Rodzicu !

1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten  szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.

2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:

 • edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),

 • sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,

 • dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,

 • rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.

3. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy.

4. Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Udostępnij im swój numer telefonu, adres mailowy, korzystaj z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę internetową szkoły.

5. Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka.

6. Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet itd.

7. Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.

8. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.

9. Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń.  Motywuj do samodzielnego rozwiązania zadań, doradź, w jaki sposób ma przechowywać pobrane materiały i swoje rozwiązania.

10. Jeżeli Twoje dziecko zdaje w tym roku egzamin ósmoklasisty, zachęć do skorzystania z materiałów publikowanych przez CKE, w tym z próbnych testów.

11. Zwróć szczególną uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z internetu. Przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz w zakładce na stronie szkoły jak również na stronie https://ose.gov.pl/pakietyedukacyjne

12. Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie aktywnościach.

13. Sprawdź komunikaty publikowane na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące planowania i realizacji nauki zdalnej:

Informacja i zgody na wdrożenie platformy edukacyjnej G Suite

W celu usprawnienia funkcjonowania naszej placówki Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu rozpoczyna korzystanie z bezpłatnej usługi G Suite dla Szkół i Uczelni.

G Suite dla Szkół i Uczelni to zestaw narzędzi umożliwiających efektywną pracę zdalną pomiędzy nauczycielami i uczniami. Dzięki niej, nauczyciele mogą prowadzić np. zajęcia online organizując wideokonferencję ze swoimi podopiecznymi za pośrednictwem narzędzia Hangouts Meet. Z kolei Google Classroom umożliwia nauczycielom tworzenie wirtualnych klas, zdalne przydzielanie zadań uczniom, tworzenie testów, przesyłanie materiałów i komentarzy, ocenianie prac, komunikowanie się z uczniami oraz zarządzanie wszystkimi zajęciami w jednym miejscu.

Wdrożenie G Suite dla Szkół i Uczelni polega na założeniu wszystkim uczniom i nauczycielom indywidualnych kont w domenie spwieniec.brzesckujawski.pl, dzięki którym wewnątrzszkolna, szkolna korespondencja będzie bezpieczna i transparentna, zyskamy możliwość przesyłania większej ilości danych i umieszczania ich w bezpieczny sposób na dysku Google, będziemy mogli łatwo się identyfikować podczas spotkań Google Meet.

W ramach wdrożenia tego rozwiązania każdy uczeń klas I-VIII otrzyma od swojego wychowawcy dane (adres e-mail i hasło) konta ucznia. Będzie się nim posługiwał przy realizacji zajęć zdalnych. W klasach młodszych kontem mogą się posługiwać rodzice ucznia.


ZGODA NA ZAŁOŻENIE KONTAW USŁUDZE G SUITE
DLA SZKÓŁ I UCZELNI


Informacje dla rodziców i opiekunów na temat
G Suite dla Szkół i Uczelni

Poniżej opisano, jakie dane osobowe z kont uczniów są udostępniane firmie Google, oraz podano informacje o tym, w jaki sposób Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia te dane w związku z używaniem kont.

Za pomocą kont G Suite dla Szkół i Uczelni uczniowie mogą korzystać z następujących „usług podstawowych” oferowanych przez Google: Gmail; Google+; Kalendarz; Synchronizacja Chrome; Classroom; Cloud Search; Kontakty; Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Formularze; Dysk; Grupy dyskusyjne; Google Hangouts, Google Chat, Google Meet i Google Talk; Jamboard; Keep; Witryny; Vault.

Oprócz tego konto G Suite dla Szkół i Uczelni pozwalają uczniom naszej szkoły korzystać z „usług dodatkowych”: Google Cloud Platform - w celu integracji danych  z rozwiązaniem LIBRUS Synergia oraz automatycznej synchronizacji danych zawartych w systemie Synergia.

W Informacjach na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni opisaliśmy, jak Google zbiera informacje z kont G Suite dla Szkół i Uczelni oraz w jaki sposób ich używa i je ujawnia. Należy zapoznać się z całą jego treścią. Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na niektóre najczęstsze pytania:

Jakie dane osobowe gromadzi Google?

W ramach tworzenia konta ucznia Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu może udostępniać Google niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma Google może również gromadzić dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez uczniów, takie jak numery telefonów wymagane w celu odzyskania konta lub zdjęcia profilowe dodawane do kont G Suite dla Szkół i Uczelni.

Ponadto Google gromadzi informacje związane z używaniem usług Google przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;
 • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług Google, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;
 • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;
 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;
 • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak Google wykorzystuje te informacje?

Google używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług G Suite dla Szkół i Uczelni. Google nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.

Google używa informacji ze wszystkich usług dodatkowych do udostępniania, obsługi, ochrony i ulepszania tych usług oraz opracowywania nowych, a także do ochrony firmy Google i użytkowników jej usług. Google może również używać tych informacji do proponowania treści lepiej dostosowanych do potrzeb, np. dokładniejszych wyników wyszukiwania. Google może łączyć dane osobowe z jednej usługi z informacjami, w tym danymi osobowymi, z innych usług Google.

Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do kierowania reklam?

Nie. W przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem G Suite dla Szkół i Uczelni) do kierowania reklam. Dotyczy to zarówno usług podstawowych, jak i innych usług dodatkowych używanych na koncie G Suite dla Szkół i Uczelni.

Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta G Suite dla Szkół i Uczelni?

Możemy pozwalać uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google i Witryny, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób. Informacje udostępnione publicznie mogą podlegać indeksowaniu przez wyszukiwarki, np. Google.

Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka?

Google nie udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Google, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Zgoda rodzica lub opiekuna. Google może udostępnić dane osobowe niepełnoletnich użytkowników firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy Google za zgodą rodziców tych użytkowników, możliwą do uzyskania przez szkoły korzystające z G Suite dla Szkół i Uczelni.
 • Przy pomocy Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu konta G Suite dla Szkół i Uczelni są zarządzane przez szkołę. Szkolni administratorzy mają dostęp do informacji przechowywanych na tych kontach.
 • Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google dane osobowe możemy przekazywać podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami i Informacjami na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 • Udostępnianie ze względów prawnych Google udostępni dane osobowe innym firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli stwierdzi w dobrej wierze, że dostęp do tych danych, ich wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie są niezbędne, aby:

   • zapewniać zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;
   • egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym badać potencjalne naruszenia;
   • wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
   • chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Google udostępnia również informacje niezawierające danych osobowych – np. informacje o trendach w korzystaniu z usług Google – swoim partnerom oraz do użytku publicznego.

Jakie prawa ma rodzic lub opiekun?

Przede wszystkim mogą Państwo zgodzić się na zbieranie i używanie przez Google informacji o Waszym dziecku. W razie niewyrażenia zgody nie utworzymy konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka, a Google nie będzie zbierać ani wykorzystywać informacji o Państwa dziecku zgodnie z opisem zawartym w tym dokumencie.

Po wyrażeniu zgody na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni przez Wasze dziecko otrzymują Państwo możliwość wglądu na konto dziecka i mogą Państwo poprosić o usunięcie tego konta. W tym celu należy skontaktować się ze szkolnym administratorem. Jeśli chcą Państwo nakazać zaprzestanie dalszego zbierania lub używania informacji o Waszym dziecku, mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie dostępu dziecka do funkcji lub usług za pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie konta dziecka. Aby wyświetlić dane osobowe i ustawienia konta oraz zarządzać nimi, można również wejść na stronę https://myaccount.google.com (wymagane jest zalogowanie na konto G Suite dla Szkół i Uczelni).

Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę dowiedzieć się więcej?

W przypadku pytań związanych z prawami rodziców lub używaniem przez nas kont Google G Suite dla Szkół i Uczelni należy skontaktować się ze szkolnym administratorem. Więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć w Centrum ochrony prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni (na stronie https://www.google.com/edu/trust/), Informacjach na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni (na stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) oraz Polityce prywatności Google (na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/).

Usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni są świadczone w ramach umowy na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni (dostępnej na stronie https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html) oraz zgodnie z Aneksem o przetwarzaniu danych (dostępnym na stronie https://www.google.com/intl/pl/work/apps/terms/dpa_terms.html).

Moje konto G Suite – instrukcja logowania

Bezpłatna usługa G Suite dla Szkół i Uczelni to zestaw narzędzi umożliwiających efektywną pracę zdalną pomiędzy nauczycielami i uczniami.

Wszystkie konta dla pracowników i uczniów założone w usłudze G Suite są w domenie szkoły tzn.: JLIB_HTML_CLOAKING

Dzięki koncie Google G-Suite otrzymasz dostęp do narzędzi takich jak: komunikator Google Meet (lekcje on-line), wirtualny Dysk Google, Gmail (poczta), Kalendarz, Classroom, oraz programów biurowych (odpowiedniki MS Office) Dokumenty Google (edytor tekstu), Arkusze Google (arkusz kalkulacyjny), Prezentacje Google (pokazy slajdów), Formularze Google.

Jeśli chcesz zalogować się na swoje konto musisz posiadać swój adres w domenie szkolnej spwieniec.brzesckujawski.pl oraz hasło, które otrzymałeś/aś od swojego nauczyciela:

Przykład: 
Login: JLIB_HTML_CLOAKING
Hasło jednorazowe: 3ABABXD8

Postępuj więc wg instrukcji:

 1. Wejdź na stronę: https://myaccount.google.com

 2. Kliknij: zaloguj się:

 

3. Wpisz swój adres e-mail, otrzymany od nauczyciela (tak jak w przykładzie):

 

4. Wpisz swoje hasło jednorazowe:

5. Pamiętaj! Zmień hasło na swoje (zachowaj zasady bezpieczeństwa – hasło minimum 8 znaków):

6. Brawo! Jesteś już zalogowany na swoim koncie G Suite. Koniecznie zapamiętaj swoje hasło, nikt oprócz Ciebie go nie zna!

 


BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM I W INTERNECIE

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, jest jednym z podstawowych zadań systemu oświaty.

Szkoły i placówki, zapewniając uczniom dostęp do internetu, są zobowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

W przypadku konieczności pracy zdalnej, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów pozostających w domu spoczywa na ich rodzicach. Są oni także odpowiedzialni za potencjalne szkody, jakie mogą spowodować ich dzieci za pośrednictwem internetu innym osobom.

Poniżej znajdują się wybrane, możliwe zagrożenia, na które należy zwrócić uwagę.

TREŚCI ZAGRAŻAJĄCE ROZWOJOWI PSYCHICZNEMU I MORALNEMU UCZNIÓW.

Podczas przeglądania treści potrzebnych do nauki w wynikach wyszukiwania może pojawić się strona, która nie jest przeznaczona dla dzieci. Również niektóre aplikacje sugerowane użytkownikowi strony są nieodpowiednie dla dziecka.  Warto ustawić w używanych systemach operacyjnych opcje kontroli rodzicielskiej. W miarę możliwości rodzice powinni jednak towarzyszyć dziecku podczas nauki. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodszych uczniów.

NIEZWERYFIKOWANE INFORMACJE. CO JEST PRAWDĄ, A CO FAŁSZEM?

Podczas nauki on-line dziecko może natrafić w internecie na informacje, które wzbudzą w nim niepokój. Ważne jest, aby omówić taką sytuację i wyjaśnić dziecku, że wiele treści zamieszczanych w sieci nie służy informowaniu, a często tylko przykuwaniu uwagi czy zwiększaniu częstotliwości odwiedzin danej strony.

