Aktualności


Konferencja online “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”

Szanowni Państwo,

31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 odbędzie się konferencja online nt. “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”. Proszę o dołączenie do spotkania przez konto Ucznia. Link do spotkania zostanie przesłany w wiadomości przez e-dziennik LIBRUS ok. godziny 15.45.

Celem e-spotkania będzie edukacja rodziców i opiekunów w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych u dzieci i młodzieży. Spotkanie poprowadzi psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubrańcu mgr Konrad Kuczyński, który w rzeczowy sposób podzieli się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem, poruszając aktualnie niezwykle ważne zagadnienia dotyczące zastanawiających czy niepokojących zachowań wśród dzieci i młodzieży.


E-konferencja odbędzie się w związku z podejmowanymi przez naszą szkołę działaniami na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w czasie pandemii w ramach projektu "Zdrowie w mojej głowie".

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.


Niezbędnik ósmoklasisty … tuż przed egzaminem

1. W dniu egzaminu bądź w szkole o wyznaczonej porze. Zgodnie z wytycznymi CKE, MEN i GIS w celu unikania tworzenia się grup zdających przed szkołą, przyjdź na egzamin zgodnie z harmonogramem:

 • uczniowie przystępujący do egzaminu w formie i warunkach dostosowanych – godz. 8.20
 • uczniowie piszący na głównej sali – godz. 8.30

Dowóz uczniów na egzamin: Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Lipiny 6.55, Wieniec Zalesie I 7.00,  Wieniec Zalesie II 7.05, Wieniec Zdrój 7.10, Machnacz I 7.15, Machnacz II 7.20,  Słone 7.25

Odwóz ok. godziny 12.30

2. Telefon komórkowy, smartwatch i inne gadżety elektroniczne pozostaw w domu. Nie przydadzą Ci się na egzaminie, a wręcz ich posiadanie w sali egzaminacyjnej może spowodować unieważnienie Twojego egzaminu.

3. Miej ze sobą długopisy nieścieralne z czarnym atramentem (najlepiej kilka) i linijkę (na matematykę). Możesz mieć również małą butelkę wody, którą postawisz na podłodze przy stoliku.

4. Przed wejściem do szkoły włóż maseczkę lub przyłbicę, możesz ją zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej. Ale pamiętaj, że zakrywasz usta i nos każdorazowo, gdy podchodzi do Ciebie nauczyciel lub opuszczasz salę egzaminacyjną.

5. Po sprawdzeniu listy z numerem sali, w której piszesz egzamin, udaj się bezpośrednio do tego miejsca. Tam w obecności przewodniczącego komisji wylosujesz numer stolika.

6. O godz. 9:00 otrzymasz arkusz egzaminacyjny. Przewodniczący komisji poinformuje Cię o czynnościach organizacyjnych, które masz obowiązek wykonać:

 • sprawdź, czy wszystkie strony arkusza są zszyte kolejno i nie są wybrakowane,

 • niezwłocznie zgłoś nauczycielowi nadzorującemu (przez podniesienie ręki) ewentualne wady arkusza i błędy w nr PESEL na naklejkach kodowych

 • następnie wpisz nr PESEL w wyznaczonych miejscach na arkuszu,

 • przyklej nalepki kodowe w odpowiednich miejscach na arkuszu.

7. Dokładnie zapoznaj się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza i zgodnie z tym postępuj przy zaznaczaniu odpowiedzi, zmianie odpowiedzi, nanoszeniu odpowiedzi na karcie kodowej itp.

8. Czas na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego jest liczony od wykonania czynności organizacyjnych (patrz pkt.6). Przewodniczący poda godzinę rozpoczęcia rozwiązywania i godzinę zakończenia pracy z arkuszem.

 • Język polski 120 minut (do 180 min)

 • Matematyka 100 minut (do 150 min)

 • Język angielski 90 minut (do 135 min)

9. Na 10 minut przed upływem czasu przewodniczący przypomni Ci o przeniesieniu odpowiedzi zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi. Po upływie czasu masz dodatkowe 5 minut na sprawdzenie, czy poprawnie przeniosłeś odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

10. Po zakończeniu pisania egzaminu zamykasz arkusz, odkładasz na brzeg stolika i czekasz na nauczyciela nadzorującego egzamin, który sprawdzi czy twoje odpowiedzi są przeniesione na kartę odpowiedzi, a następnie pozwoli Ci opuścić salę.

11. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeśli skończyłeś już pracę z arkuszem egzaminacyjnym) nie możesz opuścić sali egzaminacyjnej.

12. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej, opuszczasz szkołę zachowując wszystkie środki ostrożności (włożenie maseczki, zachowanie odległości od innych osób zgodnie z wytycznymi). To nie jest czas na wymianę wrażeń po egzaminie, udaj się prosto do domu.

