DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


SKW rozpoczęło swoją działalność w październiku 2014 roku. W roku szkolnym 2014/2015 liczyło 24 członków. Spośród członków w drodze wyborów  wybrano Zarząd SKW, przewodniczącą: Piasecką Wktorię, zastępcę: Kletkiewicz Martynę oraz skarbnika: Budziszewską Aleksandrę. Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są nauczyciele: Laskowska Anna, Rypińska Joanna. Na pierwszym spotkaniu członkowie koła opracowali regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.


Co robiliśmy?
- w październiku zbieraliśmy karmę dla zwierząt, którą przekazaliśmy do brzeskiego schroniska dla zwierząt "Chata Futrzaka",
- w listopadzie wzięliśmy udział w akcji "Pielucha dla Malucha"- artykuły higieniczne przekazaliśmy do Domu Małego Dziecka przy ulicy Sielskiej we Włocławku,
- w styczniu pojechaliśmy pośpiewać kolędy z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej we Włocławku,
- „ Grosz do grosza”- zbiórka monet prowadzona przez fundację „ Być bardziej” w celu zakupienia obiadów dla dzieci najuboższych na terenie całego kraju,
- zbieraliśmy słodycze dla dzieci z naszej szkoły, aby święta były radosne i słodkie,
- zbiórka artykułów szkolnych dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Brzeziu.