Aktualności

Aktualizacja rozkładu jazdy autobusu szkolnego - obowiązuje od 20 stycznia 2021 r.

DOWÓZ UCZNIÓW

Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50, Morelowa 6.55, Wieniec 7.00, Wieniec Zalesie 7.05, Wieniec Zdrój 7.10, Machnacz I 7.15, Machnacz II 7.20, Słone 7.25

ODWÓZ UCZNIÓW po 6 godzinie lekcyjnej:

Słone 13.50, Machnacz II 14.00, Machnacz I 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15, Wieniec 14.17, Morelowa 14.20, Sadowa 14.25, Gustorzyn 14.30

Podane godziny przyjazdu i odjazdu autobusu szkolnego na poszczególne przystanki są podane w przybliżeniu (szczególnie w okresie zimowym, w czasie trudnych warunków atmosferycznych priorytetem jest bezpieczeństwo podróżujących uczniów).


Informacja o funkcjonowaniu szkoły po feriach

Szanowni Rodzice,

zgodnie z nowelizacją przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję o organizacji pracy szkoły po feriach:

 1. Organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

 2. Uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

 3. Klasy I i II wchodzą do szkoły wejściem nr 2. Klasa III wchodzi do szkoły wejściem głównym.

 4. Klasa I rozpoczyna zajęcia o godzinie 7.55, czas zakończenia zajęć nie ulega zmianie. Klasy II i III rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.10.

 5. Do 31 stycznia 2021 roku przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Nauka w klasach IV-VIII będzie odbywała się zgodnie z zamieszczonymi na stronie szkoły zasadami zdalnego nauczania.

 6. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) będą odbywały się w poniedziałki zgodnie z dotyczasowym harmonogramem z podziałem na grupy (do 5 osób), zgodnie z deklaracjami rodziców.

 7. Świetlica szkolna dla uczniów z klas I-III funkcjonuje codziennie w godzinach 7.00 - 8.00 oraz 11.30 - 16.30.

 8. Szkolna stołówka funkcjonuje bez zmian, zgodnie z nowymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego.

 9. Kursy autobusu szkolnego pozostają bez zmian.

DOWÓZ UCZNIÓW: Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Wieniec Zalesie I 6.55,  Wieniec Zalesie II 7.00, Wieniec Zdrój 7.05, Machnacz I 7.10, Słone 7.15

ODWÓZ UCZNIÓW po 6 godzinie lekcyjnej: Słone 13.50, Machnacz I 14.00, Machnacz II 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15, Wieniec Sadowa 14.25, Gustorzyn 14.30

10. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.

11. Rodzice uczniów z klas I-III, którym szkoła użyczyła sprzęt do nauki zdalnej proszeni są o jego zwrot do sekretariatu w terminie do 20 stycznia 2021 r. Sekretariat funkcjonuje codziennie w godzinach 7.00 - 15.00

12. Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zwracam się z prośbą do wszystkich uczniów wracających do nauki stacjonarnej i ich rodziców o ścisłe przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, zgodnie z nowymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

W szczególności proszę o:

 • zaopatrzenie dzieci w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (wejście, świetlica, korytarze) oraz w przestrzeni publicznej (droga do szkoły, autobus szkolny) – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

 • częste mycie rąk  - zaraz po przyjściu do szkoły należy umyć ręce,

 • ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

 • zachowywanie dystansu min 1,5 m

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


Nasza Szkoła wśród 11 beneficjentów nowego programu grantowego “Bądź zdrów” Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA"

Podjęta przez szkołę inicjatywa społeczna w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia uzyskała wsparcie Fundacji “ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w postaci grantu na kwotę 12 316,74 zł.

W  ramach projektu “Zdrowie w mojej głowie”, którego autorem i koordynatorem jest wicedyrektor szkoły Anna Wojtczak, doposażona zostanie szkolna sala terapeutyczna oraz zostaną zorganizowane grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas I-VIII w formie warsztatów połączone z seansami w sali doświadczania świata. Ponadto odbędzie się konferencja dla rodziców “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” oraz szkolna kampania na temat zdrowia psychicznego.

Read more...

Jasełka 2020

Przedstawienie świąteczne w wykonaniu dzieci z oddziałów przedszkolnych pod opieką p. Barbary Szatkowskiej, p. Justyny Grzelakowskiej, p. Magdaleny Kamińskiej, p. Marty Tomaszewskiej, p. Katarzyny Dorsz, p. Moniki Woźniak, p. Anety Stokfisz-Ozdoby.

https://youtu.be/F1QeFh3VIik

Konsultacje online

Szanowni Rodzice,

z uwagi na zawieszenie zajęć, konsultacje z nauczycielami zaplanowane na 17.12.2020 r. odbędą się w formie spotkań online w najbliższą środę i czwartek, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Linki do spotkań z poszczególnymi nauczycielami otrzymacie Państwo w dniu konsultacji ok. godziny 16.15 w wiadomości za pośrednictwem e-dziennika Librus.