13. Pracuj efektywnie, nie zniechęcaj się podczas pisania egzaminu. Na pewno dasz radę i potrafisz.

14. Opanuj stres i daj z siebie wszystko :)Kursy autobusu szkolnego od 17 maja 2021

DOWÓZ UCZNIÓW: Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Lipiny 6.55, Wieniec Zalesie I 7.00,  Wieniec Zalesie II 7.05, Wieniec Zdrój 7.10, Machnacz I 7.15, Machnacz II 7.20,  Słone 7.25

ODWÓZ UCZNIÓW po 6 godzinie lekcyjnej: Słone 13.30, Machnacz II 13.35, Machnacz I 13.40 , Wieniec Zdrój 13.45, Wieniec Zalesie II 13.50, Wieniec Zalesie I 13.55, Lipiny 14.00, Wieniec Sadowa 14.25, Sadowa 14.05, Gustorzyn 14.10

ODWÓZ UCZNIÓW po 8 godzinie lekcyjnej: Słone 15.10, Machnacz II 15.15, Machnacz I 15.20 , Wieniec Zdrój 15.25, Wieniec Zalesie II 15.30, Wieniec Zalesie I 15.35, Lipiny 15.40, Wieniec Sadowa 14.25, Sadowa 15.45, Gustorzyn 15.50


Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 4 maja 2021

Zgodnie z nowelizacją przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19):

 

 1. Organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.
 2. Uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.
 3. Klasy I i II wchodzą do szkoły wejściem nr 2. Klasa III wchodzi do szkoły wejściem głównym.
 4. Klasa I rozpoczyna zajęcia o godzinie 7.55, czas zakończenia zajęć nie ulega zmianie. Klasy II i III rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.10.
 5. Do 16 maja 2021 roku przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Od 17 do 30 maja 2021 r. nauka w klasach IV-VIII będzie odbywała się w systemie hybrydowym. Harmonogram zajęć zostanie Państwu przekazany w przyszłym tygodniu.
 6. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) będą odbywały się w poniedziałki zgodnie z dotychczasowym harmonogramem z podziałem na grupy (do 5 osób), zgodnie z deklaracjami rodziców.
 7. Świetlica szkolna dla uczniów z klas I-III funkcjonuje codziennie w godzinach 7.00 - 8.00 oraz 11.30 - 16.00.
 8. Szkolna stołówka funkcjonuje bez zmian, zgodnie z nowymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego.
 9. Kursy autobusu szkolnego pozostają bez zmian.
  DOWÓZ UCZNIÓW: Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Wieniec Zalesie I 6.55, Wieniec Zalesie II 7.00, Wieniec Zdrój 7.05, Machnacz I 7.10, Słone 7.15
  ODWÓZ UCZNIÓW po 6 godzinie lekcyjnej: Słone 13.50, Machnacz I 14.00, Machnacz II 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15, Wieniec Sadowa 14.25, Gustorzyn 14.30
 10. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.
 11. Rodzice uczniów z klas I-III, którym szkoła użyczyła sprzęt do nauki zdalnej proszeni są o jego zwrot do sekretariatu w terminie do 7 maja 2021 r. Sekretariat funkcjonuje codziennie w godzinach 7.00 - 15.00
 12. Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zwracam się z prośbą do wszystkich uczniów wracających do nauki stacjonarnej i ich rodziców o ścisłe przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I- III szkół podstawowych.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Szkoły


Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 26 kwietnia 2021Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 19 kwietnia 2021

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących od 19 kwietnia 2021 r. informuję, co następuje:
 • otwarte zostają oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu
 • przywraca się stacjonarne konsultacje dla uczniów kl. VIII
 • przywraca się kursy autobusów szkolnych wg następującego rozkładu:
Dowóz dzieci: Gustorzyn-6.50, Wieniec Sadowa-6.55, Wieniec-7.00, Wieniec Zalesie-7.05, Wieniec Zdrój-7.10, Machnacz I-7.15, Machnacz II-7.20, Słone-7.25

Odwóz dzieci: Słone- 13.15, Machnacz II-13.20, Machnacz I- 13.25, Wieniec Zdrój- 13.30, Wieniec Zalesie- 13.35, Wieniec- 13.40, Sadowa-13.45, Gustorzyn- 13.50
 • na wniosek rodziców, świetlica szkolna będzie prowadziła działalność opiekuńczą dla uczniów z klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły umożliwi dzieciom objętym opieką realizację zajęć zdalnych na terenie szkoły – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą
 • dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.
Dyrektor szkoły
Adam Nazdrowicz

Informacja o organizacji pracy przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania od 29 marca do 11 kwietnia 2021

1. Zajęcia przedszkolne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane zgodnie ze szkolnymi zasadami zdalnej nauki oraz planem przedszkolnych zajęć online.

 • Zajęcia w oddziałach przedszkolnych będą prowadzone online przez aplikację Google Meet oraz z wykorzystaniem materiałów przesyłanych przez e-dziennik Librus.

