Aktualności

Rekrutacja do przedszkola oraz klasy I na rok szkolny 2022/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu informuje, iż od 15 lutego 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej oraz oddziałów przedszkolnych. Wnioski i dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

Rodzice dzieci zamierzających kontynuować wychowanie przedszkolne w kolejnym roku szkolnym w naszym przedszkolu, składają pisemną  „DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO” na rok szkolny 2021/2022. Deklaracje będą przyjmowane u wychowawców grup lub w sekretariacie szkoły.

Druki dokumentów:

Harmonogram czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola - na podstawie zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego nr 17/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.


ETAP REKRUTACJI

TERMIN

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, oddziale lub punkcie przedszkolnym.

15-26 lutego

-------------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

1 - 12 marca

7 - 11 czerwca

3.

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną

15 - 17 marca

17 - 18 czerwca

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

19 marca

do godz.14.00

21 czerwca

do godz.14.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23 - 25 marca

22 - 23 czerwca

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 marca

do godz.14.00

25 czerwca

do godz. 14.00

Harmonogram czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej - na podstawie zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego nr 16/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.


ETAP REKRUTACJI

TERMIN

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

15 luty  - 19 marca

1-21 czerwca

2.

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną

15 - 31 marca

21 czerwca - 5 lipca

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


2 kwietnia


7 lipca

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia


3-9 kwietnia


6-14 lipca

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


14 kwietnia


19 lipca

UCHWAŁA NR XV/109/19 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w szkołach podstawowych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brześć Kujawski

UCHWAŁA NR XXVII/212/21 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacjinym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brześć Kujawski


Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 15 lutego 2021 r.

Szanowni Rodzice,

zgodnie z nowelizacją przepisów MEiN zmieniających rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż od poniedziałku 15 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły:

 • organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III pozostaje bez zmian, z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

 • do 28 lutego 2021 roku przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Nauka w tych klasach będzie odbywała się zgodnie z zamieszczonymi na stronie szkoły zasadami zdalnego nauczania, ze zmianą dotyczącą czasu trwania zajęć online.

Od 15 lutego 2021 godzina lekcyjna w nauczaniu zdalnym trwa:

 • 45 minut dla przedmiotów: j.polski, j.angielski, j.niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka

 • 30 minut dla pozostałych przedmiotów: zajęcia z wychowawcą, muzyka, plastyka, technika, religia, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


Nasza szkoła włączyłą się w akcję ,,Dzień Bezpiecznego Internetu 2021"

W związku z przystąpieniem szkoły do akcji ,,Dzień Bezpiecznego Internetu 2021" zostaną podjęte inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa uczniów korzystających z zasobów Internetowych. Zostaną przeprowadzone następujące konkursy oraz zajęcia edukacyjne:
 • Zajęcia edukacyjne, dotyczące bezpieczeństwa w sieci w formie prezentacji, filmików, pogadanki. Udział biorą uczniowie kl. IV-VI. Termin realizacji do 26.02.2021
 • Konkurs plastyczny na najciekawszy plakat pod hasłem ,,Dzień Bezpiecznego Internetu". Udział biorą biorą uczniowie kl. I-III. Termin realizacji do 08.03.2021
 • Konkurs informatyczny na utworzenie w języku html najciekawszej strony Internetowej o tematyce ,,Bezpieczny Internet"


Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 1 lutego 2021 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

zgodnie z nowelizacją przepisów MEiN zmieniających rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły:

 • organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III pozostaje bez zmian z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego,

 • do 14 lutego 2021 roku przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Nauka w tych klasach będzie odbywała się zgodnie z zamieszczonymi na stronie szkoły zasadami zdalnego nauczania.


Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


Aktualizacja rozkładu jazdy autobusu szkolnego - obowiązuje od 20 stycznia 2021 r.

DOWÓZ UCZNIÓW

Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50, Morelowa 6.55, Wieniec 7.00, Wieniec Zalesie 7.05, Wieniec Zdrój 7.10, Machnacz I 7.15, Machnacz II 7.20, Słone 7.25

ODWÓZ UCZNIÓW po 6 godzinie lekcyjnej:

Słone 13.50, Machnacz II 14.00, Machnacz I 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15, Wieniec 14.17, Morelowa 14.20, Sadowa 14.25, Gustorzyn 14.30

Podane godziny przyjazdu i odjazdu autobusu szkolnego na poszczególne przystanki są podane w przybliżeniu (szczególnie w okresie zimowym, w czasie trudnych warunków atmosferycznych priorytetem jest bezpieczeństwo podróżujących uczniów).


