SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Wolontariat- to dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno–koleżeńsko–przyjacielskie

Współpraca - W pełni dbać o sprawy cudze może tylko ten, kto jest usposobiony życzliwie względem podopiecznych - T.Kotarbiński

Odpowiedzialność - Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się smutno, gdy umrzesz - J. Tuwim

Lojalność - Wolność czynu leży w nas i nie może być nadana -  St. Żeromski

Optymizm - pesymista to optymista z praktyką życia. Optymista to pesymista, który wziął się do roboty - M.Niewalda

Nadzieja - Któż by kiedykolwiek w tym życiu mógł żyć, mieć nadzieję i dążność, gdyby przestrzeń nie była napełniona miłością - R.Tagore

Tajemnica - Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka- Z. Nałkowska

Akceptacja - Gdyby każdego traktować, jak na to zasługuje, któżby uniknął chłosty? - W.Shakespiere

Radykalizm - Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość, a szczyt twórczości to tworzenie samego siebie - L.Staff

Integracja - Miłość to samotność, co łączy najbliższych - ks.J.Twardowski

Autentyczność - Nie ma większego władztwa ni mniejszego, niż władza nad samym sobą – Leonardo Da Vinci

Tolerancja - Własne cierpienia uczą, że nikomu nie należy robić żadnej przykrości- B. Prus