Aktualności

ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU

W dniach 25-26 marca 2020r. w godzinach 7.00-15.00  prosimy rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz rodziców uczniów klas z I-III o odebranie podręczników i ćwiczeń, które pozostały w szkole.

W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z wychowawcą danego oddziału.

W przypadku uczniów klas IV-VIII, którzy pozostawili podręczniki i ćwiczenia konieczny wcześniejszy kontakt z wychowawcą. Odbioru materiałów dokonuje rodzic.

Książki odbieramy przy wejściu głównym od pracownika szkoły. Do budynku wchodzimy pojedynczo. Przed wejściem ustawiamy się zachowując minimum odległość 1,5 metra od kolejnej osoby.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW, KTÓRZY MAJĄ OGRANICZONY DOSTĘP DO KOMPUTERA I INTERNETU

Na podstawie danych przekazanych wychowawcom klas w piątek 27 marca 2020 r. i 03 kwietna 2020 r. rodzice uczniów, którzy zgłosili wcześniej problem z dostępem do komputera i internetu mogą odbierać materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczycieli ze szkoły. Jednocześnie rodzic ustala z nauczycielem danego przedmiotu formę wykonania prac i sposób przekazania rozwiązań nauczycielom.

Additional information