Aktualności

Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 22 marca 2021

Szanowni Rodzice,

zgodnie rozporządzeniem MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż od poniedziałku, 22 marca br. zostają wprowadzone zmiany w organizacji pracy szkoły:

 1. Od poniedziałku, 22 marca br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 11 kwietnia br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

 2. Nauka będzie odbywała się zgodnie z obowiązującymi szkolnymi zasadami zdalnego nauczania zamieszczonymi na stronie szkoły w zakładce Zdalne nauczanie. Szczegółowe zasady zajęć online dla uczniów klas I-III przekażą wychowawcy oddziałów przez e-dziennik. Klasa I od 22 marca będzie rozpoczynała zajęcia zdalne o godz. 8.10.

 3. Organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

 4. Na wniosek rodziców, świetlica szkolna będzie prowadziła działalność opiekuńczą dla uczniów z klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dyrektor szkoły umożliwi dzieciom objętym opieką realizację zajęć zdalnych na terenie szkoły – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.

 5. Szkolna stołówka dla oddziałów przedszkolnych funkcjonuje bez zmian.

 6. Kursy autobusu szkolnego pozostają bez zmian.

 7. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) będą odbywały się w poniedziałki na dotychczasowych zasadach, z podziałem na grupy (do 5 osób), zgodnie z deklaracjami rodziców.

 8. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych jest możliwość przeprowadzania olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

 9. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.

 10. Uczniom, którzy mają trudności sprzętowe i których rodzice zgłosili do wychowawców takie zapotrzebowanie - szkoła użycza sprzęt. Na poniedziałek 22 marca br. od godz. 8.00 zaplanowano odbiór sprzętu.

Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


Jednorazowa zmiana w kursie autobusu szkolnego w dniu 10 marca 2021 r.

Dnia 10 marca 2021 r. (środa) zmianie ulegną godziny odwozu autobusem szkolnym.

DOWÓZ UCZNIÓW - bez zmian

ODWÓZ UCZNIÓW - po 5 godzinie lekcyjnej

Słone 12:40, Machnacz II 12:50, Machnacz I 12:55, Wieniec Zdrój 13.00, Wieniec Zalesie 13.05,  Wieniec 13.07, Morelowa 13:10, Sadowa 13:15, Gustorzyn 13:20Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 1 marca 2021 r.

Szanowni Rodzice,

zgodnie z nowelizacją przepisów MEiN zmieniających rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż od poniedziałku 1 marca br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły:

 • organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III pozostaje bez zmian, z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

 • do 14 marca 2021 roku przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Nauka w tych klasach będzie odbywała się zgodnie z zamieszczonymi na stronie szkoły zasadami zdalnego nauczania.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Szkoły


Rekrutacja do przedszkola oraz klasy I na rok szkolny 2022/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu informuje, iż od 15 lutego 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej oraz oddziałów przedszkolnych. Wnioski i dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

Rodzice dzieci zamierzających kontynuować wychowanie przedszkolne w kolejnym roku szkolnym w naszym przedszkolu, składają pisemną  „DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO” na rok szkolny 2021/2022. Deklaracje będą przyjmowane u wychowawców grup lub w sekretariacie szkoły.

Druki dokumentów:

Harmonogram czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola - na podstawie zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego nr 17/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.


ETAP REKRUTACJI

TERMIN

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, oddziale lub punkcie przedszkolnym.

15-26 lutego

-------------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

1 - 12 marca

7 - 11 czerwca

3.

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną

15 - 17 marca

17 - 18 czerwca

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

19 marca

do godz.14.00

21 czerwca

do godz.14.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23 - 25 marca

22 - 23 czerwca

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 marca

do godz.14.00

25 czerwca

do godz. 14.00

Harmonogram czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej - na podstawie zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego nr 16/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.


ETAP REKRUTACJI

TERMIN

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

15 luty  - 19 marca

1-21 czerwca

2.

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną

15 - 31 marca

21 czerwca - 5 lipca

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


2 kwietnia


7 lipca

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia


3-9 kwietnia


6-14 lipca

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


14 kwietnia


19 lipca

UCHWAŁA NR XV/109/19 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w szkołach podstawowych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brześć Kujawski

UCHWAŁA NR XXVII/212/21 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacjinym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brześć Kujawski


Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 15 lutego 2021 r.

Szanowni Rodzice,

zgodnie z nowelizacją przepisów MEiN zmieniających rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż od poniedziałku 15 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły:

 • organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III pozostaje bez zmian, z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

 • do 28 lutego 2021 roku przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Nauka w tych klasach będzie odbywała się zgodnie z zamieszczonymi na stronie szkoły zasadami zdalnego nauczania, ze zmianą dotyczącą czasu trwania zajęć online.

Od 15 lutego 2021 godzina lekcyjna w nauczaniu zdalnym trwa:

 • 45 minut dla przedmiotów: j.polski, j.angielski, j.niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka

 • 30 minut dla pozostałych przedmiotów: zajęcia z wychowawcą, muzyka, plastyka, technika, religia, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


Nasza szkoła włączyłą się w akcję ,,Dzień Bezpiecznego Internetu 2021"

W związku z przystąpieniem szkoły do akcji ,,Dzień Bezpiecznego Internetu 2021" zostaną podjęte inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa uczniów korzystających z zasobów Internetowych. Zostaną przeprowadzone następujące konkursy oraz zajęcia edukacyjne:
 • Zajęcia edukacyjne, dotyczące bezpieczeństwa w sieci w formie prezentacji, filmików, pogadanki. Udział biorą uczniowie kl. IV-VI. Termin realizacji do 26.02.2021
 • Konkurs plastyczny na najciekawszy plakat pod hasłem ,,Dzień Bezpiecznego Internetu". Udział biorą biorą uczniowie kl. I-III. Termin realizacji do 08.03.2021
 • Konkurs informatyczny na utworzenie w języku html najciekawszej strony Internetowej o tematyce ,,Bezpieczny Internet"


Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 1 lutego 2021 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

zgodnie z nowelizacją przepisów MEiN zmieniających rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły:

 • organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III pozostaje bez zmian z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego,

 • do 14 lutego 2021 roku przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Nauka w tych klasach będzie odbywała się zgodnie z zamieszczonymi na stronie szkoły zasadami zdalnego nauczania.


Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


Aktualizacja rozkładu jazdy autobusu szkolnego - obowiązuje od 20 stycznia 2021 r.

DOWÓZ UCZNIÓW

Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50, Morelowa 6.55, Wieniec 7.00, Wieniec Zalesie 7.05, Wieniec Zdrój 7.10, Machnacz I 7.15, Machnacz II 7.20, Słone 7.25

ODWÓZ UCZNIÓW po 6 godzinie lekcyjnej:

Słone 13.50, Machnacz II 14.00, Machnacz I 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15, Wieniec 14.17, Morelowa 14.20, Sadowa 14.25, Gustorzyn 14.30

Podane godziny przyjazdu i odjazdu autobusu szkolnego na poszczególne przystanki są podane w przybliżeniu (szczególnie w okresie zimowym, w czasie trudnych warunków atmosferycznych priorytetem jest bezpieczeństwo podróżujących uczniów).


Informacja o funkcjonowaniu szkoły po feriach

Szanowni Rodzice,

zgodnie z nowelizacją przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję o organizacji pracy szkoły po feriach:

 1. Organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

 2. Uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

 3. Klasy I i II wchodzą do szkoły wejściem nr 2. Klasa III wchodzi do szkoły wejściem głównym.

 4. Klasa I rozpoczyna zajęcia o godzinie 7.55, czas zakończenia zajęć nie ulega zmianie. Klasy II i III rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.10.

 5. Do 31 stycznia 2021 roku przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Nauka w klasach IV-VIII będzie odbywała się zgodnie z zamieszczonymi na stronie szkoły zasadami zdalnego nauczania.

 6. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) będą odbywały się w poniedziałki zgodnie z dotyczasowym harmonogramem z podziałem na grupy (do 5 osób), zgodnie z deklaracjami rodziców.

 7. Świetlica szkolna dla uczniów z klas I-III funkcjonuje codziennie w godzinach 7.00 - 8.00 oraz 11.30 - 16.30.

 8. Szkolna stołówka funkcjonuje bez zmian, zgodnie z nowymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego.

 9. Kursy autobusu szkolnego pozostają bez zmian.

DOWÓZ UCZNIÓW: Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Wieniec Zalesie I 6.55,  Wieniec Zalesie II 7.00, Wieniec Zdrój 7.05, Machnacz I 7.10, Słone 7.15

ODWÓZ UCZNIÓW po 6 godzinie lekcyjnej: Słone 13.50, Machnacz I 14.00, Machnacz II 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15, Wieniec Sadowa 14.25, Gustorzyn 14.30

10. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.

11. Rodzice uczniów z klas I-III, którym szkoła użyczyła sprzęt do nauki zdalnej proszeni są o jego zwrot do sekretariatu w terminie do 20 stycznia 2021 r. Sekretariat funkcjonuje codziennie w godzinach 7.00 - 15.00

12. Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zwracam się z prośbą do wszystkich uczniów wracających do nauki stacjonarnej i ich rodziców o ścisłe przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, zgodnie z nowymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

W szczególności proszę o:

 • zaopatrzenie dzieci w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (wejście, świetlica, korytarze) oraz w przestrzeni publicznej (droga do szkoły, autobus szkolny) – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

 • częste mycie rąk  - zaraz po przyjściu do szkoły należy umyć ręce,

 • ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

 • zachowywanie dystansu min 1,5 m

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


Nasza Szkoła wśród 11 beneficjentów nowego programu grantowego “Bądź zdrów” Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA"

Podjęta przez szkołę inicjatywa społeczna w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia uzyskała wsparcie Fundacji “ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w postaci grantu na kwotę 12 316,74 zł.

W  ramach projektu “Zdrowie w mojej głowie”, którego autorem i koordynatorem jest wicedyrektor szkoły Anna Wojtczak, doposażona zostanie szkolna sala terapeutyczna oraz zostaną zorganizowane grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas I-VIII w formie warsztatów połączone z seansami w sali doświadczania świata. Ponadto odbędzie się konferencja dla rodziców “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” oraz szkolna kampania na temat zdrowia psychicznego.

Read more...

Additional information