Wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu informuje, że Komisja Rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła wszystkie wnioski w sprawie przyjęcia dziecka do klasy I na rok szkolny 2022/2023.  Szczegółowa lista uczniów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2022/2023 została umieszczona przy głównym wejściu do szkoły.

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu informuje, iż od 14 lutego 2022 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej. Wnioski i dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

Druki dokumentów:

 

Harmonogram czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej
- na podstawie
zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego nr 14/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.


ETAP REKRUTACJI

TERMIN

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

14 luty  - 19 luty

6 - 17 czerwca

2.

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną

14 marca - 1 kwietnia

20 czerwca - 1 lipca

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


4 kwietnia


4 lipca

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5 - 12  kwietnia

5-12 lipca

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 kwietnia

15 lipca


UCHWAŁA NR XXVII/212/21 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacjinym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brześć Kujawski