Rada Rodziców - rok szkolny 2021/2022


SZANOWNI   RODZICE!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na Radę Rodziców. Realizacja wielu przedsięwzięć związanych ze szkołą jest uzależniona od stanu konta Rady Rodziców. Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców.

Konto Rady Rodziców:  84 1020 5170 0000 1702 0186 9940

W opisie wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

W roku szkolnym 2019/2020 wzorem lat ubiegłych składka na Radę Rodziców w naszej szkole wynosi 40 zł na pierwsze dziecko, 30 zł na drugie i kolejne dziecko.

Bardzo Dziękujemy !

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Zastępca: Zbigniew Kmieć

Zastępca: Piotr Sołtysiński

Skarbnik: Agata Chojnacka

Sekretarz: Joanna Ratajczyk


Członkowie Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Oddział przedszkolny BIEDRONKI

 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:

Oddział przedszkolny KRASNOLUDKI

 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:

Oddział przedszkolny ŻABKI

 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:

Oddział przedszkolny SÓWKI

 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:

Klasa I

 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:

Klasa II

 • Przewodnicząca:
 • Zastępca przewodniczącego:
 • Skarbnik:

Klasa III

 • Przewodniczący:
 • Z-ca przewodniczącego:
 • Skarbnik:

Klasa IV

 • Przewodnicząca:
 • Zatępca przwodniczącej:
 • Skarbnik:

Klasa V

 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:

Klasa VI

 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:

Klasa VII

 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:
 • Członek Rady Rodziców:

Klasa VIII

 • Skarbnik:
 • Przewodniczący:
 • Z-ca przewodniczącego: