Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu informuje, iż od 15 lutego 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych. Wnioski i dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

Rodzice dzieci zamierzających kontynuować wychowanie przedszkolne w kolejnym roku szkolnym w naszym przedszkolu, składają pisemną  „DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO” na rok szkolny 2021/2022. Deklaracje będą przyjmowane u wychowawców grup lub w sekretariacie szkoły.

Druki dokumentów:

Harmonogram czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola - na podstawie zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego nr 17/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.


ETAP REKRUTACJI

TERMIN

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, oddziale lub punkcie przedszkolnym.

15-26 lutego

-------------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

1 - 12 marca

7 - 11 czerwca

3.

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną

15 - 17 marca

17 - 18 czerwca

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

19 marca

do godz.14.00

21 czerwca

do godz.14.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23 - 25 marca

22 - 23 czerwca

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 marca

do godz.14.00

25 czerwca

do godz. 14.00


UCHWAŁA NR XV/109/19 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w szkołach podstawowych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brześć Kujawski


Additional information