Aktualności

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW – INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice,

w związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach i placówkach dyrektorzy publicznych szkół podstawowych mogą organizować zajęcia wspomagające dla uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Termin realizacji zadań: od 2.09.2021 r. do 22.12.2021 r.

Przedmioty: język polski, matematyka, język angielski

Środki na realizację tego zadania zostały uwzględnione w rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021 oraz w budżetach właściwych ministrów.
Aby pozyskać środki finansowe na realizację zajęć wspomagających proszę rodziców o wypełnienie deklaracji do dnia 25 czerwca 2021 r.

W zajęciach wspomagających biorą udział wyłącznie uczniowie klas IV-VIII roku szkolnego 2021/2022.

Do pobrania: deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających

Adam Nazdrowicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu

Uroczystość z okazji ukończenia przedszkola odbędzie się
dnia 24 czerwca 2021 o godz. 12.00 w sali gimnastycznej szkoły.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się
dnia 25 czerwca 2021 o godz. 9.00 w sali gimnastycznej szkoły.

Harmonogram dowozu i odwozu uczniów w dniu 25 czerwca 2021

Dowóz: Sadowa- 7.25, Morelowa- 7.30, Wieniec Zalesie II- 7.35, Wieniec Zdrój- 7.40, Machnacz I- 7.45, Machnacz II- 7.50, Słone- 7.55

Odwóz ok. godziny 11.30: Słone- 11.35, Machnacz II- 11.40, Machnacz I- 11.45 , Wieniec Zdrój- 11.50, Wieniec Zalesie II- 11.55, Wieniec Zalesie I- 12.00, Morelowa- 12.05

Swietlica szkolna pracuje bez zmian.Informacja

Zajęcia lekcyjne w dniu 24 czerwca 2021 (czwartek) zostaną skrócone i będą trwały 30 minut:

1 lekcja 8.10-8.40

2 lekcja 8.45 - 9.15

3 lekcja 9.20 - 9.50

4 lekcja 09.55 -10.25

5 lekcja 10.30 - 11.00

6 lekcja 11.05 -11.35

przerwa obiadowa

7 lekcja 11.45 - 12.15

8 lekcja 12.20 - 12.50

W tym dniu odwóz dzieci autobusem szkolnym odbędzie się jednym kursem o godz. 12.55

Słone- 13.00, Machnacz II- 13.05, Machnacz I- 13.10, Wieniec Zdrój- 13.15, Wieniec Zalesie II- 13.20, Wieniec Zalesie I- 13.25, Morelowa- 13.30, Sadowa- 13.35, Gustorzyn- 13.40

Świetlica pracuje bez zmian.


Informacja dotycząca organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolu

W terminie od 14.07.2021 do 31.08.2021 nastapi przerwa w funkcjinowaniu oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wieńcu. W tym czasie dyżur wakacyjny pełni Przedszkole nr 1 "Kraina Bajek" w Brześciu Kujawskim. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie przez rodziców deklaracji w sprawie korzytania z usług przedszkola dyżurującego. Deklarację należy złożyć w terminie do 18 czerwca 2021 roku w Przedszkolu nr 1 "Kraina Bajek" w Brześciu Kujawskim.

Zarządzenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego nr 121/2021 z dnia 10 czerwca 2021 wraz ze wzorem deklaracji


Warsztaty dla rodziców ukierunkowane na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną


Podsumowanie szkolnego projektu "Zdrowie w mojej głowie" w ramach programu grantowego "Bądź zdrów" Fundacji Anwil dla Włocławka

Szkolna kampania na temat zdrowia psychicznego - podsumowanie cyklu warsztatów psychoedukacyjnych zakończone przedstawieniem profilaktycznym w wykonaniu uczniów klasy VII pod opieką szkolnego pedagoga p. Barbary Szatkowskiej.
Konferencja online “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”

Szanowni Państwo,

31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 odbędzie się konferencja online nt. “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”. Proszę o dołączenie do spotkania przez konto Ucznia. Link do spotkania zostanie przesłany w wiadomości przez e-dziennik LIBRUS ok. godziny 15.45.

