Oferta edukacyjna Oddziałów Przedszkolnych
przy Szkole Podstawowejim. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu

“Przedszkole - drugi dom”

Czy dziecko może w przedszkolu czuć się jak w domu? U nas tak! W naszym przedszkolu w pełni sprawdzają się słowa piosenki, którą zna większość przedszkolaków, a w przypadku naszej placówki jej tekst można traktować jako naszą wizytówkę.

„(…) tam na mnie czeka auto i miś, w co będziemy bawić się dziś?

Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem, a po spacerze w sali wesoło bawię się.

Kolegów dobrych mam, nie jestem nigdy sam, przedszkole domem drugim jest.”

W słowach tych zawarta jest cała istota przedszkolnego życia i dzieciństwa, którego przedszkole stanowi nieodłączny element. Czyż nie jest trochę tak, jak w domu? Dzieci dla swoich rodziców są najważniejsze, dla nas również. Zapraszamy do przekonania się o tym!

W naszym przedszkolu

Po pierwsze - zabawa.

Dzięki zabawie wspiera się rozwój dziecka. To za jej sprawą dzieci poznają otaczający je świat, wyrabiają charakter i nastawienie do świata.

Zabawa nie może być jednak traktowana jako wypełniacz czasu. By wspierać dziecko na każdym etapie jego rozwoju musi być kreatywna i u nas właśnie taka jest! Za pomocą zabawy przedszkolaki rozwijają swoją inwencję twórczą, pomysłowość, wchodzą w różne role społeczne, a przy tym dostarcza im ona mnóstwa radości, a przecież doskonale wiemy, że „gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Po drugie - spacery i czas spędzony na świeżym powietrzu.

Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Promujemy zdrowy tryb życia: odżywianie, higiena, ruch na placu zabaw, sali gimnastycznej, boisku sportowym, spacery po okolicy, które służą nie tylko zaczerpnięciu świeżego powietrza, ale również obserwacjom przyrodniczym. O tym, że z przyrodą „jest nam po drodze”, że o nią dbamy oraz szanujemy świadczy m.in. tytuł jakim możemy się pochwalić, a mianowicie tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.

Po trzecie - koledzy, koleżanki.

W naszym przedszkolu przykładamy ogromną wagę do relacji między dziećmi. Poprzez różnorodne zabawy integracyjne wzmacniamy więzi między przedszkolakami. Nasze przedszkolaki uczą się zwracania się do innych z szacunkiem, troszczenia się o nich, pomagania młodszym, zauważania potrzeb innych ludzi, tolerancji. Ponadto dzieci poznają sposoby reagowania na zachowania innych ludzi, przechodzą trening radzenia sobie z emocjami oraz sposoby ich wyrażania w sposób akceptowalny dla innych. Dzieci znają „moc magicznych słów” i stosują zwroty grzecznościowe, bo tak jak w rodzinie, czasami zdarzają się nieporozumienia, ale lekcje jakie wynoszą nasze przedszkolaki z ich rozwiązywania - są niezwykle cenne. Dzięki życzliwości do jakiej wdrażamy „nasze dzieci” i wrażliwości, wyrozumiałości, do której zachęcamy wydobywając z dzieci to, co w nich najlepsze, udaje się stworzyć ciepłą atmosferę dającą przedszkolakom poczucie bezpieczeństwa oraz solidny fundament do budowania zaufania. Sprawia to, że żadne dziecko nie czuje się samotne w grupie rówieśników i wie, że jest bardzo ważne dla nas.

Zapewniamy

  • Opiekę dla dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 lat od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

  • W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały przedszkolne: MISIE, ŻABKI i SÓWKI. Każda grupa posiada swoją salę dydaktyczną, która jest miejscem kolorowym, przyjaznym i wyposażonym w dostosowane do wieku zabawki oraz pomoce dydaktyczne.

  • Zajęcia dodatkowe: język angielski, religia

  • Opiekę psychologiczno – pedagogiczną: oligofrenopedagog, logopeda, psycholog, pedagog, teraputa pedagogiczny

  • Wyżywienie zgodnie z deklaracją

  • Wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, w pełni zaangażowanych w pracę z dziećmi, stosujących innowacyjne metody w swojej pracy

  • Charakteryzuje nas indywidualne podejście. Żadne dziecko nie jest tylko numerem w dzienniku. Dostrzegamy jego mocne strony oraz wychodzimy naprzeciw trudnościom, które zauważamy w trakcie prowadzonych obserwacji. Dzięki takim staraniom każdy przedszkolak odnosi sukces i rozwija się w swoim indywidualnym tempie.

  • Celem naszego przedszkola jest wychowanie dzieci śmiałych, przedsiębiorczych, kreatywnych, otwartych na innych ludzi, mających dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzących sobie w życiu. Naszym priorytetem jest również bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Jest to proces długofalowy i trwa przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu, a rozpoczyna się już w 3-latkach.

  • Pracujemy w oparciu o zgodny z założeniami obowiązującej podstawy programowej program wychowania przedszkolnego “Nowe przygody Olka i Ady” M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, wyd. MAC, którego główną zaletą jest innowacyjna koncepcja, oparta na strukturze treści podzielonych na pięć warstw: biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową.

  • Stosujemy ciekawe metody, formy pracy  z dziećmi, m.in. Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, Pedagogika zabawy Klanza, Masażyki” prof. M. Bogdanowicz, zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, projekty edukacyjne, warsztaty, zajęcia tematyczne, kulinarne, badawcze.

