Aktualności

INFORMACJA

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną występującą na naszym obszarze (strefa czerwona) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieńcu odowłuje zaplanowane na 22.10.2020 roku konsultacje z rodzicami na terenie szkoły. Kolejny termin spotkania z rodzicami to 19 listopada 2020 r. godz. 16.30.


Harmonogram dyżurów i spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

9-10.09.2020 godz. 16.30 - spotkanie z rodzicami

22.10.2020. godz. 16.30 - konsultacje z nauczycielami - ODWOŁANE

19.11.2020 godz. 16.30 - spotkanie z rodzicami

17.12.2020 godz. 16.30 - zmiana  16-17.12.2020 godz. 16.30 - konsultacje online

28.01.2021 godz. 16.30 - spotkanie z rodzicami (podsumowanie nauki w pierwszym półroczu)

25.03.2021 godz. 16.30 - konsultacje z rodzicami - ODWOŁANE

29.04.2021 godz. 16.30 - spotkanie z rodzicami


INFORMACJA - DODATKOWE OGRANICZENIA

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną występującą na obszarze powiatu włocławskiego – rejon został zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy.

Zarządzenie nr 8/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia dodatkowych  obowiązków  i ograniczeń w funkcjonowaniu   Szkoły    Podstawowej    im.   Kornela   Makuszyńskiego  w Wieńcu, w związku z objęciem powiatu włocławskiego czerwoną strefą.


Informacja

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną na naszym terenie, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu wprowadza od 19 paździenika do 22 paździrnika 2020 roku nauczanie w formie mieszanej (hybrydowej) tj. stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Decyzja o zawieszeniu zajęć i przejściu na tryb nauki zdalnej dotyczny uczniów z dwóch oddziałów: klasy VII i VIII. Pozostałe klasy będą realizowały kształcenie stacjonarne z uwzględnieniem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

ZARZĄDZENIE NR 7/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu i wprowadzenia nauczania mieszanego (hybrydowego).


Nowe godziny dzwonków w naszej szkole


Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - linki dla uczniów

Poniżej znajdują się linki do ankiety umożliwiającej przeprowadzenie diagnozy wśród uczniów naszej szkoły w ramach działań podejmowanych przez pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom, polityki społecznej i pożytku publicznego w Brześciu Kujawskim. Rzeczą bardzo ważną jest, aby na zakończenie każdy z uczestników wcisnął przycisk WYŚLIJ. Po kliknięciu w link niezbędne będzie podanie hasła dostępu, które poda nauczyciel. Ankieta jest całkowicie anonimowa, uczniowie nie będą podawali żadnych danych wrażliwych.

Ankieta dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej

http://badania.corigo.pl/ankieta/554404/brzesc-kujawski-2020-ankieta-dla-uczniow-klas-4-6-diagnoza-podstawowa.html

Ankieta dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej

http://badania.corigo.pl/ankieta/554406/brzesc-kujawski-2020-ankieta-dla-uczniow-klas-7-8-diagnoza-podstawowa.html

Po wypełnieniu ankiety należy wcisnąć przycisk WYŚLIJ

Ostateczny termin wypełnieni ankiety: 12 października 2020 r.


Przebieg realizacji X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

2 października 2020 będziemy obchodzili w naszej szkole X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, jest to międzynarodowa akcja, utrwalenie tabliczki mnożenia. W tym dniu ludzie z całego świata uświadamiają innym iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym, udowadniają, że można uczyć się jej z przyjemnością, a jej znajomość owocuje.W naszej szkole zostaną przeprowadzone egzaminy przez Komisje Egzaminacyjną w skład, której będą wchodziły pani Anna Waloszek i Anna Laskowska. Do egzaminu z tabliczki mnożenia przystępują chętni uczniowie. Egzamin odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: w pierwszej kategorii uczniowie klasy III – IV i w drugiej kategorii klasy V-VIII – rozwiązując przykłady tabliczki mnożenia w formie pisemnej . Poprawnie rozwiązane zadania będą nagrodzone Tytułem Eksperta Tabliczki Mnożenia.


UBEZPIECZENIE DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców podjęła decyzję o ubezpieczeniu dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie jest dobrowolne, składka roczna wynosi: 27 zł/osobę - 15 000 zł Suma Ubezpieczenia

Termin wpłacania składekdo 10 października (wpłaty  dokonujemy  u wychowawców klas).

Szczegółowe informacje dotyczące oferty ubezpieczenia znajdują się w poniższych dokumentach:

INFORMACJA O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW SZKOLNE


Informacja

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną na naszym terenie, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu wprowadza od 14 września do 20 września 2020 roku nauczanie w formie mieszanej (hybrydowej) tj. stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Decyzja o zawieszeniu zajęć i przejściu na tryb nauki zdalnej dotyczny dzieci z dwóch oddziałów: klasy II i III. Pozostałe klasy będą realizowały kształcenie stacjonarne z uwzględnieniem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

ZARZĄDZENIE NR 3/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu i wprowadzenia nauczania mieszanego (hybrydowego).


Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021 - termin składania wniosków upływa 15 września 2020 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZASADY UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO


Harmonogram dowozu i odwozu uczniów  - obowiązuje od 14 września 2020 r.

DOWÓZ UCZNIÓW

I grupa: Wieniec Sadowa 6.50 , Wieniec Zalesie I 7.00,  Wieniec Zdrój 7.05, Machnacz I 7.10

II grupa: Lipiny 7.20, Wieniec Sadowa 7.25 , Wieniec 7.30, Wieniec Zalesie I 7.35, Wieniec Zalesie II 7.40, Wieniec Zdrój 7.45, Machnacz I 7.50, Machnacz II 7.55 Słone 8.00

ODWÓZ UCZNIÓW

I grupa: po 6 godzinie lekcyjnej: Słone 13.50, Machnacz I 14.00, Machnacz II 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15, Lipiny 14.20, Wieniec Sadowa 14.25

II grupa: po 8 godzinie lekcyjnej: Słone 15.40, Machnacz II 15.50, Machnacz I 15.55, Wieniec Zdrój 16.00, Wieniec Zalesie II 16.05, Wieniec Zalesie 16.10 Wieniec 16.15, Wieniec Sadowa 16.20