Celem e-spotkania będzie edukacja rodziców i opiekunów w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych u dzieci i młodzieży. Spotkanie poprowadzi psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubrańcu mgr Konrad Kuczyński, który w rzeczowy sposób podzieli się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem, poruszając aktualnie niezwykle ważne zagadnienia dotyczące zastanawiających czy niepokojących zachowań wśród dzieci i młodzieży.


E-konferencja odbędzie się w związku z podejmowanymi przez naszą szkołę działaniami na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w czasie pandemii w ramach projektu "Zdrowie w mojej głowie".

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.


Niezbędnik ósmoklasisty … tuż przed egzaminem

1. W dniu egzaminu bądź w szkole o wyznaczonej porze. Zgodnie z wytycznymi CKE, MEN i GIS w celu unikania tworzenia się grup zdających przed szkołą, przyjdź na egzamin zgodnie z harmonogramem:

 • uczniowie przystępujący do egzaminu w formie i warunkach dostosowanych – godz. 8.20
 • uczniowie piszący na głównej sali – godz. 8.30

Dowóz uczniów na egzamin: Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Lipiny 6.55, Wieniec Zalesie I 7.00,  Wieniec Zalesie II 7.05, Wieniec Zdrój 7.10, Machnacz I 7.15, Machnacz II 7.20,  Słone 7.25

Odwóz ok. godziny 12.30

2. Telefon komórkowy, smartwatch i inne gadżety elektroniczne pozostaw w domu. Nie przydadzą Ci się na egzaminie, a wręcz ich posiadanie w sali egzaminacyjnej może spowodować unieważnienie Twojego egzaminu.

3. Miej ze sobą długopisy nieścieralne z czarnym atramentem (najlepiej kilka) i linijkę (na matematykę). Możesz mieć również małą butelkę wody, którą postawisz na podłodze przy stoliku.

4. Przed wejściem do szkoły włóż maseczkę lub przyłbicę, możesz ją zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej. Ale pamiętaj, że zakrywasz usta i nos każdorazowo, gdy podchodzi do Ciebie nauczyciel lub opuszczasz salę egzaminacyjną.

5. Po sprawdzeniu listy z numerem sali, w której piszesz egzamin, udaj się bezpośrednio do tego miejsca. Tam w obecności przewodniczącego komisji wylosujesz numer stolika.

6. O godz. 9:00 otrzymasz arkusz egzaminacyjny. Przewodniczący komisji poinformuje Cię o czynnościach organizacyjnych, które masz obowiązek wykonać:

 • sprawdź, czy wszystkie strony arkusza są zszyte kolejno i nie są wybrakowane,

 • niezwłocznie zgłoś nauczycielowi nadzorującemu (przez podniesienie ręki) ewentualne wady arkusza i błędy w nr PESEL na naklejkach kodowych

 • następnie wpisz nr PESEL w wyznaczonych miejscach na arkuszu,

 • przyklej nalepki kodowe w odpowiednich miejscach na arkuszu.

7. Dokładnie zapoznaj się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza i zgodnie z tym postępuj przy zaznaczaniu odpowiedzi, zmianie odpowiedzi, nanoszeniu odpowiedzi na karcie kodowej itp.

8. Czas na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego jest liczony od wykonania czynności organizacyjnych (patrz pkt.6). Przewodniczący poda godzinę rozpoczęcia rozwiązywania i godzinę zakończenia pracy z arkuszem.

 • Język polski 120 minut (do 180 min)

 • Matematyka 100 minut (do 150 min)

 • Język angielski 90 minut (do 135 min)

9. Na 10 minut przed upływem czasu przewodniczący przypomni Ci o przeniesieniu odpowiedzi zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi. Po upływie czasu masz dodatkowe 5 minut na sprawdzenie, czy poprawnie przeniosłeś odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

10. Po zakończeniu pisania egzaminu zamykasz arkusz, odkładasz na brzeg stolika i czekasz na nauczyciela nadzorującego egzamin, który sprawdzi czy twoje odpowiedzi są przeniesione na kartę odpowiedzi, a następnie pozwoli Ci opuścić salę.

11. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeśli skończyłeś już pracę z arkuszem egzaminacyjnym) nie możesz opuścić sali egzaminacyjnej.

12. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej, opuszczasz szkołę zachowując wszystkie środki ostrożności (włożenie maseczki, zachowanie odległości od innych osób zgodnie z wytycznymi). To nie jest czas na wymianę wrażeń po egzaminie, udaj się prosto do domu.

13. Pracuj efektywnie, nie zniechęcaj się podczas pisania egzaminu. Na pewno dasz radę i potrafisz.

14. Opanuj stres i daj z siebie wszystko :)Kursy autobusu szkolnego od 17 maja 2021

DOWÓZ UCZNIÓW: Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Lipiny 6.55, Wieniec Zalesie I 7.00,  Wieniec Zalesie II 7.05, Wieniec Zdrój 7.10, Machnacz I 7.15, Machnacz II 7.20,  Słone 7.25

ODWÓZ UCZNIÓW po 6 godzinie lekcyjnej: Słone 13.30, Machnacz II 13.35, Machnacz I 13.40 , Wieniec Zdrój 13.45, Wieniec Zalesie II 13.50, Wieniec Zalesie I 13.55, Lipiny 14.00, Wieniec Sadowa 14.25, Sadowa 14.05, Gustorzyn 14.10

ODWÓZ UCZNIÓW po 8 godzinie lekcyjnej: Słone 15.10, Machnacz II 15.15, Machnacz I 15.20 , Wieniec Zdrój 15.25, Wieniec Zalesie II 15.30, Wieniec Zalesie I 15.35, Lipiny 15.40, Wieniec Sadowa 14.25, Sadowa 15.45, Gustorzyn 15.50


Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 4 maja 2021

Zgodnie z nowelizacją przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19):

 

 1. Organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.
 2. Uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.
 3. Klasy I i II wchodzą do szkoły wejściem nr 2. Klasa III wchodzi do szkoły wejściem głównym.
 4. Klasa I rozpoczyna zajęcia o godzinie 7.55, czas zakończenia zajęć nie ulega zmianie. Klasy II i III rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.10.
 5. Do 16 maja 2021 roku przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Od 17 do 30 maja 2021 r. nauka w klasach IV-VIII będzie odbywała się w systemie hybrydowym. Harmonogram zajęć zostanie Państwu przekazany w przyszłym tygodniu.
 6. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) będą odbywały się w poniedziałki zgodnie z dotychczasowym harmonogramem z podziałem na grupy (do 5 osób), zgodnie z deklaracjami rodziców.
 7. Świetlica szkolna dla uczniów z klas I-III funkcjonuje codziennie w godzinach 7.00 - 8.00 oraz 11.30 - 16.00.
 8. Szkolna stołówka funkcjonuje bez zmian, zgodnie z nowymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego.
 9. Kursy autobusu szkolnego pozostają bez zmian.
  DOWÓZ UCZNIÓW: Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Wieniec Zalesie I 6.55, Wieniec Zalesie II 7.00, Wieniec Zdrój 7.05, Machnacz I 7.10, Słone 7.15
  ODWÓZ UCZNIÓW po 6 godzinie lekcyjnej: Słone 13.50, Machnacz I 14.00, Machnacz II 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15, Wieniec Sadowa 14.25, Gustorzyn 14.30
 10. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.
 11. Rodzice uczniów z klas I-III, którym szkoła użyczyła sprzęt do nauki zdalnej proszeni są o jego zwrot do sekretariatu w terminie do 7 maja 2021 r. Sekretariat funkcjonuje codziennie w godzinach 7.00 - 15.00
 12. Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zwracam się z prośbą do wszystkich uczniów wracających do nauki stacjonarnej i ich rodziców o ścisłe przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I- III szkół podstawowych.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Szkoły


Additional information