Jubileusz 85-lecia Szkoły oraz 20-lecia nadania imienia Kornela Makuszyńskiego
II Zjazd Absolwentów Szkoły

Szanowni Państwo! Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej w Wieńcu!

W tym roku będziemy świętować jubileusz 85-lecia szkoły oraz 20-lecia nadania imienia.Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosić Państwa na II Zjazd Absolwentów, który odbędzie się 11 czerwca 2022 roku. Pragniemy, aby to wydarzenie stało się kolejną okazją do niezapomnianego spotkania, poznania się kolejnych roczników absolwentów oraz odnowienia więzi ze szkołą. Chcemy wspólnie świętować, bawić się i wspominać. Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w tym historycznym wydarzeniu. Niech 11 czerwca 2022 stanie się Świętem Absolwentów Szkoły Podstawowej w Wieńcu!

 

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów

Dyrektor Szkoły Adam Nazdrowicz

 

JUBILEUSZOWA AKCJA UTWORZENIA GALERII ZDJĘĆ ABSOLWENTÓW SZKOŁY


Drodzy Przyjaciele Szkoły Podstawowej w Wieńcu!

Historia szkolnictwa na terenie Wieńca sięga roku 1637, kiedy to w biskupich aktach wizytacyjnych pojawiają się pierwsze wzmianki o szkole parafialnej. Natomiast pierwszy budynek szkolny znajdujący się na obecnym miejscu, powstał w 1936 r. i zachował się do dzisiaj jako "stare skrzydło". Od 1937 roku szkoła wykształciła 1768 absolwentów, a najstarszy absolwencki rocznik 1930 obejmował 19 uczniów.

W roku jubileuszu 85–lecia oraz 20–lecia nadania Szkole Podstawowej w Wieńcu imienia Kornela Makuszyńskiego zapraszamy do wsparcia naszej jubileuszowej akcji, której celem jest stworzenie galerii poświęconej absolwentom szkoły.

Zwracamy się z prośbą do przedstawicieli lokalnej społeczności, byłych uczniów, pracowników, osób związanych z naszą szkołą oraz wszystkich, którym bliskie jest pielęgnowanie wspomnień oraz kultywowanie regionalnej historii - o odszukanie w swoich prywatnych i rodzinnych zbiorach fotografii oraz pamiątek dotyczących lat szkolnych.

Pragnęlibyśmy, aby w ramach jubileuszowej akcji udało się nam powiększyć zbiory szkolnych kronik o nieposiadane dotychczas zdjęcia i pamiątki, stworzyć Galerię Absolwentów Szkoły oraz wydzielone miejsce dedykowanie historii szkoły.

Zdjęcia i pamiątki można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu, 87-880 Wieniec, ul. Szkolna 1 lub skanem na adres mailowy JLIB_HTML_CLOAKING do 15 maja 2022 roku. Dostarczenie zdjęć jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację w formie wystawy szkolnej.

Dyrektor Szkoły Adam Nazdrowicz

 


JUBILEUSZOWA AKCJA 85 PORTRETÓW KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Drodzy Przyjaciele Ogólnopolskiego Kręgu Szkół i Placówek noszących imię Kornela Makuszyńskiego!

W roku jubileuszu 85–lecia oraz 20–lecia nadania Szkole Podstawowej w Wieńcu imienia Kornela Makuszyńskiego zapraszamy wszystkie szkoły noszące imię pisarza „ze słońcem w herbie i sercem na dłoni” do wsparcia naszej jubileuszowej akcji, której celem jest zaakcentowanie wzajemnej współpracy oraz przybliżenie sylwetki patrona poprzez stworzenie galerii jego 85 portretów.

Zwracamy się z prośbą, aby każda szkoła nadesłała wykonany w dowolnej technice oraz formacie portret Kornela Makuszyńskiego spersonalizowany logiem placówki. Pragnęlibyśmy, aby w ramach naszej jubileuszowej akcji udało się zaangażować jak najwięcej szkół, którym patronuje zakopiański pisarz. Z przesłanych prac stworzymy jubileuszową wystawę oraz prezentację multimedialną, dzięki której będziemy mogli promować w mediach Ogólnopolski Krąg Szkół i Placówek noszących imię Kornela Makuszyńskiego oraz nasz szkolny jubileusz.

Na portrety czekamy do 15 kwietnia 2022 roku. Prace plastyczne można dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu, 87-880 Wieniec, ul. Szkolna 1. Dostarczenie wykonanej pracy jest jednocześnie zgodą na jej publikację w internecie, w formie wystawy oraz lokalnych mediach i prasie. Nadesłane prace  prosimy podpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła.

Wszystkim szkołom, które zaangażują się w naszą akcję prześlemy specjalne podziękowanie.

Dyrektor Szkoły Adam Nazdrowicz

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZY 
„Postacie z książek Kornela Makuszyńskiego Przyjaciela Dzieci”