“Żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu - ruch zastąpi każde lekarstwo” -
prof. Wiktor Dega. Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.

rok szkolny 2020/2021

Projekt realizowany w ramach Programu sportowego Fundacji Anwil dla Włocławka “Wybieram sport - skreślam nudę” - II edycja.

CEL: upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • poprawa ogólnej sprawności motorycznej,

 • budowanie i uzyskanie wzorca prawidłowej postawy i prawdowo przenoszenia ciężaru ciała,

 • poprawa świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej,

 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej,

 • kształtowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie.

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • zwiększony poziom sprawności manualnej,

 • poprawa równowagi,

 • poprawa koncentracji uwagi i spostrzegawczości,

 • poprawa funkcji psychomotorycznych,

 • zwiększenie sprawności i wydolności fizycznej dziecka

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

Zajęcia wspomagające rozwój psychomotoryczny dziecka z elementami integracji sensorycznej. Zajęcia oparte na grach i zabawach rozwijających holistycznie dziecko, łączących doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe i emocjonalne.

 1. Wesołe zabawy - wzmacnianie układu proprioceptywnego i dotykowego.

 2. Usprawnianie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

 3. Usprawnianie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 4. Zawody między dziećmi a dziadkami.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA: mgr Magdalena Szubska, klasa II - czwartek 5 lekcja, klasa I - czwartek 6 lekcja.

Zajęcia realizowane w reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnymi zaleceniami MEiN, MZ i GIS.

ODBIORCY PROJEKTU: uczniowie klasy I-II, rodzice, dziadkowie

REKRUTACJA DO PROJEKTU: oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: do 09.07.2021 r.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH PRZEZ FUNDACJĘ ANWIL DLA WŁOCŁAWKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU: 6 141,10 zł

W ramach przyznanych środków, w celu realizacji projektu zakupiono: zestaw do balansowania BIG, zestw gmastyczny, rolowaną zjeżdżalnię, bączek rehabilitacyjny, materac szkolny, chustę animacyjną, woreczki z grochem.

 

Podsumowanie projektu

23 czerwca w odbyło się spotkanie podsumowujące projekt: “Żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu - ruch zastąpi każde lekarstwo” - prof. Wiktor Dega. Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej - realizowany w naszej szkole w ramach programu sportowego Fundacji Anwil dla Włocławka “Wybieram sport - skreślam nudę” - II edycja.Dzieci, rodzice i opiekunowie uczestniczyli w zajęciach sprawnościowych wspomagających rozwój psychomotoryczny z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach otrzymanego grantu. rzygotowane przez p. Magdalenę Szubską gry i zabawy łączyły doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe i emocjonalne. Były również doskonałą propozycją do wspólnej zabawy z dzieci w domu, podczas której rodzice mogą zadbać o ogólną sprawność motoryczną swoich pociech, poprawić koncentrację, spostrzegawczość i szybkość reakcji.