Aktualności

Uroczystość z okazji ukończenia przedszkola odbędzie się
dnia 24 czerwca 2021 o godz. 12.00 w sali gimnastycznej szkoły.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się
dnia 25 czerwca 2021 o godz. 9.00 w sali gimnastycznej szkoły.

Harmonogram dowozu i odwozu uczniów w dniu 25 czerwca 2021

Dowóz: Sadowa- 7.25, Morelowa- 7.30, Wieniec Zalesie II- 7.35, Wieniec Zdrój- 7.40, Machnacz I- 7.45, Machnacz II- 7.50, Słone- 7.55

Odwóz ok. godziny 11.30: Słone- 11.35, Machnacz II- 11.40, Machnacz I- 11.45 , Wieniec Zdrój- 11.50, Wieniec Zalesie II- 11.55, Wieniec Zalesie I- 12.00, Morelowa- 12.05

Swietlica szkolna pracuje bez zmian.