Aktualności


Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca zdalnego nauczania w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia MEN o zdalnym nauczaniu od dnia 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. wprowadza się obowiązek realizacji podstawy programowej oraz kontroli i oceny pracy uczniów. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej. Bardzo proszę rodziców i uczniów o zapoznanie się z nowymi zasadami zdalnego nauczania.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego mogą realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego. Nauczyciele będą przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego za pomocą dziennika elektronicznego.

Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:

Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.

Oddziały przedszkolne i klasy I-III

Wychowawcy klas oraz nauczyciele danych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego (moduł Wiadomości, moduł Zadania domowe) będą przekazywać informacje wraz ze wskazówkami (omówieniem), jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodziców.

Klasy IV –VIII

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego (moduł Wiadomości, moduł Zadania domowe) będą przekazywać informacje, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu wraz ze wskazówkami (omówieniem). Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz sposób ich oceniania będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego.

Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny (moduł Wiadomości, moduł Zadania domowe) i systematycznego wykonywania zadań przesłanych przez nauczycieli.

Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym.  Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.

Na stronie internetowej szkoły, uruchomiona będzie zakładka Nauczanie zdalne, w której będą publikowane istotne informacje dotyczące e-learningu prowadzonego w naszej szkole w czasie zawieszenia zajęć lekcyjnych.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl zostały udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodreczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Mając na uwadze konieczność wypełnienia obowiązku nauczania on-line nałożoną przez MEN, pragniemy zapewnić, że bierzemy pod uwagę rozmaite trudności, z którymi będą borykać się Państwo i dzieci. Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu robią wszystko, aby w czasach kryzysu udzielić wsparcia edukacyjnego oraz emocjonalnego uczniom.

Liczymy na państwa zrozumienie i współpracę.

Z wyrazami szacunku,

Anna Laskowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu


Additional information