UBEZPIECZENIE DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców podjęła decyzję o ubezpieczeniu dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie jest dobrowolne, składka roczna wynosi: 27zł /osobę - 15 000 zł Suma Ubezpieczenia

Termin wpłacania składek – do 10 października (wpłaty  dokonujemy  u wychowawców klas).

Szczegółowe informacje dotyczące oferty ubezpieczenia znajdują się w poniższych dokumentach:

INFORMACJA O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW SZKOLNE

Procedura przesyłania szkody do TU Compensa

Najlepiej i najszybciej szkody zgłaszać poprzez stronę Internetową: https://www.compensa.pl/

Wchodzimy w zakładkę "zgłoś szkodę" i wybieramy "zgłoś szkodę online" - osoba - NNW - Przejdź dalej - Akceptujemy klauzulę przetwarzania danych - NNW z polisy innej niż komunikacyjna - uzupełniamy wszystkie dane dotyczące szkody - typ polisy 184 (dla każdej osoby).

INFOGRAFIKA - ZGŁASZANIE SZKODY