Przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu funkcjonują trzy oddziały przedszkolne.

Przedszkole funkcjonuje od godziny 6.30 do godziny 16.30. Dzieci można przyprowadzać najpóźniej do godziny 8.15. W razie nagłej potrzeby przybycia dziecka po godzinie 8.15 - ze względów organizacyjnych - należy zgłosić ten fakt telefonicznie 54 252 68 93.

Uwaga ! Dziecko z przedszkola mogą odbierać tylko osoby dorosłe, upoważnione i trzeźwe.

Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujące: nauczanie, opiekę i wychowanie dzieci są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie (8.00 - 13.00). Odpłatność rodziców za świadczenia pełnione przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie wynosi 1,00 zł za godzinę.

Opłatę za obiad w wysokości 4 zł rodzice bądź opiekunowie dziecka wpłacają z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

Rady dla Rodziców - jak ułatwić dzieciom start przedszkolny


Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź.

Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli zrobisz to chodź raz, będzie wiedziało, że łzami można wymusić wszystko.

Nie obiecuj „jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz”, kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezencik, ale nie może to być forma przekupstwa.

Kontroluj się co mówisz. Zamiast „Już możemy wracać do domu”, powiedz „Teraz możemy iść do domu”. To niby mała różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk.

Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres.

Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tato, rozstania z tatą są mniej bolesne.

Pamiętaj; żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze uśmiechem!


Additional information