Regulamin IV Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu
z Języka Angielskiego i Matematyki "ANGMAT"

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.

Powiatowy Interdyscyplinarny Konkursu z Języka Angielskiego i Matematyki ANGMAT znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcie i uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Za wysokie miejsca w Powiatowym Interdyscyplinarnym Konkursie z Języka Angielskiego i Matematyki ANGMAT określa się zajęcie miejsca od I do III w każdej kategorii.

1. Organizatorem Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu z Języka Angielskiego i Matematyki ANGMAT jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu.

2. Cele konkursu:

 • integracja międzyprzedmiotowa,
 • popularyzacja matematyki i języka angielskiego,
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych i językowych,
 • praktyczne wykorzystanie znajomości języka angielskiego,
 • promowanie uczniów zdolnych,
 • nawiązanie współpracy między szkołami z powiatu włocławskiego.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z powiatu włocławskiego.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

 • uczniowie klasy VI
 • uczniowie klasy VII
 • uczniowie klasy VIII

5. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 • I etap – eliminacje szkolne – 7 kwietnia 2020 r.
 • II etap – finał konkursu - 21 maja 2020 r., godz. 9.00

6. Na pierwszym etapie uczestnicy konkursu otrzymają do rozwiązania test składający się z trzech części:

 • I część: zadania z języka angielskiego,
 • II część: zadania z matematyki,
 • III część: zadania z matematyki sformułowane w języku angielskim.

7. Na drugim etapie uczestnicy konkursu otrzymają do rozwiązania test składający się z zadań matematycznych sformułowanych w języku angielskim.

8. Czas na rozwiązanie zadań w każdym etapie wynosi 45 minut.

9. Do dnia 20.03.2020 r. szkoły telefonicznie (tel. 54 252 68 93) zgłaszają udział w konkursie oraz przesyłają drogą elektroniczną JLIB_HTML_CLOAKING wypełniony formularz zgłoszeniowy.

10. Zgłoszona szkoła otrzyma test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi do 31.03.2020r. Eliminacje szkolne odbędą się 07.04.2020r.

11. Szkolna komisja zobowiązana jest do czuwania nad prawidłowością przebiegu konkursu oraz do rzetelnego sprawdzenia prac.

12. Do finału zostaną zakwalifikowani uczniowie z dwoma najlepszymi wynikami z każdej kategorii.

13. Po przeprowadzeniu I etapu szkolna komisja konkursowa przesyła do organizatora listę uczniów z dwoma najlepszymi wynikami z każdej kategorii na adres: JLIB_HTML_CLOAKING '; document.write(''); document.write(addy_text26763); document.write('<\/a>'); //-->\n JLIB_HTML_CLOAKING Sprawdzone prace finalistów oraz zgody ich rodziców dotyczące przetwarzania danych osobowych
i udziału w konkursie należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Wieńcu (87-880 Wieniec,
ul. Szkolna 1) do dnia 17.04.2020r.

14. Finał oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się 21.05.2020r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu.

15. Sprawdzenia prac konkursowych dokonają nauczyciele powołani do Finałowej Komisji Konkursowej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu.

16. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w II etapie.

17. W przypadku wyników ex aequo decyduje w pierwszej kolejności wynik eliminacji szkolnych, w drugiej kolejności zostanie zarządzona pisemna dogrywka.

18. Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

19. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają podziękowania.

Additional information