Informacja dotycząca organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolu

W terminie od 14.07.2021 do 31.08.2021 nastapi przerwa w funkcjinowaniu oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wieńcu. W tym czasie dyżur wakacyjny pełni Przedszkole nr 1 "Kraina Bajek" w Brześciu Kujawskim. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie przez rodziców deklaracji w sprawie korzytania z usług przedszkola dyżurującego. Deklarację należy złożyć w terminie do 18 czerwca 2021 roku w Przedszkolu nr 1 "Kraina Bajek" w Brześciu Kujawskim.

Zarządzenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego nr 121/2021 z dnia 10 czerwca 2021 wraz ze wzorem deklaracji