Regulamin IV Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu z Języka Angielskiego i Matematyki "ANGMAT"

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski

 

1. Organizatorem IV Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu z Języka Angielskiego i Matematyki ANGMAT jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu.

 

2. Cele konkursu:

 • integracja międzyprzedmiotowa,

 • popularyzacja matematyki i języka angielskiego,

 • rozwijanie zainteresowań matematycznych i językowych,

 • praktyczne wykorzystanie znajomości języka angielskiego,

 • promowanie uczniów zdolnych,

 • nawiązanie współpracy między szkołami z powiatu włocławskiego.

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z powiatu włocławskiego.

 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

 • uczniowie klasy VI

 • uczniowie klasy VII

 • uczniowie klasy VIII

 

5. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 • I etap – eliminacje szkolne - 15 kwietnia 2021 r.

 • II etap – finał konkursu - 20 maja 2021 r., godz. 9.00

 

6. Na pierwszym etapie uczestnicy konkursu otrzymają do rozwiązania test składający się z trzech  części:

 • I część: zadania z języka angielskiego,

 • II część: zadania z matematyki,

 • III część: zadania z matematyki sformułowane w języku angielskim.

 

7. Na drugim etapie uczestnicy konkursu otrzymają do rozwiązania test składający się z zadań  matematycznych sformułowanych w języku angielskim.

 

8. Czas na rozwiązanie zadań w każdym etapie wynosi 45 minut.

 

9. Szkoły zgłaszają udział w konkursie telefonicznie (tel. 54 252 68 93) oraz przesyłają formularz zgłoszeniowy na adres: JLIB_HTML_CLOAKING - do dnia 30.03.2021 r.

 

10. W celu przeprowadzenia eliminacji szkolnych zgłoszona szkoła otrzyma test konkursowy wraz
z kluczem odpowiedzi  - do dnia 14.04.2021 r. Eliminacje szkolne odbędą się 15.04.2021 r.

 

11. Szkolna komisja konkursowa zobowiązana jest do do zorganizowania etapu szkolnego zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego, czuwania nad prawidłowością przebiegu eliminacji szkolnych oraz  do rzetelnego sprawdzenia prac.

 

12. Do finału zostaną zakwalifikowani uczniowie z dwoma najlepszymi wynikami z każdej kategorii.

 

13. Po przeprowadzeniu I etapu szkolna komisja konkursowa przesyła do organizatora listę uczniów zakwalifikowanych do finału na adres: JLIB_HTML_CLOAKING Sprawdzone prace finalistów oraz zgody ich rodziców dotyczące przetwarzania danych osobowych i udziału w konkursie należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Wieńcu (87-880 Wieniec, ul. Szkolna 1) - do dnia 22.04.2021 r.

 

14. Finał konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się 20.05.2021 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

15. Sprawdzenia prac konkursowych dokonają nauczyciele powołani do Finałowej Komisji Konkursowej  przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu.

 

16. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w II etapie.
W  przypadku wyników ex aequo decyduje w pierwszej kolejności wynik eliminacji szkolnych, w drugiej  kolejności zostanie zarządzona pisemna dogrywka.

 

17. Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

 

18. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają podziękowania.

 

19. Koordynatorzy konkursu:

 • język angielski: mgr Anna Laskowska, mgr Hanna Sobota-Trąd

 • matematyka: mgr Anna Waloszek, mgr Anna WojtczakTERMINARZ

30.03.2021 – przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie

14.04.2021 – szkoły otrzymują test do etapu szkolnego

15.04.2021 – etap szkolny

22.04.2021 – przesłanie do organizatora prac finalistów wraz ze zgodą rodziców dotyczącą przetwarzania danych osobowych i udziału w konkursie

20.05.2021 – finał konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i podziękowań