Tydzień z patronem szkoły Kornelem MakuszyńskimTegoroczna uroczystość z okazji Dnia Patrona Szkoły obchodzona była pod hasłem "ŚWIĘTO SZKOŁY - DZIEŃ WESOŁY, czyli TYDZIEŃ z KORNELEM MAKUSZYŃSKIM". To zaszczytne imię nadane zostało naszej szkole 15 czerwca 2002roku. W tym roku po raz trzynasty obchodziliśmy DZIEŃ PATRONA, czyli święto całej społeczności szkolnej.

W pierwszym dniu 15 lutego "spacerowaliśmy" śladami Kornela Makuszyńskiego, poznając fakty z życia pisarza, jego dokonania, sukcesy oraz twórczość. Pomogła nam w tym prezentacja multimedialna i wystawka książek.

Drugi dzień (16 lutego ) przebiegał pod hasłem "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA". Uczniowie oglądali kroniki szkolne, sztandar szkoły, miejsca na terenie szkoły poświęcone Kornelowi Makuszyńskiemu, prezentacje multimedialne z uroczystości nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru przygotowane przez szóstoklasistów, wysłuchali również rozmowy przewodniczącej samorządu szkolnego Pauliny Kmieć z panią dyrektor Barbarą Marek.

Trzeciego dnia obchodów, tj.17 lutego cała nasza szkoła "WYRUSZYŁA NA PRZYGODĘ Z CZYTANIEM". Włączyliśmy się w ten sposób w realizowany w bieżącym roku szkolnym kierunek polityki oświatowej dotyczący upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rządowy program „Książki naszych marzeń". Uczniowie klasy szóstej przebrani za postacie z utworów "pisarza, co miał słońce w herbie" głośno czytali wybrane fragmenty książek Kornela Makuszyńskiego.

Czwartego dnia (18 lutego) uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę zdobytą podczas trwania akcji " Tydzień z patronem szkoły Kornelem Makuszyńskim", rozwiązując krzyżówki, wykonując różnymi technikami portrety Kornela Makuszyńskiego i ilustracje do jego książek. Okazało się, że pamięć wszyscy mają doskonałą i poradzili sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami. Powstały też piękne prace plastyczne, wśród których największą uwagę przyciągały portrety Kornela Makuszyńskiego.

Ostatni dzień obchodów "Tygodnia z patronem szkoły Kornelem Makuszyńskim"- piątek 19 lutego - przebiegał na sportowo. Zaczęliśmy go od RAMBITÓW, czyli rozgrywek umysłowo-sportowych, podczas których świetnie bawili się wszyscy uczniowie począwszy od klasy pierwszej do szóstej. Następnie odbył się apel podsumowujący. W obecności pocztu sztandarowego odśpiewany został hymn szkoły, a delegacja uczniów klasy czwartej złożyła kwiaty pod tablicą poświęconą Kornelowi Makuszyńskiemu. Patron szkoły zobowiązuje do rzetelnej pracy, dlatego wszyscy starają się uczyć i osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości, bo "droga ku szczytom jest celem człowieka".

Na zakończenie uczniowie z najwyższymi wynikami w pierwszym półroczu otrzymali odznaki wzorowego ucznia.

Klasa pierwsza:

Maja Błaszczyk,

Emilia waczkowska,

Marcin Łukasiak,

Emilia Wiśniewska,

Justyna Pielka,

Bartosz Siemiński,

Filip Gawroński,

Hubert Kmieć,

Dawid Gadziomski,

Klasa druga:

Julia Dębczyńska,

Julia Gralak,

Miłosz Kania,

Tomasz Romatowski,

Marcin Sołtysiński,

Wiktor Kowalczyk,

Joanna Korzeniewska

Klasa trzecia:

Marta Błaszczyk,

Natalia Kmieć,

Marika Niderfijer,

Marcel Szafrański,

Zofia Szatkowska,

Paweł Kowalak,

Wiktoria Woźniak,

Klasa czwarta:

Anna Sołtysińska,

Alicja Tuchorska,

Klasa piąta:

Patryk Gabryelczyk

Klasa szósta:

Paulina Kmieć,

Aleksandra Budziszewska

Julia Górnicka.