KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU

 

mgr Adam Nazdrowicz - dyrektor szkoły, muzyka


mgr Anna Laskowska - wicedyrektor szkoły, język angielski

 

mgr Katarzyna Dorsz - wychowanie przedszkolne

mgr Justyna Grzelakowska - religia, biblioteka

mgr Agnieszka Koprowska - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia WWR

mgr Magdalena Stankiewicz- wychowanie przedszkolne, integracja sensoryczna, logopedia

mgr Renata Kwiatkowska - matematyka, technika, plastyka, logopedia

mgr Anita Rafalska-Kujawska - biologia , przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekoznawstwo, geografia

mgr Joanna Rypińska - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, ZŚK

mgr Hanna Sobota-Trąd - język angielski, ZŚK

mgr Aneta Stokfisz-Ozdoba - wychowanie przedszkolne, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Barbara Szatkowska - pedagog, pedagog specjalny, plastyka, doradztwo zawodowe, rewalidacja

mgr Magdalena Szubska - edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa, ZŚK

mgr Janusz Szymczak - wychowanie fizyczne

mgr Agata Taczała - język polski, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, język polski dla uczniów z Ukrainy

mgr Anna Waloszek - matematyka, rewalidacja, ZŚK

mgr Jolanta Wilczyńska - chemia, fizyka, opiekun w świetlicy szkolnej

mgr Monika Woźniak - wychowanie przedszkolne, rewalidacja

mgr Joanna Gościnna nauczyciel wspomagający, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Beata Szczepańska - język niemiecki

mgr Agnieszka Malinowska - psycholog

mgr Dominika Jędrzejewska - wychowanie przedszkolne, ZŚK

mgr Rafał Leksandrowicz - historia, matematyka, informatyka

mgr Krystian Andrzejczak - świetlica, gimnastyka korekcyjna

mgr Katarzyna Michalska - nauczyciel wspomagający, integracja sensoryczna

mgr Iwona Mazurek - nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny, rewalidacja

mgr Jolanta Rosół

mgr Anna Wojtczak

mgr Marta Osiecka

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU

mgr Joanna Koprowska - Sekretarz Szkoły

Agata Chojnacka - pomoc nauczyciela w oddziałach przedszkolnych

Jarosław Kosmalski - pracownik gospodarczy, konserwator

Wiesława Sompolińska - pracownik obsługi

Longina Dąbrowska - pracownik obsługi

Renata Kulpa - pracownik obsługi

Agnieszka Leśniewska - pracownik obsługi

Ewelina Smolińska - pracownik obsługi

Iwona Woźniak - pracownik obsługi