Aktualności

Zakończenie roku przedszkolnego i szkolnego 2021/2022

Uroczystość z okazji zakończenia roku przedszkolnego odbędzie się dnia 23 czerwca 2022 o godz. 11.00 w sali gimnastycznej szkoły.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 o godz. 9.00 w sali gimnastycznej szkoły.

Harmonogram dowozu i odwozu uczniów w dniu 24 czerwca 2022

Dowóz uczniów: Gustorzyn- 8.10, Wieniec Sadowa- 8.15, Morelowa- 8.20, Lipiny- 8.25, Wieniec Zalesie I- 8.30, Wieniec Zalesie II- 8.35 Wieniec Zdrój- 8.40, Machnacz I- 8.45, Machnacz II- 8.50, Słone- 8.55

Odwóz uczniów:

I KURS godz. 11.00 (uczniowie klas 1-8): Słone- 11.05, Machnacz II- 10.10, Machnacz I- 10.15, Wieniec Zdrój- 10.20, Wieniec Zalesie II- 10.25, Wieniec Zalesie I- 10.30, Lipiny- 10.35, Morelowa- 10.40, Sadowa- 10.45, Gustorzyn- 10.50

II KURS godz. 13.00 (przedszkole): Słone- 13.05, Machnacz II- 13.10, Machnacz I- 13.15, Wieniec Zdrój- 13.20, Wieniec Zalesie II- 13.25, Wieniec Zalesie I- 13.30, Lipiny- 13.35, Morelowa- 13.40, Sadowa- 13.45, Gustorzyn- 13.50

 

Informacja

Dzień 17 czerwca 2022 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VIII. Dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w tym dniu, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze - o takiej potrzebie prosimy poinformować wychowawców klas. Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.

Zebranie Rady Rodziców oraz Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów Szkoły

Spotkanie Rady Rodziców (trójki klasowe, trójki oddziałowe) oraz Komitetu Organizacyjnego II Zjazdu Absolwentów Szkoły odbędzie się w poniedziałek 25 kwietnia 2022r. o godzinie 17.00 na ternie szkoły.

Zebranie z Rodzicami

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu serdecznie zapraszają rodziców/opiekunów przedszkolaków oraz uczniów klas I-VIII na spotkanie dotyczące bieżących osiągnieć w nauce i zachowaniu, które odbędzie się 26 kwietnia 2022 r o godz. 16.30.

Przed spotkaniem z wychowawcami w klasach, zapraszamy rodziców i opiekunów do udziału w konferencji z psychologiem p. Adamem Grudniem nt. "Jak rozwiązywać konflikty między rodzicami a dziećmi?, która odbędzie się o godz.16.00 na sali gimastycznej.

WAŻNE: Przed wejściem na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Prosimy o przestrzeganie ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu informuje, że Komisja Rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła wszystkie wnioski w sprawie przyjęcia dziecka do odziału przedszkolnego oraz klasy I na rok szkolny 2022/2023.  Szczegółowa lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych oraz lista uczniów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2022/2023 została umieszczona przy głównym wejściu do szkoły.

Światowy Tydzień Mózgu w naszej szkole

Od 14 do 18 marca 2022 roku nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody Światowego Tygodnia Mózgu. Dla społeczności szkoły było to nie tylko święto, ale także dobra zabawa i aktywna nauka. Tydzień rozpoczęliśmy od lekcji o mózgu oraz od świętowania Dnia Liczby π. W tym dniu wszyscy uczniowie obejrzeli krótki film dotyczący historii liczby π, a następnie wykonywali różnorodne zadania dotyczące Ludolfiny i ciekawostek z nią związanych. W poniedziałek czytaliśmy również książki patrona szkoły - Kornela Makuszyńskiego. We wtorek rozgrzewaliśmy nasze mózgi za pomocą różnych gier dydaktycznych, łamigłówek i krzyżówek. Nie zabrakło rywalizacji, ale i dobrej zabawy!

W środę postawiliśmy na ruch, bo przecież: ruch to zdrowie! Podczas przerwy szkolnej zorganizowano „Mózgo-Taniec” oraz przeprowadzono audycję pt.: „Jak rozwijać swój mózg?” W czwartkowy dzień zastanawialiśmy się, jakiego pożywienia potrzebuje nasz mózg, aby dobrze pracować, jakie produkty wspierają jego wydajność i pomagają się regenerować. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klasy I-VIII wraz z wychowawcami przygotowywali zdrowe i smaczne posiłki. W tym dniu odbył się również Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2022. W piątek była już tylko chwila wytchnienia po aktywnym tygodniu. Pełen relaks. Dzień poświęciliśmy na wyciszenie umysłu. Uczniwoie uczestniczyli w zajęciach relaksacyjnych, które odbywały się w szkolnej Sali Doświadczania Świata Snoezelen, natomiast grupa Żabki z oddziału przedszkolnego postanowiła wyciszyć umysł w teatrze podczas warsztatów kukiełkowych.