Podsumowanie II Powiatowego Konkursu Fizyko-Chemicznego „Molekuła”

10 marca 2021 w naszej szkole odbyła się II edycja Powiatowego Konkursu Fizyko-Chemicznego „Molekuła”, przeznaczonego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzięło w nim udział 29 uczniów z 14 szkół powiatu włocławskiego. Konkurs odbywał się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów zjawiskami fizycznymi i chemicznymi w otaczającym nas świecie. Konkurs składał się z kilku etapów. W I etapie uczniowie drogą mailową przysyłali zdjęcia na temat: „Różne oblicza światła”. W II etapie konkursu uczniowie pisali test wiedzy i umiejętności z przedmiotów fizyka i chemia, a w III opowiadali o przywiezionych ze sobą modelach: ciała stałego, cieczy lub gazu. Zamierzeniem konkursu było nagrodzenie wszystkich uczniów biorących w nim udział. Udało się pozyskać 14 sponsorów. Nagrody były bardzo atrakcyjne: namiot, śpiwory, power -banki, głośniki. Honorowym patronem konkursu był Starosta Powiatu Włocławskiego pan Roman Gołębiewski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Brześć Kujawski pan Tomasz Chymkowski, który ufundował wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom obiad dostarczony z restauracji „Wajcha” mieszczącej się w nowo otwartym BCKiH „Wahadło”. W części artystycznej konkursu wystąpił zespół hip-hop z Włocławka.

Sponsorzy nagród:

Może być zdjęciem przedstawiającym ‎tekst „‎BRZESKIE יסי ORESME معه TOWAR PAVIENIA Olimpia WO 2019 SPORTOWE‎”‎

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce- Hubert Madaliński SP w Lubieniu Kujawskim
II miejsce- Mateusz Szmajda SP w Nakonowie
III miejsce Krzysztof Wiśniewski SP w Wieńcu

Wyróżnienia zdobyli:

Wojciech Roszak SP w Wieńcu
Jakub Janowicz SP w Zgłowiączce

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, w budynku i tekst „MOLEKUŁA Wie iec”
Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!


 

Podsumowanie I Powiatowego Konkursu Fizyko-Chemicznego „Molekuła”

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu po raz pierwszy zorganizowała Powiatowy Konkurs Fizyko-Chemiczny „ Molekuła”. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Włocławskiego Pan Roman Gołębiewski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Brześć Kujawski Pan Tomasz Chymkowski. Konkurs był adresowany wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych, posiadających orzeczenie PPP o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań uczniów chemią i fizyką oraz pogłębienie wiedzy z tych przedmiotów, a także kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk fizycznych w otaczającej rzeczywistości. Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie uczniowie dostarczali drogą mailową fotografie zaobserwowanych przez siebie lub wyeksponowanych w eksperymencie, dowolnie wybranych zjawisk fizycznych.

Drugi i trzeci etap odbył się w szkole w Wieńcu w dniu 25.02.2020. Uczniowie opowiadali jak rozdzielić przywiezione przez siebie w naczyniach mieszaniny jednorodne i niejednorodne, a następnie rozwiązywali test i opisywali prosty eksperyment fizyczny.


W konkursie wzięło udział 28 uczniów z 15 szkół naszego powiatu. Zwyciężył Dominik Romecki ze SP w Błennej. II miejsce zajął Tomasz Majchrzak ze SP w Przywieczerzynie, a III miejsce Kacper Bretes z PSP w Lubrańcu. Wyróżnienia przyznano: Darii Hofman z NSP w Nakonowie, a także Szymonowi Olszewskiemu ze SP w Błennej.

Zamierzeniem konkursu było obdarowanie każdego upominkiem i każdy z uczestników otrzymał pakiet prezentów. Sponsorami nagród byli m.in. ANWIL S. A. oraz firmy: Kleib, KDBS, Krukowiak, Sign Pro, Tolmet, Somir.


 

 

 

Wszyscy uczestnicy konkursu a także ich opiekunowie byli zadowoleni z wzięcia udziału w konkursie. Dla naszych gości przygotowana też była część artystyczna w wykonaniu uczniów z klas VI-VIII . Liczymy,że w przyszłym roku znowu się spotkamy na drugiej edycji konkursu „Molekuła”.

FB https://www.facebook.com/spwieniec/posts/203195941089235

Relacja Kujawy.INFO http://www.kujawy.info/puls-miasta/molekula-uczniowie-z-powiatu-dali-rade/?fbclid=IwAR14DUSSGlgC3DyF5tS3aSaQ_FUNxBRTYeEwij5FrjmQA7FPZ_3SePlP-Ig

Relacja DDWłocławek https://liblink.pl/X37Tdy580h

brzesckujawski.pl https://www.brzesckujawski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2157:molekula-nauki-scisle-uczniom-nie-straszne&catid=2&Itemid=101


Koordynator konkursu

Jolanta Wilczyńska, nauczyciel chemii i fizyki w SP w Wieńcu