Kadra Szkoły Podstawowej w Wieńcu

 1. mgr Barbara Marek - dyrektor szkoły, nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne, plastyka, muzyka, zajęcia techniczne
 2. mgr Agata Taczała - z-ca dyrektora szkoły, język polski, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, resocjalizacja i socjoterapia
 3. mgr Janusz Dobielski - matematyka, geografia, oligofrenopedagogika
 4. mgr Grażyna Dorsz - język niemiecki
 5. mgr Katarzyna Dorsz - wychowanie przedszkolne
 6. mgr Justyna Grzelakowska - teologia,
 7. mgr Małgorzata Juchniewicz - doradztwo zawodowe
 8. mgr Agnieszka Koprowska - oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna
 9. mgr Renata Kwiatkowska - wychowanie muzyczne, technika i technologia informacyjna, sztuka, oligofrenopedagogika, matematyka, logopedia, informatyka
 10. mgr Anna Laskowska - język angielski, informatyka, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika
 11. mgr Małgorzata Ławińska - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo
 12. mgr Krystyna Makowska - nauczanie początkowe, język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, logopedia
 13. mgr Anita Rafalska-Kujawska - biologia , przyroda, historia, historia i społeczeństwo, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekoznawstwo
 14. mgr Jolanta Rosół - nauczanie poczatkowe, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, pedagogika wczesnoszkolna
 15. mgr Joanna Rypińska - katechetyka, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 16. mgr Hanna Sobota-Trąd - język angielski,oligofrenopedagogika
 17. mgr Aneta Stokfisz-Ozdoba - pedagogika opiekuńczo wychowawcza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia,pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
 18. mgr Barbara Szatkowska - katechetyka, etyka, oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 19. mgr Magdalena Szubska - wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, biologia, informatyka
 20. mgr Janusz Szymczak - wychowanie fizyczne, bibliotekoznawstwo
 21. mgr Sylwia Kuczyńska - psycholog, oligofrenopedagogika
 22. mgr Jolanta Wilczyńska - chemia, fizyka i informatyka, oligofrenopedagogika
 23. mgr Anna Wojtczak - matematyka, fizyka, informatyka, oligofrenopedagogika

Additional information