Podsumowanie Powiatowego Konkursu Fizyko-Chemicznego „Molekuła”

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu po raz pierwszy zorganizowała Powiatowy Konkurs Fizyko-Chemiczny „ Molekuła”. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Włocławskiego Pan Roman Gołębiewski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Brześć Kujawski Pan Tomasz Chymkowski. Konkurs był adresowany wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych, posiadających orzeczenie PPP o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań uczniów chemią i fizyką oraz pogłębienie wiedzy z tych przedmiotów, a także kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk fizycznych w otaczającej rzeczywistości. Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie uczniowie dostarczali drogą mailową fotografie zaobserwowanych przez siebie lub wyeksponowanych w eksperymencie, dowolnie wybranych zjawisk fizycznych.

Drugi i trzeci etap odbył się w szkole w Wieńcu w dniu 25.02.2020. Uczniowie opowiadali jak rozdzielić przywiezione przez siebie w naczyniach mieszaniny jednorodne i niejednorodne, a następnie rozwiązywali test i opisywali prosty eksperyment fizyczny.


W konkursie wzięło udział 28 uczniów z 15 szkół naszego powiatu. Zwyciężył Dominik Romecki ze SP w Błennej. II miejsce zajął Tomasz Majchrzak ze SP w Przywieczerzynie, a III miejsce Kacper Bretes z PSP w Lubrańcu. Wyróżnienia przyznano: Darii Hofman z NSP w Nakonowie, a także Szymonowi Olszewskiemu ze SP w Błennej.

Zamierzeniem konkursu było obdarowanie każdego upominkiem i każdy z uczestników otrzymał pakiet prezentów. Sponsorami nagród byli m.in. ANWIL S. A. oraz firmy: Kleib, KDBS, Krukowiak, Sign Pro, Tolmet, Somir.


 

 

Wszyscy uczestnicy konkursu a także ich opiekunowie byli zadowoleni z wzięcia udziału w konkursie. Dla naszych gości przygotowana też była część artystyczna w wykonaniu uczniów z klas VI-VIII . Liczymy,że w przyszłym roku znowu się spotkamy na drugiej edycji konkursu „Molekuła”.

FB https://www.facebook.com/spwieniec/posts/203195941089235

Relacja Kujawy.INFO http://www.kujawy.info/puls-miasta/molekula-uczniowie-z-powiatu-dali-rade/?fbclid=IwAR14DUSSGlgC3DyF5tS3aSaQ_FUNxBRTYeEwij5FrjmQA7FPZ_3SePlP-Ig

Relacja DDWłocławek https://liblink.pl/X37Tdy580h

brzesckujawski.pl https://www.brzesckujawski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2157:molekula-nauki-scisle-uczniom-nie-straszne&catid=2&Itemid=101


Koordynator konkursu

Jolanta Wilczyńska, nauczyciel chemii i fizyki w SP w Wieńcu


Additional information