Aktualności

Niezbędnik ósmoklasisty… tuż przed egzaminem

Ósmoklasisto - przeczytaj niezbędne informacje i obejrzyj filmiki.


Informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego, na podstawie wytycznych MEN, CKE i GIS.

Wytyczne dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminu ósmoklasisty


Harmonogram zwortu podręczników

W celu zachowania standaródw bezpieczeństwa prosimy o zapoznanie się z zasadami zwrotu podręczników szkolnych według ustalonego harmonogramu.

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020

  1. Rodzic/prawny opiekun lub uczeń przynosi do szkoły podręczniki w wyznaczonym dniu i przedziale czasowym.
  2. Osoba dokonująca zwrotu podręczników powinna być w maseczce i rękawiczkach. Należy zachować odstęp 2 metrów odległości między osobami oddającymi a osobą przyjmującą podręczniki.
  3. Osobie odbierającej podręczniki podajemy komplet bez torby/reklamówki.
  4. Przygotowując podręczniki do oddania należy z nich zdjąć oprawki foliowe, usunąć zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książek (wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia).
  5. Za zagubione lub zniszczone podręczniki rodzic/ prawny opiekun ponosi odpowiedzialność finansową. Podręcznik należy odkupić, natomiast zniszczony podręcznik uczeń pozostawia dla siebie.
  6. Bibliotekarz w czasie kwarantanny nie ma bezpośredniego  kontaktu z oddawanymi materiałami.
  7. Po upływie kwarantanny (od 24 do 72 godzin) i możliwości oceny stanu technicznego zwróconych podręczników, w sytuacji stwierdzenia zniszczenia, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie. Zniszczony podręcznik trafi do ucznia, który go oddał.
  8. Uczniowie klas 1-8 oddają całe komplety podręczników. Podręcznik do j. angielskiego oddajemy z płytą, która stanowi jego integralną część.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów i godzin zwrotu podręczników. Jest to konieczne ze względu na panującą epidemię.


Dzień Dziecka 2020


Zgodnie z decyzją MEN od 1 czerwca uruchamiamy konsultacje dla uczniów szkoły podstawowej.

HARMONOGRAM KONSULTACJI OD 1 CZERWCA 2020

W przykadku dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem prawdzącym zajęcia.


Z okazji Dnia Mamy i Taty

Zapraszamy do obejrzenia filmiku od wszystkich Uczniów dla Rodziców.


Kangur Matematyczny 2020 – przez Internet

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Z uwagi na możliwości serwerów obsługujących konkurs zostanie on przeprowadzony oddzielnie dla każdej z czterech kategorii (terminarz poniżej). Aby umożliwić przećwiczenie nowej formuły konkursu, przed konkursem właściwym przeprowadzony będzie konkurs próbny. Uczestnicy konkursu otrzymali już od szkolnego koordynatora konkursu instrukcję oraz loginy i hasła dostępu do Platformy dzwonek.pl.

Instrukcja dla uczestnika konkursu

Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:


Rozporządzenie MEN przedłuża ograniczenie funkcjonowania szkół do 7 czerwca 2020 roku i umożliwia realizację określonych zajęc

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2020 poz. 871

Zgodnie z decyzją MEN od 18 maja przywracamy organizację zajęc rewalidacyjnych i zajęc wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od 25 maja przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej oraz uruchamiamy konsultacje dla uczniów klas 8, natomiast od 1 czerwca uruchamiamy konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkoły podstawowej.


Wstępne wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Uprzejmie informujemy, iż lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 zostalazamieszczona na szkolnej tablicy informacyjnej.

Informacja o wstępnych wynikach rekrutacji zostanie przekazana również przez e-dziennik Librus lub telefonicznie.

Zgodnie z harmonogramem czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym, uprzejmie prosimy o potwierdzenie przez Rodziaców kandydatów woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w postaci przesłania na adres mailowy szkoły pisemnego oświadczenia.

Wzór oswiadczenia woli do pobrania

Termin przesyłania oświadczeń woli: 11-13 maja 2020 r.

Adres mailowy szkoły: JLIB_HTML_CLOAKING