Kadra Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu

 1. mgr Anna Laskowska - dyrektor szkoły, język angielski, informatyka, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika
 2. mgr Anna Wojtczak - z-ca dyrektora szkoły, matematyka, fizyka, informatyka, oligofrenopedagogika
 3. mgr Grażyna Dorsz - język niemiecki
 4. mgr Katarzyna Dorsz - wychowanie przedszkolne
 5. mgr Justyna Grzelakowska - teologia, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 6. mgr Agnieszka Koprowska - oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna
 7. Magdalena Kamińska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika
 8. mgr Renata Kwiatkowska - wychowanie muzyczne, technika i technologia informacyjna, sztuka, oligofrenopedagogika, matematyka, logopedia, informatyka
 9. mgr Małgorzata Ławińska - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo
 10. mgr Krystyna Makowska - nauczanie początkowe, język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, logopedia
 11. mgr Paweł Małas - wychowanie fizyczne, informatyka
 12. mgr Anita Rafalska-Kujawska - biologia , przyroda, historia, historia i społeczeństwo, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekoznawstwo
 13. mgr Jolanta Rosół - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, pedagogika wczesnoszkolna
 14. mgr Joanna Rypińska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, katechetyka
 15. mgr Hanna Sobota-Trąd - język angielski, oligofrenopedagogika
 16. mgr Aneta Stokfisz-Ozdoba - pedagogika opiekuńczo wychowawcza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia, pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
 17. mgr Barbara Szatkowska - pedagog (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną), katechetyka, etyka, oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, muzyka, plastyka, technika
 18. mgr Magdalena Szubska - wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, biologia, informatyka
 19. mgr Janusz Szymczak - wychowanie fizyczne, bibliotekoznawstwo
 20. mgr Agata Taczała - język polski, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, resocjalizacja i socjoterapia
 21. mgr Marta Tomaszewska - psycholog
 22. mgr Anna Waloszek - matematyka, oligofrenopedagogika
 23. mgr Jolanta Wilczyńska - chemia, fizyka i informatyka, oligofrenopedagogika
 24. mgr Monika Woźniak - wychowanie przedszkolne

Additional information