Informacja o funkcjonowaniu szkoły po feriach

Szanowni Rodzice,

zgodnie z nowelizacją przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję o organizacji pracy szkoły po feriach:

 1. Organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

 2. Uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

 3. Klasy I i II wchodzą do szkoły wejściem nr 2. Klasa III wchodzi do szkoły wejściem głównym.

 4. Klasa I rozpoczyna zajęcia o godzinie 7.55, czas zakończenia zajęć nie ulega zmianie. Klasy II i III rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.10.

 5. Do 31 stycznia 2021 roku przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Nauka w klasach IV-VIII będzie odbywała się zgodnie z zamieszczonymi na stronie szkoły zasadami zdalnego nauczania.

 6. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) będą odbywały się w poniedziałki zgodnie z dotyczasowym harmonogramem z podziałem na grupy (do 5 osób), zgodnie z deklaracjami rodziców.

 7. Świetlica szkolna dla uczniów z klas I-III funkcjonuje codziennie w godzinach 7.00 - 8.00 oraz 11.30 - 16.30.

 8. Szkolna stołówka funkcjonuje bez zmian, zgodnie z nowymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego.

 9. Kursy autobusu szkolnego pozostają bez zmian.

DOWÓZ UCZNIÓW: Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Wieniec Zalesie I 6.55,  Wieniec Zalesie II 7.00, Wieniec Zdrój 7.05, Machnacz I 7.10, Słone 7.15

ODWÓZ UCZNIÓW po 6 godzinie lekcyjnej: Słone 13.50, Machnacz I 14.00, Machnacz II 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15, Wieniec Sadowa 14.25, Gustorzyn 14.30

10. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.

11. Rodzice uczniów z klas I-III, którym szkoła użyczyła sprzęt do nauki zdalnej proszeni są o jego zwrot do sekretariatu w terminie do 20 stycznia 2021 r. Sekretariat funkcjonuje codziennie w godzinach 7.00 - 15.00

12. Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zwracam się z prośbą do wszystkich uczniów wracających do nauki stacjonarnej i ich rodziców o ścisłe przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, zgodnie z nowymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

W szczególności proszę o:

 • zaopatrzenie dzieci w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (wejście, świetlica, korytarze) oraz w przestrzeni publicznej (droga do szkoły, autobus szkolny) – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

 • częste mycie rąk  - zaraz po przyjściu do szkoły należy umyć ręce,

 • ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

 • zachowywanie dystansu min 1,5 m

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


Nasza Szkoła wśród 11 beneficjentów nowego programu grantowego “Bądź zdrów” Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA"

Podjęta przez szkołę inicjatywa społeczna w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia uzyskała wsparcie Fundacji “ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w postaci grantu na kwotę 12 316,74 zł.

W  ramach projektu “Zdrowie w mojej głowie”, którego autorem i koordynatorem jest wicedyrektor szkoły Anna Wojtczak, doposażona zostanie szkolna sala terapeutyczna oraz zostaną zorganizowane grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas I-VIII w formie warsztatów połączone z seansami w sali doświadczania świata. Ponadto odbędzie się konferencja dla rodziców “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” oraz szkolna kampania na temat zdrowia psychicznego.

Read more...

Jasełka 2020

Przedstawienie świąteczne w wykonaniu dzieci z oddziałów przedszkolnych pod opieką p. Barbary Szatkowskiej, p. Justyny Grzelakowskiej, p. Magdaleny Kamińskiej, p. Marty Tomaszewskiej, p. Katarzyny Dorsz, p. Moniki Woźniak, p. Anety Stokfisz-Ozdoby.

https://youtu.be/F1QeFh3VIik

Konsultacje online

Szanowni Rodzice,

z uwagi na zawieszenie zajęć, konsultacje z nauczycielami zaplanowane na 17.12.2020 r. odbędą się w formie spotkań online w najbliższą środę i czwartek, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Linki do spotkań z poszczególnymi nauczycielami otrzymacie Państwo w dniu konsultacji ok. godziny 16.15 w wiadomości za pośrednictwem e-dziennika Librus.

Nauczyciele będą pełnili dyżur online zgodnie z powyższym harmonogram. Z uwagi na indywidualny charakter konsultacji, prosimy o wyrozumiałość podczas oczekiwania na możliwość dołączenia do spotkania.

Pragnę przypomnieć, iż podczas zawieszenia zajęć wszyscy nauczyciele pozostają do Państwa dyspozycji a preferowaną formą kontaktu z każdym nauczycielem jest dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły