Podsumowanie Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu z Języka Angielskiego i Matematyki ANGMAT 2018

Dwa lata temu zrodził się pomysł zorganizowania na terenie gminy Brześć Kujawski konkursu matematycznego, ale w języku angielskim. Rok temu odbyła się pierwsza edycja konkursu dla szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. W tym roku postanowiliśmy zaprosić do udziału w konkursie szkoły z powiatu włocławskiego.

Głównym celem konkursu była popularyzacja matematyki i języka angielskiego oraz integracja między tymi przedmiotami. Ponadto chcieliśmy stworzyć dzieciom z terenu naszego powiatu warunki do zdrowej rywalizacji i zdobywania nagród za swoje umiejętności. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Brześcia Kujawskiego Pan Wojciech Zawidzki oraz  Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji, Radny w Radzie Powiatu Pan Tomasz Chymkowski.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych z powiatu włocławskiego, został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych i w dwóch etapach. W konkursie wzięli udział uczniowie z 14 szkół powiatu włocławskiego. 22 marca odbyły się eliminacje szkolne, których celem było wyłonienie uczniów z dwoma najlepszymi wynikami z każdej ze szkół. Po eliminacjach szkolnych do finału zakwalifikowało się 45 uczniów w obu kategoriach. 26 kwietnia odbył się finał konkursu. Laureatami konkursu zostali uczniowie, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w II etapie. Na każdym z etapów uczestnicy otrzymywali do rozwiązania test składający się z trzech części: język angielski, matematyka, zadania matematyczne sformułowane w języku angielskim. Średni wynik osiągany przez piątoklasistów to 19 punktów na 40 możliwych. (48%). Średni wynik osiągany przez szóstoklasistów to 20 punktów na 40 możliwych. (50%). Maksymalny wynik uzyskany przez finalistów to 33 punkty (83%).

Laureatami Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu z Języka Angielskiego i Matematyki ANGMAT 2018 zostali:

  • W kategorii klas piątych: I miejsce - KACPER UJAZDOWSKI, Szkoła Podstawowa w Brzeziu, II miejsce - DAVID ŁUKANOWSKI, Szkoła Podstawowa w Nasiegniewie, III miejsce - BARTOSZ KOMPANOWSKI, Szkoła Podstawowa w Nasiegniewie.
  • W kategorii klas szóstych: I miejsce - ADRIAN KLIMCZAK Zespół Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim, II miejsce - JULIAN MARCYJANIAK Zespół Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim, III miejsce - JAKUB WITKOWSKI, Szkoła podstawowa w Szpetalu Górnym.

Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu oraz pamiątkowe dyplomy wręczyła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieńcu p. Barbara Marek oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji, Radny w Radzie Powiatu Pan Tomasz Chymkowski.

Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród:

  • Firma Pneumatic - System - za ufundowanie nagrody za I miejsce - tablety multimedialne,
  • Pan Tomasz Chymkowski Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji, Radny w Radzie Powiatu - za ufundowanie nagród za II miejsce - przenośne dyski zewnętrzne,
  • Pan Wojciech Zawidzki Burmistrz Brześcia Kujawskiego - za ufundowanie nagród za III miejsce - głośniki bezprzewodowe oraz pamiątkowe długopisy i notesy dla wszystkich finalistów konkursu,
  • Pan Kazimierz Kaca Starosta Włocławski - za przekazanie dyplomów gratulacyjnych i nagród książkowych dla finalistów konkursu.

Serdecznie gratulujemy laureatom i finalistom konkursu i zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie za rok.

Zachęcamy uczniów i ich opiekunów do odwiedzenia stron internetowych amerykańskich organizacji non profit, których misją jest zwiększenie dostępu i zmniejszenie kosztów edukacji w USA. Organizacje takie jak: CK-12, czy Khan Academy oferuje na swojej stronie darmową bibliotekę e-podręczników, ćwiczeń, filmów i aplikacji z zakresu matematyki i nie tylko.

 


Finał Gminnego Interdyscyplinarnego Konkursu z Języka Angielskiego i Matematyki 2017

7 kwietnia 2017 odbył się finał I Gminnego Interdyscyplinarnego Konkursu z Języka Angielskiego i Matematyki zorganizowanego przez naszą szkołę. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 z Brześcia Kujawskiego oraz uczniowie naszej szkoły. Po eliminacjach szkolnych do finału zakwalifikowało się siedmioro uczniów klas piątych i ośmioro uczniów z klas szóstych.

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Brześcia Kujawskiego Pan Wojciech Zawidzki, który zasponsorował nagrody książkowe dla laureatów konkursu.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe za pierwsze i drugie miejsce ufundował Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim Pan Tomasz Chymkowski.

Serdecznie dziękujemy Paniom: Lidii Przewozik, Beacie Korytowskiej, Agnieszce Henke, Barbarze Kosmalskiej, Lidii Marek oraz Małgorzacie Maklakiewicz za współpracę oraz przygotowanie uczniów do konkursu.

 


 

Additional information