REKLAMY

W sieci pojawia się mnóstwo reklam, które są często profilowane dla konkretnego użytkownika. Rodzice powinni pamiętać o wynikających z tego zagrożeniach.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Szkoły pracujące na platformie epodreczniki.pl mogą być pewne, że dane osobowe uczniów są bezpieczne. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że nieodpowiedzialne logowanie się do stron komercyjnych, bez przeczytania regulaminu portali, automatyczne wyrażanie zgód na dostęp do zdjęć, filmów, kontaktów, które są w telefonie, może okazać się niebezpieczne. Ważne jest również, aby podczas zdalnej nauki nie narazić się na nieumyślne złamanie prawa, gdy nieświadomie udostępnimy dane osobowe lub wizerunek kolegów i koleżanek ucznia.

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU

Dziecko, korzystając z internetu do nauki i zabawy, nie powinno przekraczać czasu zalecanego na pracę przy komputerze dla danej grupy wiekowej. Może to skutkować zarówno problemami z koncentracją i nauką, ale również ze zdrowiem fizycznym.

BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTÓW I DOSTĘPU DO SIECI

Sprawdzajmy aktualność zabezpieczeń na komputerach i smartfonach dziecka. Istnieją darmowe programy kontroli rodzicielskiej.  Każdy system operacyjny daje również możliwość ustawienia pewnych ograniczeń.

NIEBEZPIECZNE KONTAKTY

Dzieci i młodzież, które korzystają z internetu, szczególnie z portali społecznościowych, są narażone na kontakt z osobami mającymi złe intencje, zamierzającymi popełnić przestępstwo. Dlatego też rodzice i nauczyciele powinni szczególnie interesować się, z kim  dziecko utrzymuje kontakt oraz informować o wszelkich próbach kontaktu ze strony obcych osób.

CYBERPRZEMOC

O wszelkich formach cyberprzemocy (słownej, nękania, podszywania się pod inne osoby) należy informować odpowiednie organy, zarówno w sytuacji, kiedy ofiarą jest nasze dziecko, jak i wówczas, kiedy jest ono świadkiem takich działań.

GRY KOMPUTEROWE I WIDEO

Dzieci są również narażone na nieodpowiednie treści zawarte w grach. Aby tego uniknąć, warto sprawdzać kategorię wiekową danej gry oraz to, czy nie zawiera np. scen przemocy, hazardu, pornografii. Europejski system klasyfikacji gier PEGI nadaje oznaczenia wieku i treści zawartych w grze. Są one obecne praktycznie na każdej grze dostępnej on-line bądź w sklepie. Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami zamieszczanymi na stronie https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne

Zasady dla nauczyciela - nauczanie zdalne

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493). nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu organizują nauczanie zdalne według poniższych zasad.


1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.

2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in.

 • e-mail
 • dyski wirtualne Google Drive
 • telekonferencje i komunikatory – ZOOM, Skype, Messenger
 • materiały udostępnione na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl
 • materiały udostępniane przez CKE
 • materiały prezentowane przez TVP i Polskie Radio
 • narzędzia do sprawdzania wiedzy (edPuzzle, Formularze Googlle, Kahoot)

3. Nauczyciel organizauje zdlane naucznie z uwzględnieniem zasad bezpieczenigo i higiecznicnego korzytania przez uczniow z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

4. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji. Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.

5. Nauczyciel umieszcza materiały edukacyjne zgodnie z planem lekcji.

6. Nauczciel odnotowuje frekwencję ucznia (kategoria - nauka zdalna "NZ") w na podstawie:

 • listy odebranych wiadmości poprzez e-dziennik lub
 • podejmowanych przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających udział z zdalnym nauczaniu.

7. Nauczyciel dokumentuje przebieg nauczania na dotychczasowych zasadach (e-dziennik, dzienniki papierowe) oraz:

 • opracowuje plan pracy zawierający zakres treści nauczania w poszczególnych oddziałach/klasach uwzględniający realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 • przygotowuje sprawozdanie z planu pracy z uwzględnieniem realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

8. Treści nauczania do zrealizwania w poszczególnych klasach uwzgędniają:

 • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 • możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 • łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia (np.: praca online, praca pisemna, praca z podręcznikiem itp.)
 • ograniczeniach wynikających ze specyfiki zajęć (wychowanie fizyczne, plastyka, technika, muzyka)

9. Nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów w ramach konsultacji.

Na podstawie § 1 pkt. 9 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia (zdlane nauczanie)

TERMIN:

 • codziennie (pon.-pt.) w godzinach zgodnych ze szkolnym planem zajęc dla poszczegolnych klas (oddziały przedszkolne 8.00-13.00)
 • codziennie (pon.-pt.) w godz. 16.00-17.00 podczas dodatkowych konsultacji dla dzieci i rodziców z oddziałów przedszkolnych i klas I-III
 • codziennie (pon.-pt.) w godz. 17.00-18.00 podczas dodatkowych konsultacji dla uczniów i rodziców z klas IV-VIII

FORMA:

 • poprzez dziennik elektroniczny Librus
 • poprzez aplikację Messenger (FB)

10. Praca on-line uczeń – nauczyciel jest możliwa po wspólnym uzgodnieniu terminu i godziny oraz formy kontaktu.

11. Nauczyciel jest zobowiązany do modyfikacji programu naucznia i PZO (formy i metody sprawdzania wiedzy) w zakresie pozwalającym na prowadzenie zdalnego naucznia.

12. W przypadku dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - nauczyciele wspomagający oraz nauczciele specjaliści (zajęcia w ramach WWR i PPP):

 • informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu
 • kontaktują się z rodzicami w rozsądnych odstępach czasowych, przedstawiając propozycje projektów do przeprowadzenia w domu. Powinny one zawierać jak największą liczbę czynności praktycznych oraz ograniczoną do minimum liczbę czynności opartych na wypełnianiu kart pracy. W takiej formie nauczania należy wziąć pod uwagę higienę pracy, ograniczoną dyspozycyjność rodziców i przede wszystkim naturalne potrzeby dziecka.
 • wspieranie rodziców w organizacji kształcenia poprzez przygotowywanie i przekazywanie rodzicom uczniów zadań z instrukcją wykonania oraz  materiałów oraz kontakt z uczniami, jeżeli jest to możliwe.

13. Wychowawa, pedagog, psycholog organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

ZASADY DLA UCZNIA - ZDLANE NAUCZANIE

1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń odbywa się poprzez e-dziennik Librus, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.

2. Uczeń zobowiązany jest do:

  • odczytywania WIADOMOŚCI i sprawdzania TERMINARZA w e-dzienniku Librus
  • właściwego zachowania
  • przestrzegania praw autorskich,

3. Uczeń uczestniczy w zajęcaich punktualnie.

4. Uczeń zobowiązany jest do właściwego przygotowania do zajęć:

  • ma zeszyt, ćwiczenia, podręcznik oraz inne pomoce dydaktyczne
  • posiada włączone głośniki, mikrofon i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie
  • stosowny ubiór

5. Zabrania się nagrywania zajęć oraz utrwalania wizerunku nauczyciela i innych osób.


Każdy uczeń przez e-dziennik Librus otrzyma od wychowawców login i jednorazowe hasło do konta Google G-Suite wraz z instrukcją logowania, w celu zmiany hasła na własne. Tym samym każdy uczeń otrzymuje dostęp do aplikacji Google Meet, z pomocą której będzie uczestniczył w lekcjach online. Zaplanowane lekcje będą widoczne dla ucznia i rodzica w e- dzienniku Librus w widoku Terminarza - lekcje online zostały oznaczone ikoną kamery. Wystarczy kliknąć w link “Dołącz”.

Informacja o lekcji online przekazywana jest także do aplikacji mobilnej Librus. Powiadomienia o nowym spotkaniu wysyłane są automatycznie.


 

 

 


PAMIĘTAJ! Nie jesteś sam!
Jesteśmy w kontakcie i zawsze możesz do mnie napisać (e-dziennik) – w każdej sprawie.

Twój Nauczyciel :)


Jak skutecznie mobilizować się do nauki w domu?

PLANUJ! Wstawaj codziennie o tej samej porze. Rytm dnia pomaga się dobrze zorganizować. Wypracuj schemat działania- pobudka, śniadanie, wykonywanie zadań, przerwa – odpoczynek, drugie śniadanie itd.

