Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023


PRZEWODNICZĄCA: Natalia Reznerowicz

ZASTĘPCA: Zofia Szatkowska

Sekretarz: Oskar Borowski


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Hanna Sobota-Trąd, p. Justyna Grzelakowska

Rzecznik Praw Ucznia:


Samorządy klasowe w roku szkolnym 2022/2023


Samorząd klasy I

 • Przewodniczący : Błaszczyk Iga
 • Zastępca przewodniczącego: Burmistrzak Małgorzata
 • Skarbnik: Chojnacka Blanka

Samorząd klasy II

 • Przewodnicząca:
 • Skarbnik:
 • Zastępca przewodniczącego:

Samorząd klasy III

 • Przewodniczący:
 • Z-ca przewodniczącego:
 • Skarbnik:

Samorząd klasy IV

 • przewodniczący: Laskowski Szymon
 • zatępca przwodniczącego: Nowak Filip
 • skarbnik: Wołowicz Nikola

Samorząd klasy V

 • Przewodniczący: Waloszek Zuzanna
 • Zastępca przewodniczącego: Wojciechowska Marta
 • Skarbnik: Grabczewski Wojciech

Samorząd klasy VI

 • Przewodniczący: Wiśniewska Alice
 • Zastępca przewodniczącego: Goździkowska Marta
 • Skarbnik: Nesterowicz Zofia

Samorząd klasy VII

 • Przewodnicząca: Kosmalski Igor
 • Zastępca przewodniczącego: Urbańska Natalia
 • Skarbnik: Brzeziński Michał

Samorząd klasy VIII

 • Przewodnicząca: Tomczak Natalia
 • Zastępca przewodniczącego: Wiśniewska Emilia
 • Skarbnik: Nastachowski Jakub