 • Rodzice przedszkolaków otrzymają od wychowawców loginy i hasła do szkolnego konta Google - aplikacji Google Meet, dzięki której dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach online. Linki do zaplanowanych spotkań online będą przesyłane przez e-dziennik Librus.

 • Wychowawca dzieli oddział na grupy i ustala stałą godzinę codziennego spotkania online. Zajęcia online będą się odbywać w godzinach pracy przedszkola,  przy czym uwzględniając zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez dzieci z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną - czas pojedynczego spotkania nie będzie przekraczał 30 minut. Zajęcia z języka angielskiego i religii będą odbywały się online zgodnie z dotychczasowym planem.

 • Przedszkolne zajęcia popołudniowe dla każdego oddziału (gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka) będą prowadzone online w środy i czwartki - nauczyciel pracuje w ramach godzin etatowych.

2. Zajęcia rewalidacyjne, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (logopedia, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, terapia pedagogiczna, terapia integracji sensorycznej, zajęcia z psychologiem) będą odbywać się zgodnie z obowiązującym dotychczas planem - online poprzez aplikację Google Meet oraz z wykorzystaniem materiałów przesyłanych przez e-dziennik Librus wraz z informacją dla rodziców o możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu. (Dopuszczamy organizację zajęć tych zajęć na terenie szkoły zgodnie z wolą rodziców, o ile rozporządzenie da taką możliwość z uwagi na niepełnosprawność dziecka).

3. Szkoła umożliwia wypożyczenie tabletu do zajęć online. Pierwszeństwo posiadają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz realizujące obowiązek wychowania przedszkolnego.

4. W okresie zawieszenia pracy przedszkola ordzice/opiekunowie mają prawo do pobierania zaiłku opiekuńczego. Z opieki w przedszkolu będą mogły skorzystać dzieci rodziców wykonjcych zwód medyczny i służb porządkowych (zgodnie z rozporządzeniem) - w tej sytuacji poszę o przekazanie informacji do wychowawcy oddziału.

Dyrektor Szkoły
Adam NazdrowiczInformacja o funkcjonowaniu szkoły od 22 marca 2021

Szanowni Rodzice,

zgodnie rozporządzeniem MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż od poniedziałku, 22 marca br. zostają wprowadzone zmiany w organizacji pracy szkoły:

 1. Od poniedziałku, 22 marca br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 11 kwietnia br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

 2. Nauka będzie odbywała się zgodnie z obowiązującymi szkolnymi zasadami zdalnego nauczania zamieszczonymi na stronie szkoły w zakładce Zdalne nauczanie. Szczegółowe zasady zajęć online dla uczniów klas I-III przekażą wychowawcy oddziałów przez e-dziennik. Klasa I od 22 marca będzie rozpoczynała zajęcia zdalne o godz. 8.10.

 3. Organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

 4. Na wniosek rodziców, świetlica szkolna będzie prowadziła działalność opiekuńczą dla uczniów z klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dyrektor szkoły umożliwi dzieciom objętym opieką realizację zajęć zdalnych na terenie szkoły – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.

 5. Szkolna stołówka dla oddziałów przedszkolnych funkcjonuje bez zmian.

 6. Kursy autobusu szkolnego pozostają bez zmian.

 7. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) będą odbywały się w poniedziałki na dotychczasowych zasadach, z podziałem na grupy (do 5 osób), zgodnie z deklaracjami rodziców.

 8. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych jest możliwość przeprowadzania olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

 9. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.

 10. Uczniom, którzy mają trudności sprzętowe i których rodzice zgłosili do wychowawców takie zapotrzebowanie - szkoła użycza sprzęt. Na poniedziałek 22 marca br. od godz. 8.00 zaplanowano odbiór sprzętu.

Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


Jednorazowa zmiana w kursie autobusu szkolnego w dniu 10 marca 2021 r.

Dnia 10 marca 2021 r. (środa) zmianie ulegną godziny odwozu autobusem szkolnym.

DOWÓZ UCZNIÓW - bez zmian

ODWÓZ UCZNIÓW - po 5 godzinie lekcyjnej

Słone 12:40, Machnacz II 12:50, Machnacz I 12:55, Wieniec Zdrój 13.00, Wieniec Zalesie 13.05,  Wieniec 13.07, Morelowa 13:10, Sadowa 13:15, Gustorzyn 13:20Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 1 marca 2021 r.

Szanowni Rodzice,

zgodnie z nowelizacją przepisów MEiN zmieniających rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż od poniedziałku 1 marca br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły:

 • organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III pozostaje bez zmian, z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

 • do 14 marca 2021 roku przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Nauka w tych klasach będzie odbywała się zgodnie z zamieszczonymi na stronie szkoły zasadami zdalnego nauczania.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Szkoły