Zaproszenie do udziału w konkursie

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu
ma przyjemność zaprosić do udziału
w IV EDYCJI POWIATOWEGO INTERDYSCYPLINARNEGO KONKURSU
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I MATEMATYKI ANGMAT.

Honorowy patronat nad konkursem objął
Burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.

Powiatowy Interdyscyplinarny Konkursu z Języka Angielskiego i Matematyki ANGMAT znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcie i uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Za wysokie miejsca w Powiatowym Interdyscyplinarnym Konkursie z Języka Angielskiego i Matematyki ANGMAT określa się zajęcie miejsca od I do III w każdej kategorii.

Komunikat w sprawie wykazu konkursów

Zał. 3 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych. Odbędzie się w dwóch etapach:

  • I etap – eliminacje szkolne – 7 kwietnia 2020 r.
  • II etap – finał konkursu - 21 maja 2020, godz. 9.00

Szczegółowe informacje podajemy w regulaminie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Szkoły zgłaszają udział w konkursie do 20.03.2020 r. telefonicznie 54 252 68 93 i mailowo JLIB_HTML_CLOAKING formularz zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udział w konkursie - dla uczniów, którzy zakwalifikują się do finału.

 

Koordynator konkursu –  mgr Anna Wojtczak

Język angielski – mgr Hanna Sobota-Trąd

Matematyka – mgr Anna Waloszek


Poniżej zamieszczamy testy i odpowiedzi dla każdej kategorii z etapu szkolnego i finału z I edycji konkursu.

Klasa 5

Klasa 6

 


 

Additional information