#Szkoła pamięta

#Szkołapamięta

W celu upamiętnienia ważnych postaci i wydarzeń w ramach akcji „Szkoła pamięta”:

  • 22 października 2019 w szkole odbyła się inscenizacja słowno-muzyczna pt. "Wstańcie, chodźmy!" „Zło dobrem zwyciężaj” z okazji XIX Dnia Papieskiego. Uczniowie naszego koła teatralno – muzycznego pod opieką p. Barbary Szatkowskiej uczcili postać świętego Jana Pawła II piosenką, wierszem i słowem o Jego życiu. Piosenką i tańcem okazali wdzięczność za Jego pontyfikat.

  • 23 października 2019 uczniowie klasy IV i V pod opieką p. Janusza Szymczaka, p. Anity Rafalskiej-Kujawskiej oraz p. Justyny Grzelakowskiej uczestniczyli w rajdzie pieszym Szlakiem Martyrologii Mazury Leśne – Wieniec Zdrój, odwiedzili lokalne miejsce pamięci - pomnik – mogiłę Polaków rozstrzelanych przez Niemców w 1945 roku.

  • 24 października 2019 uczniowie klasy VI wraz z p. Barbarą Szatkowską i p. Anną Wojtczak udali się na cmentarz i zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły, uporządkowali również grób nieznanego żołnierza.

  • 25 października 2019 uczniowie z klas VI i VII odwiedzili Muzeum Męczeństwa Księdza Jerzego Popiełuszki.  Modlitwą i chwilą ciszy upamiętnili pamięć błogosławionego pod krzyżem na tamie włocławskiej. W czasach, gdzie brakuje wzorców osobowych, przedstawienie postaci i postawy księdza Jerzego Popiełuszki jest dla młodego człowieka chwilą, w której może zastanowić się nad wartościami w swoim życiu. Podczas wycieczki uczniowie naszej szkoły zwiedzili wraz z przewodnikiem Bazylikę Mniejszą - Katedrę Włocławską.