ZAPISUJ! Skorzystaj z planera dnia / tygodnia. Wypisz przedmioty, których będziesz się uczyć danego dnia oraz czas, jaki na to przeznaczasz.

PRZYGOTUJ SIĘ! Zadbaj o porządek na biurku, usuń przedmioty, które Cię rozpraszają i przewietrz pokój.

RÓB PRZERWY! Gdy poczujesz zmęczenie lub dekoncentrację, zrób krótką przerwę, wstań, pogimnastykuj się, zaczerpnij świeżego powietrza. Unikaj korzystania z telefonu w trakcie przerwy – to wciąga i ciężko będzie Ci wrócić do nauki.

ZDROWO SIĘ ODŻYWIAJ! Pij dużo wody (mózg to lubi), jedz regularnie i często. Pamiętaj o zdrowych przekąskach (warzywa, owoce). Unikaj słodyczy i słodkich napojów.

ZAANGAŻUJ SIĘ! Każdy uczeń ma obowiązek wykonywania poleceń nauczyciela, po to, by praca zdalna przyniosła zamierzone efekty.

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE! Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa w sieci i higienie pracy.

BĄDŹ SPOKOJNY! Sytuacja jest niecodzienna, ale postaraj się zachować spokój. Jesteś w domu właśnie po to, abyś mógł czuć się bezpiecznie. Wbrew pozorom bardzo wiele zależy od Ciebie:

 • postaraj się selekcjonować informacje;

 • zostań w domu i ogranicz kontakty z innymi osobami,

 • swoją troskę i zainteresowanie możesz okazać dzwoniąc lub pisząc do kolegów i dziadków

 • dbaj o siebie, często myj ręce, wietrz swój pokój;

 • zrób coś, co Cię relaksuje / coś co lubisz robić w wolnym czasie w domu np. posłuchaj muzyki, obejrzyj ulubiony film lub serial, poczytaj


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE

1. Chroń informacje o sobie – posługuj się nickiem (pseudonimem), unikaj podawania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu.

2.
Nie udzielaj informacji dotyczących innych m.in.
- miejsca i godzin pracy rodziców i wykonywanego przez nich zawodu
- czasu nieobecności w domu (odpoczynku i wyjazdów)
- cennych rzeczy posiadanych przez rodzinę.

3.
Nie ufaj osobom poznanym w sieci – zachowaj ostrożność w kontaktach z osobami, których nie znasz. Dotyczy to np. czatów, do których dostęp ma wielu różnych użytkowników. Nie umawiaj się na spotkania z osobami poznanymi w sieci - na takie spotkania możesz iść za zgodą rodziców i w towarzystwie osób dorosłych.

4.
Uważaj na szkodliwe oprogramowanie:
Nie pobieraj plików z niesprawdzonych (niezabezpieczonych) stron internetowych.

5.
Pozwalaj rodzicom:
- kontrolować to, co robisz w Internecie,
- zabezpieczyć komputer przed nieodpowiednimi stronami,
- poinformuj rodziców o poznanych w Internecie osobach,
- Ze sklepu internetowego korzystaj tylko za ich zgodą.

6.
Reaguj odpowiednio na agresję – jeśli w Internecie ktoś cię obraża, wypisuje kłamstwa na twój temat, porozmawiaj o tym z rodzicami albo opiekunami.

7. Gdy coś cię zaniepokoi, zawstydzi, gdy trafisz na niewłaściwe strony, dostaniesz podejrzanego maila itp. ZAWSZE ZAWIADOM RODZICÓW lub NAUCZYCIELA!!!

8. Pamiętaj:
Nie włamuj się na cudze konta! Nie podszywaj się za innych!

9.
Adresy bezpiecznych stron:
http://www.dzieckowsieci.pl/
https://twojedzieckowsieci.pl/
https://sieciaki.pl/dla-rodzicow-i-nauczycieli/przydatne-linki
www.saferinternet.pl