Działalność Szkolnego Koła Caritas w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

  • Udział w ogólnopolskiej akcji Caritas „Tornister misyjny” - zebranie wśród uczniów naszej szkoły i zawiezienie do siedziby organizacji we Włocławku kilku kilogramów przyborów szkolnych typu zeszyty, kredki, flamastry, piórniki, wycinanki oraz plecaki. Zostały  one wysłane do najbiedniejszych krajów w Afryce.
  • Przygotowanie odzieży używanej dla dzieci i dla dorosłych  z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących, będących w trudnych warunkach materialnych.
  • Udział w akcji Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - „Kartka Bożonarodzeniowa dla Seniora” przygotowanie przez dzieci kartek bożonarodzeniowych dla osób starszych wraz ze słowami wsparcia i życzeniami. Dzieci z naszej szkoły wykonały około 30 kartek.
  • Przygotowanie przedstawienia dla dzieci niepełnosprawnych pod hasłem: „Dzieci dzieciom z okazji Świąt Bożego Narodzenia”. Impreza odbyła się w GOK-u w Brześciu Kujawskim - 8 grudnia 2019 r (udział wzięło 10 dziewcząt z naszej szkoły: z klasy VII i z klasy VIII )

https://www.facebook.com/spwieniec/posts/154100199332143

  • Przygotowanie 50 aniołkówna na lekcjach plastyki oraz przygotowanie oprawy muzycznej i montażu słownego pt.„Czy masz serce dla innych” - dla dzieci niepełnosprawnych z Brześcia.
  • Udział w akcji świątecznej „Szlachetna paczka”.
  • Akcja zbierania środków czystości oraz słodyczy dla bezdomnych ze Schroniska przy ulicy Prymasa St. Karnkowskiego we Włocławku.

Opiekun koła: mgr Jolanta Wilczyńska