Aktualności

Informacja

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną na naszym terenie, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu wprowadza od 19 paździenika do 22 paździrnika 2020 roku nauczanie w formie mieszanej (hybrydowej) tj. stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Decyzja o zawieszeniu zajęć i przejściu na tryb nauki zdalnej dotyczny uczniów z dwóch oddziałów: klasy VII i VIII. Pozostałe klasy będą realizowały kształcenie stacjonarne z uwzględnieniem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

ZARZĄDZENIE NR 7/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu i wprowadzenia nauczania mieszanego (hybrydowego).


Nowe godziny dzwonków w naszej szkole


Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - linki dla uczniów

Poniżej znajdują się linki do ankiety umożliwiającej przeprowadzenie diagnozy wśród uczniów naszej szkoły w ramach działań podejmowanych przez pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom, polityki społecznej i pożytku publicznego w Brześciu Kujawskim. Rzeczą bardzo ważną jest, aby na zakończenie każdy z uczestników wcisnął przycisk WYŚLIJ. Po kliknięciu w link niezbędne będzie podanie hasła dostępu, które poda nauczyciel. Ankieta jest całkowicie anonimowa, uczniowie nie będą podawali żadnych danych wrażliwych.

Ankieta dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej

http://badania.corigo.pl/ankieta/554404/brzesc-kujawski-2020-ankieta-dla-uczniow-klas-4-6-diagnoza-podstawowa.html

Ankieta dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej

http://badania.corigo.pl/ankieta/554406/brzesc-kujawski-2020-ankieta-dla-uczniow-klas-7-8-diagnoza-podstawowa.html

Po wypełnieniu ankiety należy wcisnąć przycisk WYŚLIJ

Ostateczny termin wypełnieni ankiety: 12 października 2020 r.


Przebieg realizacji X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

2 października 2020 będziemy obchodzili w naszej szkole X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, jest to międzynarodowa akcja, utrwalenie tabliczki mnożenia. W tym dniu ludzie z całego świata uświadamiają innym iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym, udowadniają, że można uczyć się jej z przyjemnością, a jej znajomość owocuje.W naszej szkole zostaną przeprowadzone egzaminy przez Komisje Egzaminacyjną w skład, której będą wchodziły pani Anna Waloszek i Anna Laskowska. Do egzaminu z tabliczki mnożenia przystępują chętni uczniowie. Egzamin odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: w pierwszej kategorii uczniowie klasy III – IV i w drugiej kategorii klasy V-VIII – rozwiązując przykłady tabliczki mnożenia w formie pisemnej . Poprawnie rozwiązane zadania będą nagrodzone Tytułem Eksperta Tabliczki Mnożenia.


UBEZPIECZENIE DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców podjęła decyzję o ubezpieczeniu dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie jest dobrowolne, składka roczna wynosi: 27 zł/osobę - 15 000 zł Suma Ubezpieczenia

Termin wpłacania składekdo 10 października (wpłaty  dokonujemy  u wychowawców klas).

Szczegółowe informacje dotyczące oferty ubezpieczenia znajdują się w poniższych dokumentach:

INFORMACJA O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW SZKOLNE


Informacja

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną na naszym terenie, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu wprowadza od 14 września do 20 września 2020 roku nauczanie w formie mieszanej (hybrydowej) tj. stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Decyzja o zawieszeniu zajęć i przejściu na tryb nauki zdalnej dotyczny dzieci z dwóch oddziałów: klasy II i III. Pozostałe klasy będą realizowały kształcenie stacjonarne z uwzględnieniem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

ZARZĄDZENIE NR 3/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu i wprowadzenia nauczania mieszanego (hybrydowego).


Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021 - termin składania wniosków upływa 15 września 2020 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZASADY UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO


Harmonogram dowozu i odwozu uczniów  - obowiązuje od 14 września 2020 r.

DOWÓZ UCZNIÓW

I grupa: Wieniec Sadowa 6.50 , Wieniec Zalesie I 7.00,  Wieniec Zdrój 7.05, Machnacz I 7.10

II grupa: Lipiny 7.20, Wieniec Sadowa 7.25 , Wieniec 7.30, Wieniec Zalesie I 7.35, Wieniec Zalesie II 7.40, Wieniec Zdrój 7.45, Machnacz I 7.50, Machnacz II 7.55 Słone 8.00

ODWÓZ UCZNIÓW

I grupa: po 6 godzinie lekcyjnej: Słone 13.50, Machnacz I 14.00, Machnacz II 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15, Lipiny 14.20, Wieniec Sadowa 14.25

II grupa: po 8 godzinie lekcyjnej: Słone 15.40, Machnacz II 15.50, Machnacz I 15.55, Wieniec Zdrój 16.00, Wieniec Zalesie II 16.05, Wieniec Zalesie 16.10 Wieniec 16.15, Wieniec Sadowa 16.20

 


Spotkanie Rady Rodziców

Spotkanie Rady Rodziców (trójki klasowe) odbędzie się dnia 15 września 2020 roku o godzinie 17.30.

Z uwagi na zachowanie procedur reżimu sanitarnego, prosimy o zabranie ze sobą maski ochronnej i długopisu. Przed wejściem na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.81 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

6 września przedstawiciele szkolnej społeczności uczestniczyli w gminnych obchodach 81 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, które odbyły się z udziałem Wojska Polskiego na Cmentarzu Parafialnym w Wieńcu oraz w kościele Przemienienia Pańskiego w Wieńcu. Delegacja uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu oddała hołd 32 żołnierzom Wojska Polskiego poległym podczas walk osłonowych prowadzonych w okolicach Wieńca dla Bitwy nad Bzurą w 1939 roku.

https://www.facebook.com/spwieniec/posts/346458280096333