II GMINNY FESTIWAL PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI
„NA DESZCZOWE DNI”

Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego serdecznie zaprasza
do udziału w II Gminnym Festiwalu Przedszkolnej Piosenki „Na deszczowe dni”.

Honorowy patronat nad Festiwalem objął
Burmistrz Brześcia Kujawskiego, Pan Tomasz Chymkowski.


Zaproszenie to kierowane jest do przedszkolaków z grup wiekowych: 3-latki, 4- latki, 5- latki oraz 6- latki uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Brześć Kujawski. W tym roku zachęcamy do na nagrania występów przedszkolaków i nadesłania ich na adres poczty elektronicznej naszej szkoły: JLIB_HTML_CLOAKING

Festiwal odbędzie się 20 listopada 2020r., tego dnia komisja konkursowa zapozna się z nagraniami wszystkich muzycznych prezentacji i wyłoni zwycięzców. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w festiwalu. Na wszystkich uczestników czekają nagrody.

Regulamin II Gminnego Festiwalu Przedszkolnej Piosenki „Na deszczowe dni" (karta zgłoszenia)

Organizatorzy festiwalu
Aneta Stokfisz- Ozdoba
Katarzyna Dorsz

  

 

I GMINNY FESTIWAL PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI
„NA DESZCZOWE DNI”

Szkoła Podstawowa w Wieńcu serdecznie zaprasza 
dzieci z Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych
znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Brześć Kujawski 
do udziału w I GMINNYM FESTIWALU PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI „NA DESZCZOWE DNI”.

Festiwal odbędzie się 28 listopada 2019 roku 
w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu 
o godzinie 900
.

Zgłoszenia uczestników nauczyciele dokonują telefonicznie pod numerem tel. 886 293 502
lub na karcie zgłoszenia (może ona być dostarczona w dniu Festiwalu) 
po uprzednim poinformowaniu Organizatora o przystąpieniu do Festiwalu drogą telefoniczną.

Koordynatorzy: p. Katarzyna Dorsz, p. Aneta Stokfisz-Ozdoba

Na zgłoszenia czekamy do 12 listopada 2019 r.

Regulamin

 • Karta zgłoszenia - I Gminny Festiwal Przedszkolnej Piosenki „Na deszczowe dni” - pdf
 • Karta zgłoszenia - I Gminny Festiwal Przedszkolnej Piosenki „Na deszczowe dni” - docx


Regulamin I Gminnego Festiwalu Przedszkolnej Piosenki „Na deszczowe dni”

1. Organizator

Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu

2. Cele konkursu:

Celem Festiwalu jest:

 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci,
 • propagowanie kultury muzycznej,
 • rozwijanie talentów estradowych,
 • zachęcanie dzieci do pracy twórczej w zakresie muzyki,
 • integracja środowisk przedszkolnych.

3. Uczestnicy Festiwalu

 • Uczestnikami Festiwalu będą dzieci z Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Brześć Kujawski.
 • Każde przedszkole może zgłosić do udziału w festiwalu czterech solistów, to jest po jednym dziecku z każdej grupy wiekowej (3-latek, 4-latek, 5-latek, 6-latek).

4. Zasady Festiwalu:

 • Festiwal odbędzie się 28 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu o godzinie 900 .
 • Każde biorące udział w Festiwalu dziecko prezentuje jedną piosenkę o tematyce jesiennej.
 • Utwory wykonywane są w języku polskim.
 • Prezentowany utwór wymaga podkładu muzycznego. Może on być nagrany na płytę CD lub odtwarzany z nośnika elektronicznego pendrive. Dopuszcza się również wykonanie piosenki a’cappella lub przy akompaniamencie własnego instrumentu.
 • Czas występu nie powinien przekraczać 10 minut.

5. Zgłaszanie uczestników

 • Zgłoszenia uczestników nauczyciele dokonują telefonicznie pod numerem tel. 886 293 502 lub na karcie zgłoszenia (może ona być dostarczona w dniu Festiwalu) po uprzednim poinformowaniu Organizatora o przystąpieniu do Festiwalu drogą telefoniczną.

Na zgłoszenia czekamy do 12 listopada 2019 r.

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia, podpisanej przez rodziców lub opiekunów, zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku dziecka.

 • Formularz zgłoszenia udziału w Festiwalu znajduje się w załączniku.

6. Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru,
 • muzykalność i poprawność wykonania,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • interpretacja piosenki oraz osobowość sceniczną uczestnika.

7. Nagrody:

 • Wszyscy wykonawcy otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
 • Każde przedszkole oraz oddziały przedszkolne biorące udział w festiwalu otrzymują dyplomy uczestnictwa.

8. Dodatkowe informacje:

 • Osoby udzielające informacji odnośnie pojawiających się pytań  dotyczących Festiwalu- Aneta Stokfisz- Ozdoba, Katarzyna Dorsz.
 • Uczestnictwo w Festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka przez Organizatora w celach związanych z Festiwalem,
 • Opiekun uczestnika Festiwalu dostarcza do dnia, w którym Festiwal się odbywa, zgodę rodziców lub opiekunów na udział dziecka w wydarzeniu.
 • Dowóz uczestników nie jest zapewniany przez Organizatora, należy zorganizować go we własnym zakresie.