Wyniki postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu informuje, że Komisja Rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła wszystkie wnioski w sprawie przyjęcia dzieci do odziałów przedszkolnych. Szczegółowa lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 została umieszczona przy głównym wejściu do szkoły.

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu informuje, iż od 14 lutego 2022 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych. Wnioski i dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

Rodzice dzieci zamierzających kontynuować wychowanie przedszkolne w kolejnym roku szkolnym w naszym przedszkolu, składają pisemną  „DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO” na rok szkolny 2022/2023. Deklaracje będą przyjmowane u wychowawców grup lub w sekretariacie szkoły.

Druki dokumentów:

Harmonogram czynności i terminów
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola

- na podstawie zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego nr 15/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.

ETAP REKRUTACJI

TERMIN

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

14 luty - 14 marca

6 - 17 czerwca

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną

15 marca - 1 kwietnia

20 czerwca - 1 lipca

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

4 kwietnia

4 lipca

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5 - 12 kwietnia

5 -12 lipca

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 kwietnia

18 lipca


UCHWAŁA NR XV/109/19 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w szkołach podstawowych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brześć Kujawski