Aktualności

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbędą się zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS, MZ oraz MEN (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami).

ZASADY OGÓLNE:

 1. Przed wejściem na teren szkoły uczniowie i rodzice dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie i rodzice/opiekunowie obowiązkowo zakrywają usta i nos (maseczka, przyłbica).
 3. Tylko uczniowie klas pierwszych oraz przedszkolaki wchodzą z rodzicami!
 4. Dziecku w przedszkolu lub klasie pierwszej może towarzyszyć maksymalnie jeden rodzic lub opiekun.
 5. W trakcie spotkań zachowujemy dystans społeczny.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

godz. 9.00 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE  - w przydzielonych do grupy salach przedszkolnych  WEJŚCIE GŁÓWNE

Oddziały przedszkolne będą funkcjonowały od godziny 6.30 do godziny 16.30. Z uwagi na wytyczne MEN, GIS i MZ usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujące: nauczanie, opiekę i wychowanie będą realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od godziny 7.30 do 12.30.

godz. 9.00 KLASY I-III  - sala gimnastyczna     WEJŚCIE NR 2

godz. 10.00 KLASY IV-VIII  - sala gimnastyczna     WEJŚCIE GŁÓWNE

Dowóz dzieci (których rodzice zadeklarowali taką potrzebę) na rozpoczęcie roku szkolnego w oddziale przedszkolnym i dla klas I-III rozpocznie się od godz.8.35 w Lipinach, 8.40 Wieniec Zalesie, 8.45 Wieniec Zdrój, 8.50 Machnacz, 8.55 Słone, odwóz ze szkoły o godzinie 9.30

Dowóz dzieci (których rodzice zadeklarowali taką potrzebę) na rozpoczęcie roku szkolnego dla klas IV-VIII rozpocznie się od godz.9.35 w Słone, 8.40 Machnacz, 8.45 Wieniec Zdrój 8.50 Wieniec Zalesie, 8.55 Lipiny, odwóz ze szkoły o godzinie 10.30

Dołóżmy wszelkich starań, aby dzięki wspólnej dyscyplinie, przestrzeganiu zaleceń sanitarnych oraz procedur szkolnych, dzień rozpoczęcia roku szkolnego oraz następne dni nauki szkolnej przebiegały w bezpiecznej oraz spokojnej atmosferze.


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, nie odbędą się tradycyjne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. Odbiór świadectw szkolnych, dyplomów i nagród odbędzie się w trybie indywidulanym zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami).

Uczniowie i rodzice przychodzący po odbiór świadectw zobowiązani są do zasłonięcia ust i nosa (maseczka lub przyłbica). Przypominamy o obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szkoły. Automatyczny dyspenser znajduje się przy wejściu do szkoły.

W celu pisemnego potwierdzenia odbioru świadectwa, każdy uczeń przynosi własny długopis.

25.06.2020 - ZAKOŃCZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2019/2020

Odbiór dyplomów ukończenia oddziału przedszkolnego oraz rzeczy osobistych dzieci odbędzie się w trybie indywidualnym zgodnie z harmonogramem:

Sówki godz. 8.00- 9.00 oraz dzieci dojeżdżające
Żabki godz. 9.00 -10.00
Misie godz. 10.00 – 11.00

Dowóz dzieci (których rodzice zadeklarowali taką potrzebę) na zakończenie nauki w oddziale przedszkolnym rozpocznie się od godz.7.30 w Wieńcu Zdroju, odwóz ze szkoły o godzinie 8.15

25.06.2020 - ZWROT TABLETÓW w godz. 12.00 – 14.00

26.06.2020 - ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Odbiór świadectw szkolnych oraz rzeczy osobistych uczniów odbędzie się w trybie indywidualnym zgodnie z harmonogramem:

Sala gimnastyczna

godz. 8.00 - 9.00 klasa I

godz. 9.00- 10.00 klasa II

godz. 10.00 – 10.30 klasa III

godz. 10.30  – 11.00 klasa IV

godz. 11.00  – 11.30 klasa V

godz. 11.30 -  12.00 klasa VI

godz. 12.00 – 12.30 klasa VII

Sala nr 21

godz. 9.00 – 9.30 uczniowie dojeżdżający

godz. 10.00 – 11.00  klasa VIII

Dowóz uczniów (którzy zadeklarowali taką potrzebę) na zakończenie roku szkolnego rozpocznie się od godz.8.40 w Lipinach, 8.50 Machnacz, 8.55 Kąty, odwóz ze szkoły o godzinie 9.30.

Dodatkowy termin odbioru świadectw - 30 czerwca 2020 (wtorek) w godzinach 9.00 - 17.00 w sekretariacie szkoły.


Dyżur szkolnego doradcy zawodowego dla uczniów kończących szkołę

Dnia 22 czerwca (poniedziałek) w godzinach 9.00 - 11.00 w sali nr 8 szkolny doradca zawodowy - p.Małgorzata Markowska będzie pełniła dyżur dla uczniów potrzebujących pomocy podas wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w sprawach doradztwa zawodowego, wyboru szkoły ponadpodstawowej i ścieżki rozwoju zawodowego.


 

Niezbędnik ósmoklasisty… tuż przed egzaminem

Ósmoklasisto - przeczytaj niezbędne informacje i obejrzyj filmiki.


Informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego, na podstawie wytycznych MEN, CKE i GIS.

Wytyczne dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminu ósmoklasisty


Harmonogram zwortu podręczników

W celu zachowania standaródw bezpieczeństwa prosimy o zapoznanie się z zasadami zwrotu podręczników szkolnych według ustalonego harmonogramu.

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020

 1. Rodzic/prawny opiekun lub uczeń przynosi do szkoły podręczniki w wyznaczonym dniu i przedziale czasowym.
 2. Osoba dokonująca zwrotu podręczników powinna być w maseczce i rękawiczkach. Należy zachować odstęp 2 metrów odległości między osobami oddającymi a osobą przyjmującą podręczniki.
 3. Osobie odbierającej podręczniki podajemy komplet bez torby/reklamówki.
 4. Przygotowując podręczniki do oddania należy z nich zdjąć oprawki foliowe, usunąć zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książek (wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia).
 5. Za zagubione lub zniszczone podręczniki rodzic/ prawny opiekun ponosi odpowiedzialność finansową. Podręcznik należy odkupić, natomiast zniszczony podręcznik uczeń pozostawia dla siebie.
 6. Bibliotekarz w czasie kwarantanny nie ma bezpośredniego  kontaktu z oddawanymi materiałami.
 7. Po upływie kwarantanny (od 24 do 72 godzin) i możliwości oceny stanu technicznego zwróconych podręczników, w sytuacji stwierdzenia zniszczenia, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie. Zniszczony podręcznik trafi do ucznia, który go oddał.
 8. Uczniowie klas 1-8 oddają całe komplety podręczników. Podręcznik do j. angielskiego oddajemy z płytą, która stanowi jego integralną część.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów i godzin zwrotu podręczników. Jest to konieczne ze względu na panującą epidemię.


Dzień Dziecka 2020


Additional information