Powiatowy Konkurs Fizyko-Chemiczny „Molekuła”

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu zaprasza do udziału
w III Powiatowym Konkursie Fizyko-Chemicznym „ Molekuła”.

Honorowy patronat nad konkuresm objęli: Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiewski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Brześć Kujawski Pan Tomasz Chymkowski.

Temat tegorocznego konkursu: ” Różne oblicza ruchu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z regulaminem. Konkurs jest dwuetapowy.

I etap konkursu polega na własnoręcznym wykonaniu przez ucznia prostego lub bardziej złożonego urządzenia wykonujące ruch: obrotowy , postępowy, prostoliniowy, krzywoliniowy, przyspieszony, opóźniony lub inny zgodnie z tematem tegorocznego konkursu : ” Różne oblicza ruchu. Ruch może być dostrzeżony w otaczającej przyrodzie lub świadomie wyeksponowany w przeprowadzonym przez ucznia pokazie .Ten wynalazek należy przywieźć ze sobą w dniu konkursu.

W II etapie uczestnicy pisać będą test składający się z pytań dotyczących wiedzy fizyko-chemicznej.

I i II etap odbędą się 24.03.2022 r w szkole organizatora w godz. 9.00- 14.00

Nasz konkurs, jak i samo przygotowanie do niego uczniów będzie doskonałą aktywizacją do nauki przedmiotów przyrodniczych. W efekcie podjęte działania zmotywują uczestników do wysiłku intelektualnego oraz przyczynią się do wzmocnienia ich wiary we własne możliwości.

Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.

Regulamin konkursu oraz karta uczestnictwa w do pobrania:

Koordynator konkursu: Jolanta Wilczyńska - nauczyciel chemii i fizyki.

tel. szkoła: 54-252-68-93 e-mail:  JLIB_HTML_CLOAKING