Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020


PRZEWODNICZĄCA: Natalia Reznerowicz

ZASTĘPCA: Zofia Szatkowska

Sekretarz: Oskar Borowski


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Anita Rafalska, p.Barbara Szatkowska

Rzecznik Praw Ucznia: p. Anna Wojtczak


Samorządy klasowe w roku szkolnym 2019/2020


Samorząd klasy I

 • Przewodniczący : Laskowski Szymon
 • Zastępca przewodniczącego: Wołowicz Nikola

Samorząd klasy II

 • Przewodnicząca: Waloszek Zuzanna
 • Skarbnik: Stoppa Mateusz
 • Zastępca przewodniczącego: Bajerska Nadia

Samorząd klasy III

 • Przewodniczący: Wiśniewska Alice
 • Z-ca przewodniczącego: Jabłońska Dominika
 • Skarbnik: Nesterowicz Zofia

Samorząd klasy IV

 • przewodniczący: Kletkiewicz Adam
 • zatępca przwodniczącego: Brzeziński Michał
 • skarbnik: Kosmalski Igor

Samorząd klasy V

 • Przewodniczaca: Wiśniewska Emilia
 • Z-ca przewodniczącej: Pielka Justyna
 • Skarbnik: Siemiński Bartosz

Samorząd klasy VI

Samorząd klasy VII

 • Przewodnicząca: Zamerska Wiktoria
 • Skarbnik: Szatkowska Zofia
 • Z-ca przewodniczącej: Woźniak Wiktoria

Samorząd klasy VIII

 • Przewodnicząca: Reznerowicz Natalia
 • Skarbnik: Konwerska Milena
 • Z-ca przewodniczącego: Tuchorska