Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu informuje, iż od 15 lutego 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej. Wnioski i dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

Druki dokumentów:

Harmonogram czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej - na podstawie zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego nr 16/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.


ETAP REKRUTACJI

TERMIN

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

15 luty  - 19 marca

1-21 czerwca

2.

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną

15 - 31 marca

21 czerwca - 5 lipca

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


2 kwietnia


7 lipca

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia


3-9 kwietnia


6-14 lipca

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


14 kwietnia


19 lipca


UCHWAŁA NR XXVII/212/21 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacjinym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brześć Kujawski


Additional information