Nauczyciele będą pełnili dyżur online zgodnie z powyższym harmonogram. Z uwagi na indywidualny charakter konsultacji, prosimy o wyrozumiałość podczas oczekiwania na możliwość dołączenia do spotkania.

Pragnę przypomnieć, iż podczas zawieszenia zajęć wszyscy nauczyciele pozostają do Państwa dyspozycji a preferowaną formą kontaktu z każdym nauczycielem jest dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


Jednorazowa zmiana w kursie autobusu szkolnego w dniu 9 drudnia 2020 r.

Dnia 9 grudnia 2020 r. (środa) zmianie ulegną godziny odwozu autobusem szkolnym.

DOWÓZ UCZNIÓW - bez zmian

Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Wieniec Zalesie I 6.55,  Wieniec Zalesie II 7.00 Wieniec Zdrój 7.05, Machnacz I 7.10 , Słone 7.15

ODWÓZ UCZNIÓW  - 20 minut wcześniej

Słone 13.30, Machnacz I 13.40, Machnacz II 13.45 , Wieniec Zdrój 13.50, Wieniec Zalesie 13.55,  Wieniec Sadowa 14.05, Gustorzyn 14.10Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 30 listopada 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27  listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020. poz. 2111) od 9 listopada 2020 r. oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020. poz. 2087) zostają wprowadzone następujące zmiany w organizacji pracy szkoły.

 1. Nauka zdalna w klasach I-VIII zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

 2. Ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

 3. Zmianie ulegają zaplanowane na 4 i 5 stycznia 2021 roku dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustalił nowy termin dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na 21 i 22 grudnia 2020 r.

 4. W czasie zimowej przerwy świątecznej oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj.. od 21.12.2020 do 31.12.2020 r.) zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do wychowawcy oddziału.

 5. Zmianie ulega kalendarium szkolne:

 • do 18.12.2020 r. - informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych
 • do 19.01.2021 r. - informacja o proponowanych ocenach śródrocznych
 • do 26.01.2021 r. - wystawienie ocen śródrocznych
 • 02.02.2021 r. - Rada Klasyfikacyjna
 • 04.02.2021 r. - zebranie z Rodzicami

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 9 listopada 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020. poz.1960) od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. zostają wprowadzone zmiany w organizacji pracy szkół.

 1. Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

 2. Uczniowie klas I-III przez e-dziennik Librus otrzymają od wychowawców login i jednorazowe hasło do konta Google G-Suite wraz z instrukcją logowania, w celu zmiany hasła na własne. Uczniowie otrzymują tym samym dostęp do aplikacji Google Meet, z pomocą której będą uczestniczyli w lekcjach online. Zaplanowane lekcje będą widoczne dla uczniów i rodziców w e- dzienniku Librus w widoku TERMINARZA - lekcje online zostały oznaczone ikoną kamery. Wystarczy zalogować się do e-dziennika Librus, przejść do TERMINARZA i kliknąć w link “Dołącz”. Informacja o lekcji online przekazywana jest także do aplikacji mobilnej Librus.

 3. Szczegółowe zasady zajęć online dla uczniów klas I-III przekażą wychowawcy oddziałów przez e-dziennik.

 4. Nauka będzie odbywała się zgodnie ze szkolnymi zasadami zdalnego nauczania zamieszczonymi na stronie szkoły w zkładce Zdalne naucznie

  ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu od 9 listopada 2020

 5. Organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

 6. Świetlica szkolna dla uczniów z klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 funkcjonuje codziennie do godziny 16.30.

 7. Szkolna stołówka funkcjonuje bez zmian.

 8. Kursy autobusu szkolnego na poniedziałek 9 listopada br. pozostają bez zmian.

 9. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) będą odbywały się w poniedziałki od 16 listopada z podziałem na grupy (do 5 osób), zgodnie z deklaracjami rodziców.

 10. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych jest możliwość przeprowadzania olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

 11. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.

 12. Uczniom, którzy mają trudności sprzętowe i których rodzice zgłosili do wychowawców takie zapotrzebowanie - szkoła użycza sprzęt. Na poniedziałek 9 listopada br. od godz. 8.00 zaplanowano odbiór tabletów.

 13. Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


Additional information