KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU

 

mgr Adam Nazdrowicz - dyrektor szkoły, muzyka, informatyka


mgr Anna Wojtczak - wicedyrektor szkoły, matematyka, fizyka, astronomia i zastosowania komputerów, informatyka i technologia informacyjna, oligofrenopedagogika


mgr Grażyna Dorsz - język niemiecki, opiekun w świetlicy szkolnej

mgr Katarzyna Dorsz - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Justyna Grzelakowska - teologia, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, bibliotekoznawstwo

mgr Agnieszka Koprowska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, TUS

mgr Magdalena Kamińska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika specjlana, terapia logopedyczna, edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika, diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum Autyzmu

mgr Renata Kwiatkowska - wychowanie muzyczne, technika i technologia informacyjna, sztuka, logopedia, oligofrenopedagogika, matematyka, informatyka

mgr Anna Laskowska -język angielski, informatyka, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika

mgr Małgorzata Ławińska - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna bibliotekoznawstwo

mgr Agnieszka Listkowskaedukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Krystyna Makowska - nauczanie początkowe, język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, logopedia

mgr Karina Sadowska - informatyka, matematyka, oligofrenopedagogika

mgr Anita Rafalska-Kujawska - biologia , przyroda, historia, historia i społeczeństwo, wychowanie do życia w rodzinie bibliotekoznawstwo

mgr Jolanta Rosół - pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

mgr Joanna Rypińska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, teologia

mgr Hanna Sobota-Trąd - język angielski, oligofrenopedagogika, opiekun w świetlicy szkolnej

mgr Aneta Stokfisz-Ozdoba - pedagogika opiekuńczo wychowawcza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia, pedagogika korekcyjno-kompensacyjna

mgr Barbara Szatkowska - pedagog (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną), katechetyka, etyka, oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, muzyka, plastyka, technika, doradca zawodowy

mgr Magdalena Szubska - wychowanie fizyczne i pedagogika obronna, oligofrenopedagogika, biologia, informatyka

mgr Janusz Szymczak - wychowanie fizyczne, bibliotekoznawstwo

mgr Agata Taczała - język polski, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, resocjalizacja i socjoterapia

mgr Marta Osiecka - psycholog, socjoteraputa, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany teraputa posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć metodą Snoezelen

mgr Anna Waloszek - matematyka, oligofrenopedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Jolanta Wilczyńska - chemia, fizyka i informatyka, oligofrenopedagogika, opiekun w świetlicy szkolnej

mgr Monika Woźniak - wychowanie przedszkolne z edukacjią wczesnoszkolną, oligofrenopedagogika, Terapia Ręki

mgr Joanna Gościnna edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, surdopedagogika i tyflopedagogika

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU

mgr Joanna Koprowska - Sekretarz Szkoły

Agata Chojnacka - pomoc nauczyciela w oddziałach przedszkolnych

Jarosław Kosmalski - pracownik gospodarczy, konserwator

Wiesława Sompolińska - pracownik obsługi

Longina Dąbrowska - pracownik obsługi

Renata Kulpa - pracownik obsługi

Agnieszka Leśniewska - pracownik obsługi

Ewelina Smolińska - pracownik obsługi

Iwona Woźniak - pracownik obsługi