dowóz uczniów (którzy zadeklarowali taką potrzebę) na zakończenie roku szkolnego rozpocznie się od godz.8.40 w Lipinach, 8.50 Machnacz, 8.55 Kąty, odwóz ze szkoły o godzinie 9.30.

Dodatkowy termin odbioru świadectw - 30 czerwca 2020 (wtorek) w godzinach 9.00 - 17.00 w sekretariacie szkoły.


Dyżur szkolnego doradcy zawodowego dla uczniów kończących szkołę

Dnia 22 czerwca (poniedziałek) w godzinach 9.00 - 11.00 w sali nr 8 szkolny doradca zawodowy - p.Małgorzata Markowska będzie pełniła dyżur dla uczniów potrzebujących pomocy podas wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w sprawach doradztwa zawodowego, wyboru szkoły ponadpodstawowej i ścieżki rozwoju zawodowego.


 

Niezbędnik ósmoklasisty… tuż przed egzaminem

Ósmoklasisto - przeczytaj niezbędne informacje i obejrzyj filmiki.


Informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego, na podstawie wytycznych MEN, CKE i GIS.

Wytyczne dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminu ósmoklasisty


Harmonogram zwortu podręczników

W celu zachowania standaródw bezpieczeństwa prosimy o zapoznanie się z zasadami zwrotu podręczników szkolnych według ustalonego harmonogramu.

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020

  1. Rodzic/prawny opiekun lub uczeń przynosi do szkoły podręczniki w wyznaczonym dniu i przedziale czasowym.
  2. Osoba dokonująca zwrotu podręczników powinna być w maseczce i rękawiczkach. Należy zachować odstęp 2 metrów odległości między osobami oddającymi a osobą przyjmującą podręczniki.
  3. Osobie odbierającej podręczniki podajemy komplet bez torby/reklamówki.
  4. Przygotowując podręczniki do oddania należy z nich zdjąć oprawki foliowe, usunąć zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książek (wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia).
  5. Za zagubione lub zniszczone podręczniki rodzic/ prawny opiekun ponosi odpowiedzialność finansową. Podręcznik należy odkupić, natomiast zniszczony podręcznik uczeń pozostawia dla siebie.
  6. Bibliotekarz w czasie kwarantanny nie ma bezpośredniego  kontaktu z oddawanymi materiałami.
  7. Po upływie kwarantanny (od 24 do 72 godzin) i możliwości oceny stanu technicznego zwróconych podręczników, w sytuacji stwierdzenia zniszczenia, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie. Zniszczony podręcznik trafi do ucznia, który go oddał.
  8. Uczniowie klas 1-8 oddają całe komplety podręczników. Podręcznik do j. angielskiego oddajemy z płytą, która stanowi jego integralną część.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów i godzin zwrotu podręczników. Jest to konieczne ze względu na panującą epidemię.


Dzień Dziecka 2020


Zgodnie z decyzją MEN od 1 czerwca uruchamiamy konsultacje dla uczniów szkoły podstawowej.

HARMONOGRAM KONSULTACJI OD 1 CZERWCA 2020

W przykadku dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem prawdzącym zajęcia.


Z okazji Dnia Mamy i Taty

Zapraszamy do obejrzenia filmiku od wszystkich Uczniów dla Rodziców.


Kangur Matematyczny 2020 – przez Internet

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Z uwagi na możliwości serwerów obsługujących konkurs zostanie on przeprowadzony oddzielnie dla każdej z czterech kategorii (terminarz poniżej). Aby umożliwić przećwiczenie nowej formuły konkursu, przed konkursem właściwym przeprowadzony będzie konkurs próbny. Uczestnicy konkursu otrzymali już od szkolnego koordynatora konkursu instrukcję oraz loginy i hasła dostępu do Platformy dzwonek.pl.

Instrukcja dla uczestnika konkursu

Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:


Additional information