Regulamin Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu z Języka Angielskiego i Matematyki "ANGMAT"

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.

1. Organizatorem Gminnego Interdyscyplinarnego Konkursu z Języka Angielskiego i Matematyki jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu.

2. Cele konkursu:

 • integracja międzyprzedmiotowa,
 • popularyzacja matematyki i języka angielskiego,
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych i językowych,
 • praktyczne wykorzystanie znajomości języka angielskiego,
 • promowanie uczniów zdolnych,
 • nawiązanie współpracy między szkołami z powiatu włocławskiego.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z powiatu włocławskiego.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klasy V,
 • uczniowie klasy VI,
 • uczniowie klasy VII,
 • uczniowie klasy VIII.

5. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 • I etap – eliminacje szkolne - 26.03.2019r.
 • II etap – finał konkursu  - 16.05.2019rzmiana terminu: 23 maja 2019, godz. 9.00

6. Na pierwszym etapie uczestnicy konkursu otrzymają do rozwiązania test składający się z trzech części:

 • I część: zadania z języka angielskiego,
 • II część: zadania z matematyki,
 • III część: zadania z matematyki sformułowane w języku angielskim.

7. Na drugim etapie uczestnicy konkursu otrzymają do rozwiązania test składający się z zadań matematycznych sformułowanych w języku angielskim.

8. Czas na rozwiązanie zadań w każdym etapie wynosi 45 minut.

9. Do dnia 08.03.2019 szkoły telefonicznie (tel. 54 252 68 93) zgłaszają udział w konkursie oraz przesyłają drogą elektroniczną ( JLIB_HTML_CLOAKING ) wypełniony formularz zgłoszeniowy.

10. Zgłoszona szkoła otrzyma test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi do 20.03.2019r. Eliminacje szkolne odbędą się 26.03.2019r.

11. Szkolna komisja  zobowiązana jest do czuwania nad prawidłowością przebiegu konkursu oraz do rzetelnego sprawdzenia prac.

12. Do finału zostaną zakwalifikowani uczniowie z dwoma najlepszymi wynikami z każdej kategorii.

13. Po przeprowadzeniu I etapu szkolna komisja konkursowa przesyła do organizatora listę uczniów z dwoma najlepszymi wynikami z każdej kategorii na adres: JLIB_HTML_CLOAKING Sprawdzone prace finalistów oraz zgody ich rodziców dotyczące przetwarzania danych osobowych i udziału w konkursie należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Wieńcu (87-880 Wieniec, ul. Szkolna 1) do dnia 05.04.2019r.

14. Finał oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się 23.05.2019r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu.

15. Sprawdzenia prac konkursowych dokonają nauczyciele powołani do finałowej komisji konkursowej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu.

16. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w II etapie. W przypadku wyników ex aequo decyduje w pierwszej kolejności wynik eliminacji szkolnych. Jeśli nadal będą  prace z taką samą liczbą punktów, zarządzona zostanie pisemna dogrywka.

17. Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

18. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają podziękowania.

Additional information