ZAJĘCIA Z ALGORYTMIKI I ROBOTYKI CMI

Nasza szkoła na rok szkolny 2021/2022 otrzymała grant w ogólnopolskim projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI) na prowadzenie zajęć z algorytmiki, robotyki i programowania dla uczniów klas 4-6 w roku szkolnym 2021/2022.

CMI to projekt, którego celem jest aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie poprzez rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów z zakresu algorytmiki i programowania oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Szkoła w ramach CMI współpracuje z Politechniką Gdańską. Uczestnicząc w projekcie nauczyciel i uczniowie zwiększą swoją wiedzę z zakresu: matematycznych podstaw algorytmiki, języka programowania, narzędzi programistycznych, tworzenia algorytmów oraz programowania robotów.

Pomysłodawcą, opiekunem projektu i prowadzącym zajęcia jest p. Anna Wojtczak.

Dzięki uzyskanym funduszom na terenie naszej placówki:
  • zostanie przeprowadzony cykl zajęć z algorytmiki, robotyki i programowania dla uczniów klas 4-6
  • otrzymamy edukacyjny zestaw trzech robotów programowalnych, które uatrakcyjnią zajęcia
  • szkolne robory LOFI ROBOT CODEBOX zostaną rozbudowane o zestawy rozszerzające z wyświetlaczem LED Codebox TV
  • nauczyciel prowadzący koło informatyczne uczestniczy w 2-semestralnym, certyfikowanym kursie organizowanym przez Politechnikę Gdańską, przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania,
  • uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych CMI.
Projekt CMI współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Uczestnicy zajęć z podstaw robotyki i programowa w ramach CMI pomyślnie zakończyli pierwszy etap budowy robotów.

Udało się nam już połączyć mikrokontrolery Arduino UNO z nakładką LOFI Brain 2.0, zamontować elektroniczne czujniki i przetestować ich działanie. A zatem mózgi i zmysły naszych ROBOTÓW LOFI działają! W kolejnym etapie zajmiemy się korpusem robota, zamontowaniem silniczków oraz łącznością Bluetooth.