Kadra Szkoły Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu

 

mgr Adam Nazdrowicz - dyrektor szkoły, muzyka, informatyka


mgr Anna Wojtczak - z-ca dyrektora szkoły, matematyka, fizyka, astronomia i zastosowania komputerów, informatyka i technologia informacyjna, oligofrenopedagogika


mgr Grażyna Dorsz - język niemiecki


mgr Katarzyna Dorsz - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


mgr Justyna Grzelakowska - teologia, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna


mgr Agnieszka Koprowska - oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna, TUS


mgr Magdalena Kamińska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika specjlana,terpaia logopedyczna


mgr Renata Kwiatkowska - wychowanie muzyczne, technika i technologia informacyjna, sztuka, oligofrenopedagogika, matematyka logopedia, informatyka

mgr Anna Laskowska -język angielski, informatyka, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika


mgr Małgorzata Ławińska - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna bibliotekoznawstwo


mgr Agnieszka Listkowskaedukacja wczesnoszkolna i przedszkolna


mgr Krystyna Makowska - nauczanie początkowe, język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, logopedia


mgr Karina Sadowska - informatyka, matematyka, oligofrenopedagogika


mgr Anita Rafalska-Kujawska - biologia , przyroda, historia, historia i społeczeństwo, wychowanie do życia w rodzinie bibliotekoznawstwo


mgr Jolanta Rosół - pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna


mgr Joanna Rypińska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, teologia


mgr Hanna Sobota-Trąd - język angielski, oligofrenopedagogika


mgr Aneta Stokfisz-Ozdoba - pedagogika opiekuńczo wychowawcza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia, pedagogika korekcyjno-kompensacyjna


mgr Barbara Szatkowska - pedagog (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną), katechetyka, etyka, oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, muzyka, plastyka, technika, doradca zawodowy


mgr Magdalena Szubska - wychowanie fizyczne i pedagogika obronna, oligofrenopedagogika, biologia, informatyka


mgr Janusz Szymczak - wychowanie fizyczne, bibliotekoznawstwo


mgr Agata Taczała - język polski, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, resocjalizacja i socjoterapia


mgr Marta Osiecka - psycholog, socjoteraputa, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany teraputa posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć metodą Snoezelen


mgr Anna Waloszek - matematyka, oligofrenopedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna


mgr Jolanta Wilczyńska - chemia, fizyka i informatyka, oligofrenopedagogika


mgr Monika Woźniak - wychowanie przedszkolne z edukacjią wczesnoszkolną, oligofrenopedagogika

Additional information