Dodatkowa oferta

Wszyscy kochamy dzieci i staramy się pracować tak, aby nie tylko umilić im pobyt w przedszkolu, ale także po to, by jak najbardziej wszechstronnie rozwijać umiejętności naszych przedszkolaków. Tak, by przez zabawę, wprowadzać je w świat edukacji. Bo to, czego nauczą się teraz, będzie procentować w przyszłości.

Dodatkową ofertą naszego przedszkola są koła zainteresowań na, których każde dziecko odkrywa w sobie nowe pasje oraz rozwija kreatywność i wyobraźnię oraz zajęcia stymulujące indywidualny rozwój dziecka:

„Kuchcikowo” – to zajęcia kulinarne na, których dzieci eksperymentują, gotują, kroją i wykonują szereg innych czynności związanych z pracą w kuchni, ale nie tylko. W trakcie naszych zajęć przedszkolaki poznają zasady zdrowego odżywiania, spróbują ważyć, odmierzać składniki niezbędne do tworzenia potraw, nauczą się nakrywać do stołu, utrwalą zasady kulturalnego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków, przejdą trening dbałości o porządek miejsca pracy i estetykę. Zajęcia te pozwalają na łączenie nauki z działaniem, które jest jednym z ważniejszych sposobów uczenia się. Dzieci w tym wieku poznają świat za pomocą wszystkich zmysłów oraz w trakcie praktyki, doświadczeń. Jakie, więc zajęcia będą zaspokajać potrzebę działania i dotykania, smakowania, patrzenia, wąchania? Z pewnością właśnie takie jak te, gdzie dzieci „bawiąc się” w kucharzy swobodnie tworzą, komponują i smakują, a przy tym uczą się i poznają świat.

„Mały Alchemik” –  najmłodsi mogą wczuć się w role prawdziwych badaczy, przeprowadzać doświadczenia, eksperymenty i poznawać różne ciekawe zjawiska przyrodnicze. Zajęcia mają na celu rozwijanie: samodzielności, praktycznego i kreatywnego myślenia, spostrzegawczości, koncentracji, uwagi oraz umiejętności współpracy w grupie.

Taniec – zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój psychofizyczny maluchów, uwrażliwiają na muzykę, ruch i piękno, rozwijają koordynację ruchową, równowagę, pobudzają kreatywność i wyrabiają nawyk prawidłowej postawy ciała.

Kodowanie na dywanie - to zajęcia, podczas których dzieci rozwiązują zagadki i problemy  w kreatywny sposób. Podczas zajęć podstawowe zagadnienia programistyczne wdrażane są z wykorzystaniem zabaw bazujących na aktywności uczniów. Kodowanie uczy logicznego myślenia, przewidywania, wnioskowania, planowania i dostrzegania zależności.

Specjalne potrzeby edukacyjne

W naszym przedszkolu organizujemy również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oferując zajęcia, które dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka. Są to między innymi zajęcia logopedyczne, integracja sensoryczna, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna, zajęcia z psychologiem.

Dysponujemy doskonale wyposażoną salą terapeutyczno- logopedyczną oraz salą polisensoryczną.

Z myślą o wszechstronnym rozwoju dzieci, sala polisensoryczna zostanie jest doposażona w podstawowe elementy zapewniające zachowanie standardów terapeutycznych metody Snoezelen i w marcu tego roku zostanie przekształcona w certyfikowaną Salę Doświadczania Świata, zgodnie z wymogami teraputycznymi opracowanymi przez Międzynarodowego Specjalistę Snoezelen ISNA-MSE. Sala Doświadczania Świata jest profesjonalnym wsparciem w procesie nabywania umiejętności „poznawania” i „doświadczania” świata krok po kroku, na drodze specjalistycznej terapii – w magicznym miejscu, w niezwykłej atmosferze, w wyjątkowej relacji z terapeutą.

Nasze dzieci

W ciągu całego roku szkolnego rozwijamy zainteresowania i zamiłowania dzieci poprzez organizowanie: wyjazdów do teatru, kina, spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach doradztwa zawodowego, teatrzyków, zajęć w terenie, wycieczek autokarowych.

Przedszkole każdego roku bierze udział w akcjach charytatywnych: Szlachetna Paczka, Góra Grosza, zbieranie nakrętek. Pokazując najmłodszym, na czym polegają akcje charytatywne  uwrażliwiają na potrzeby innych. Dzieci stają się bardziej empatyczne i mogą nauczyć się, że naprawdę warto pomagać. Akcje charytatywne dla przedszkoli pomagają również integrować grupę – nie tylko dzieci, ale i rodziców przedszkolaków.

Rodzice naszych dzieci

Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, wspierają nas. Wspólnie organizujemy uroczystości, wycieczki, teatrzyki, zabawy integracyjne, warsztaty tematyczne, konkursy, akcje charytatywne.

Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami publicznymi.

Nasza przedszkolna ulubiona piosenka kończy się słowami: „(…) śpiewam i tańczę, wesoło mi i tak płyną przedszkolne dni... ” Bawimy się, tańczymy, śpiewamy - dajemy dzieciom radość, a przy tym rozwijamy zainteresowania, pomagamy w pokonywaniu trudności. Obdarowujemy się uśmiechem i „przedszkolne dni” płyną bardzo przyjemnie i szybko. Po kolejnych rocznikach pozostają wspomnienia - głównie te dobre, bo właśnie ich mamy najwięcej. Absolwenci zostają w naszych myślach i sercach, a my troszeczkę w ich pamięci. Wiemy, że tak jest, ponieważ sami nam o tym mówią☺.

ZAPRASZAMY!