Aktualności

Zebranie z Rodzicami

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu serdecznie zapraszają rodziców na zebranie związane z organizacją roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się według poniższego harmonogramu:

Oddziały przedszkolne  - 8 września 2020 r. godz. 16.30

Klasy I-III - 9 września 2020 r. godz. 16.30

Klasy IV-VIII - 10 września 2020 r. godz. 16.30

SPOTKANIE RADY RODZIÓW ODBĘDZIE SIĘ 10 września 2020 r. o godzinie 17.30 zmiana terminu !

WAŻNE: Z uwagi na zachowanie procedur reżimu sanitarnego, prosimy o przyjście na spotkanie tylko jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz o zabranie ze sobą maski ochronnej i długopisu. Przed wejściem na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.


Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021

1 września w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021. Z uwagi na zalecenia GIS, MZ oraz MEN rodzice towarzyszyli jedynie dzieciom z oddziałów przedszkolnych oraz pierwszoklasistom. Nowy dyrektor szkoły Pan Adam Nazdrowicz po raz pierwszy przywitał wszystkich uczniów, przedstawił wychowawców klas i opowiedział o zasadach, które będą obowiązywały w naszej szkole w czasie pandemii. Zapewnił, że wszyscy nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi dokładają wszelkich starań, aby dzieci były w szkole bezpieczne i uczyły się w przyjaznej atmosferze. Nie zabrakło również miłych słów i życzeń skierowanych do uczniów, nauczycieli i pracowników przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego Tomasza Chymkowskiego.

https://www.facebook.com/spwieniec/posts/346451990096962


Harmonogram dowozu i odwozu uczniów od 7 września 2020 r.

DOWÓZ UCZNIÓW

Przybliżone godziny: Lipiny 7.20, Wieniec Sadowa 7.25 , Wieniec 7.30, Wieniec Zalesie I 7.35, Wieniec Zalesie II 7.40, Wieniec Zdrój 7.45, Machnacz I 7.50, Machnacz II 7.55 Słone 8.00

ODWÓZ UCZNIÓW

I grupa: po 6 godzinie lekcyjnej: Słone 13.50, Machnacz I 14.00, Machnacz II 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15, Lipiny 14.20, Wieniec Sadowa 14.25

II grupa: po 8 godzinie lekcyjnej: Słone 15.40, Machnacz II 15.50, Machnacz I 15.55, Wieniec Zdrój 16.00, Wieniec Zalesie II 16.05, Wieniec Zalesie 16.10 Wieniec 16.15, Wieniec Sadowa 16.20


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbędą się zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS, MZ oraz MEN (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami).

ZASADY OGÓLNE:

  1. Przed wejściem na teren szkoły uczniowie i rodzice dezynfekują ręce.
  2. Uczniowie i rodzice/opiekunowie obowiązkowo zakrywają usta i nos (maseczka, przyłbica).
  3. Tylko uczniowie klas pierwszych oraz przedszkolaki wchodzą z rodzicami!
  4. Dziecku w przedszkolu lub klasie pierwszej może towarzyszyć maksymalnie jeden rodzic lub opiekun.
  5. W trakcie spotkań zachowujemy dystans społeczny.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

godz. 9.00 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE  - w przydzielonych do grupy salach przedszkolnych  WEJŚCIE GŁÓWNE

Oddziały przedszkolne będą funkcjonowały od godziny 6.30 do godziny 16.30. Z uwagi na wytyczne MEN, GIS i MZ usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujące: nauczanie, opiekę i wychowanie będą realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od godziny 7.30 do 12.30.

godz. 9.00 KLASY I-III  - sala gimnastyczna     WEJŚCIE NR 2

godz. 10.00 KLASY IV-VIII  - sala gimnastyczna     WEJŚCIE GŁÓWNE

Dowóz dzieci (których rodzice zadeklarowali taką potrzebę) na rozpoczęcie roku szkolnego w oddziale przedszkolnym i dla klas I-III rozpocznie się od godz.8.35 w Lipinach, 8.40 Wieniec Zalesie, 8.45 Wieniec Zdrój, 8.50 Machnacz, 8.55 Słone, odwóz ze szkoły o godzinie 9.30

Dowóz dzieci (których rodzice zadeklarowali taką potrzebę) na rozpoczęcie roku szkolnego dla klas IV-VIII rozpocznie się od godz.9.35 w Słone, 8.40 Machnacz, 8.45 Wieniec Zdrój 8.50 Wieniec Zalesie, 8.55 Lipiny, odwóz ze szkoły o godzinie 10.30

Dołóżmy wszelkich starań, aby dzięki wspólnej dyscyplinie, przestrzeganiu zaleceń sanitarnych oraz procedur szkolnych, dzień rozpoczęcia roku szkolnego oraz następne dni nauki szkolnej przebiegały w bezpiecznej oraz spokojnej atmosferze.


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, nie odbędą się tradycyjne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. Odbiór świadectw szkolnych, dyplomów i nagród odbędzie się w trybie indywidulanym zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami).

Uczniowie i rodzice przychodzący po odbiór świadectw zobowiązani są do zasłonięcia ust i nosa (maseczka lub przyłbica). Przypominamy o obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szkoły. Automatyczny dyspenser znajduje się przy wejściu do szkoły.

W celu pisemnego potwierdzenia odbioru świadectwa, każdy uczeń przynosi własny długopis.

25.06.2020 - ZAKOŃCZENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2019/2020

Odbiór dyplomów ukończenia oddziału przedszkolnego oraz rzeczy osobistych dzieci odbędzie się w trybie indywidualnym zgodnie z harmonogramem:

Sówki godz. 8.00- 9.00 oraz dzieci dojeżdżające
Żabki godz. 9.00 -10.00
Misie godz. 10.00 – 11.00

Dowóz dzieci (których rodzice zadeklarowali taką potrzebę) na zakończenie nauki w oddziale przedszkolnym rozpocznie się od godz.7.30 w Wieńcu Zdroju, odwóz ze szkoły o godzinie 8.15

25.06.2020 - ZWROT TABLETÓW w godz. 12.00 – 14.00

26.06.2020 - ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Odbiór świadectw szkolnych oraz rzeczy osobistych uczniów odbędzie się w trybie indywidualnym zgodnie z harmonogramem:

Sala gimnastyczna

godz. 8.00 - 9.00 klasa I

godz. 9.00- 10.00 klasa II

godz. 10.00 – 10.30 klasa III

godz. 10.30  – 11.00 klasa IV

godz. 11.00  – 11.30 klasa V

godz. 11.30 -  12.00 klasa VI

godz. 12.00 – 12.30 klasa VII

Sala nr 21

godz. 9.00 – 9.30 uczniowie dojeżdżający

godz. 10.00 – 11.00  klasa VIII

Dowóz uczniów (którzy zadeklarowali taką potrzebę) na zakończenie roku szkolnego rozpocznie się od godz.8.40 w Lipinach, 8.50 Machnacz, 8.55 Kąty, odwóz ze szkoły o godzinie 9.30.

Dodatkowy termin odbioru świadectw - 30 czerwca 2020 (wtorek) w godzinach 9.00 - 17.00 w sekretariacie szkoły.


Dyżur szkolnego doradcy zawodowego dla uczniów kończących szkołę

Dnia 22 czerwca (poniedziałek) w godzinach 9.00 - 11.00 w sali nr 8 szkolny doradca zawodowy - p.Małgorzata Markowska będzie pełniła dyżur dla uczniów potrzebujących pomocy podas wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w sprawach doradztwa zawodowego, wyboru szkoły ponadpodstawowej i ścieżki rozwoju zawodowego.